30 de pericole care amenință Biserica lui Hristos

amenintari

  1. Botez, fără naștere din nou…
  2. Nunți, fără haine albe…
  3. Credință, fără fapte…
  4. Biserici pline, dar vase goale…
  5. Pocăință, fără cruce…
  6. Luptă, fără armură…
  7. Daruri, fără roade…
  8. Cuvânt, fără Evanghelie…
  9. Slujire, fără lacrimi…
  10. Alergare, fără premiu!

11. Religie, fără schimbare
12. Misionari, fără chemare
13. Bani, fără transparenţă…
14. Evlavie, fără putere
15. Vizite, fără compasiune
16. Adevăr, fără dragoste
17. Activism, fără chibzuinţă
18. Consiliere, fără confidenţialitate
19. Charismă, fără caracter
20. Conducere, fără exemplu personal

21. Viziune, fără revelaţie 
22. Rugăciunea e tot mai formală
23. Strategii fără rezultate
24. Programe fără convertiţi
25. Inchinare, fără reverenţă
26. Gălăgie fără intimitate
27. Sare, fără gust…si restu’
28. Muzică neduhovnicească
29. Omul cel vechi înviat
30. Lipsește crucea răstignirii firii

 

Sursa: http://nazireat4him.blogspot.com/2015/06/update-27-de-pericole-care-ameninta.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.