Curbet Alexandru: Ce spune Biblia despre mândrie ?

mandria-conduce-la_7c7faffb923a43În zilele de azi oamenii se schimbă tot mai mult şi mai repede. Unele trăsături de caracter care nu erau onorate și onorante în trecut, azi sunt la vedere, iar lumea se laudă cu ele. Una din aceste „calităţi” este mândria.

 Deoarece „Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentruca omul lui Dumnezeu să fie desăvîrşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.” (2 Timotei 3:16-17), voi apela şi în acest caz la Biblie ca să vedem ce spune ea despre mândrie.

În acest articol  vreau să scriu despre atitudinea lui  Dumnezeu faţă de mândria oamenilor, precum şi despre consecințele mândriei.

 1. Dumnezeu urăşte mândria, deci trebuie să o urâm şi noi!

Împăratul Solomon a zis:

Frica de Domnul este urîrea răului; trufia şi mîndria, purtarea rea şi gura… mincinoasă, iată ce urăsc eu.”  (Proverbe 8:13)

Dacă cu adevărat vrei să ai un caracter frumos, atunci vei tinde să ai caracterul lui Dumnezeu. Aceeaşi atitudine trebuie să o avem și noi  faţă de mândrie, fie că o vedem la alţii fie că o observăm la noi.  Unii încurcă mândria cu respectul de sine, şi cred că dacă sunt mândri – se respectă. Un caracter frumos nu are mândrie, nu caută motive să fie mândru (nu se crede cel mai important din viaţa sa). Un om cu caracter frumos caută să-i aprecieze pe cei din jur, şi se bucură împreună cu ceilalţi. Dacă eşti mândru vei căuta ca ceilalți să te aprecieze și să facă tot lucrul pentru tine. Am văzut destui pui de cuc, care deşi sunt mari tot caută ca toţi să le facă pe plac (în primul rând părinţii). Deoarece tot centrul universului este el, propria persoană. În consecinţă ….

2. Mândria aduce cu sine şi ruşinea.

 Dumnezeu spune că odată cu mândria vine şi ruşinea. „Cînd vine mîndria, vine şi ruşinea; dar înţelepciunea este cu cei smeriţi.” (Proverbe 11:2 )Mândria, lauda de sine  – este încrederea că tot ce se întâmplă cu noi depinde doar de noi şi de ceea ce facem. Mîndria este şi a nu accepta voia lui Dumnezeu pentru tine. Un exemplul de mândrie, îl avem la Diavolul ; el a dorit să fie de-a seamă cu Dumnezeu, sau mai presus de Dumnezeu. “Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai pe sus de stelele lui Dumnezeu; voi şedea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miază-noaptei; mă voi sui pe vîrful norilor, voi fi ca Cel Prea ‘nalt.`” (Isaia 14:12-14)

Împăratul Babilonului, Nebucadneţar, a ajuns de stăpânea  peste un mare imperiu și teritoriu, iar orașul Babilon era  cel mai măreț şi mai bogat din lume. În Babilon erau şi  celebrele grădini suspendate (una din cele 7 minuni ale lumii). Într-o zi Nebucadneţar se plimba pe acoperişul castelului său: „împăratul a luat cuvîntul, şi a zis: ,,Oare nu este acesta Babilonul cel mare, pe care mi l-am zidit eu, ca loc de şedere împărătească, prin puterea bogăţiei mele şi spre slava măreţiei mele?„ Nu se sfîrşise încă vorba aceasta a împăratului, şi un glas s’a pogorît din cer şi a zis: ,,Află, împărate Nebucadneţar, că ţi s’a luat împărăţia!Te vor izgoni din mijlocul oamenilor, şi vei locui la un loc cu fiarele cîmpului; îţi vor da să mănînci iarbă ca la boi, şi vor trece peste tine şapte vremi, pînă vei recunoaşte că Cel Prea ‘nalt stăpîneşte peste împărăţia oamenilor şi că o dă cui vrea!„  Chiar în clipa aceea, s’a împlinit cuvîntul acela asupra lui Nebucadneţar. A fost izgonit din mijlocul oamenilor, a mîncat iarbă ca boii, trupul i-a fost udat de roua cerului, pînă i-a crescut părul ca penele vulturului, şi unghiile ca ghiarele păsărilor.„” (Daniel 4:30-33)

Aceste două exemple arată că după mândrie vine căderea și  pieirea. Foarte des oamenii mânaţi și stăpâniți  de mândrie ajung să-i jignească pe ceilalți: „Mîndria merge înaintea pieirii, şi trufia merge înainte căderii.” (Proverbe 16:18)

  3. Este un păcat.

Fiindcă n’au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns … trufaşi, lăudăroşi…..Şi, măcar că ştiu hotărîrea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri, sînt vrednici de moarte, totuş, ei nu numai că le fac, dar şi găsesc de buni pe cei ce le fac.” (Romani 1:28-31)

4. Cel mândru neagă existenţa lui Dumnezeu. 

O persoană mândră, persistă în a-și acorda toată atenţia, lui, nu Creatorului care este  vrednic de toată cinstea și lauda omului, ci propriei persoane. Astfel va ajunge să-L renege pe Dumnezeu.

Cel rău zice cu trufie: ,,Nu pedepseşte Domnul! Nu este Dumnezeu!„ Iată toate gîndurile lui.”  (Psalm 10:4)

Aceasta îmi aminteşte de un copil răsfăţat care doreşte toată atenţia celor din jur. Din păcate, nu toţi au trecut cu succes de etapa  copilăriei. “Când eram copil, vorbeam ca un copil, simţeam ca un copil, gândeam ca un copil; când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc.” (1 Corinteni 13:11)

Unii fac orice ca să fie luaţi în seamă, să fie în centrul atenției celorlalți. De exemplu vedetele, pentru asta,  ajung să pozeze nud pentru reviste sau filme. Unii ajung la diferite forme de tatuaje:  sub formă de leu, şopârle sau șerpi sau dragoni, alţii trec la inele pe tot trupul, silicoane, operaţii estetice mostruoase (se semene cu o felină, ba cu Mona Lisa) şi multe alte exagerări urâte. Dar Dumnezeu ne avertizează: „Căci tot ce este în lume: pofta firii pămînteşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este dela Tatăl, ci din lume.”  (1 Ioan 2:16) Acestea nu vin de la Tatăl luminii, ci de la tatăl minciunii și  al întunericului acestei lumi.

5. Dumnezeu va pedepsi mândria oamenilor.

Deoarece este Judecător, Dumnezeu va pedepsi acest păcat a oamenilor.  „Aşa vorbeşte Domnul: ,Aşa voi nimici mîndria lui Iuda şi mîndria peste măsură de mare a Ierusalimului.” (Ieremia 13:9)

Dorinţa Lui este ca oamenii să ia exemplul Fiului Său și  să recunoască dependenţa de Dumnezeu, şi să facă doar ceea ce doreşte EL, nu ceea ce doreşte lumea. Împăratul Nebucadneţar recunoaşte, după ce trecuse vremea de îndreptare și se pocăise înaintea Domnului: „Acum, eu, Nebucadneţar, laud, înalţ şi slăvesc pe ‘mpăratul cerurilor, căci toate lucrările Lui sînt adevărate, toate căile Lui sînt drepte, şi El poate să smerească pe cei ce umblă cu mîndrie!” (Daniel 4:37)

În cazul în care ajungi să te mândreşti, trebuie să ştii că „Dumnezeu stă împotriva celor mîndri, dar dă har celor smeriţi.” (Iacov 4:6) Nimeni nu ţi se va opune mai mult decât Dumnezeu, iar dacă eşti implicat în lucrarea lui Dumnezeu nu crede că totul depinde doar de tine.

 6. Mândria omului arată un caracter urât.

 Căci dinlăuntru, din inima oamenilor, ies gîndurile rele, preacurviile, curviile, uciderile , furtişagurile, lăcomiile, vicleşugurile, înşelăciunile, faptele de ruşine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri rele ies dinlăuntru, şi spurcă pe om.” ( Marcu 7:21-23)

Dacă în inima ta este doar gunoi, să nu crezi că oamenii nu vor vedea. Dacă inima îţi este murdară şi vorbele tot murdare îţi vor fi. Mândria (trufia) este pusă în rând cu nebunia, cu cei care nu sunt conştienţi de faptele lor. Fugi de peroanele mândre. Ele nu vor putea să-ţi aprecieze pritenia deoarece vor fi prea ocupaţi ca tu s-o apreciezi pe a lor  Ei nu vor putea să lucreze niciodată în echipă.

 7. Ce să faci dacă ai acest defect de comportament?

Dacă ai realizat pericolul mândriei, atunci cere-I iertare lui Dumnezeu, deoarece orice păcat este un păcat împotriva lui Dumnezeu. În Biblie este redat un caz al împăratului Ezechia.

Dar Ezechia n’a răsplătit binefacerea pe care a primit-o (de la Dumnezeu) căci i s’a îngîmfat inima. Mînia Domnului a venit peste el, peste Iuda şi peste Ierusalim. Atunci Ezechia s’a smerit din mîndria lui, împreună cu locuitorii Ierusalimului, şi mînia Domnului n’a venit peste ei în timpul vieţii lui Ezechia.” (2 Cronici 32:25-26)

Fii atent, căci mândria ta poate afecta viaţa celorlalţi. Alege să fii dependent de Dumnezeu, şi să-I dai Lui toată lauda !Dumnezeu să vă dea înţelepciune, ca să fiţi vrednici de chemarea Lui.

Sursa: https://alexcurbet.wordpress.com/2008/03/07/ce-spune-biblia-despre-mandrie/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.