Sorin Sabou: Intrarea în Ierusalim

jesus-palm16Evanghelia după Matei, 21.1-11

Versetul de aur, Matei 21.9 – Noroadele care mergeau înaintea lui Isus şi cele ce veneau în urmă, strigau: “Osana, Fiul lui David! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului! Osana în cerurile preaînalte!

Acesta este Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi, un cuvânt foarte cunoscut; de aceea, pericolul, acum la începutul mesajului, este să ne deconectăm total, fiecare dintre noi crezând că știm tot ce scrie aici. Noi avem datoria de a auzi întotdeauna proaspăt Cuvântul lui Dumnezeu, de aceea vă îndemn la veghere încă de la început, pentru ca tot ceea ce avem aici să fie primit de fiecare dintre noi. Meditația aceasta are un mesaj simplu în două părți. Mai întâi, vreau să ne adâncim în a înțelege cât mai clar ce face Isus, pentru ca oamenii să cunoască ceva despre El, iar în al doilea rând vreau să vedem ce au priceput cei care au văzut și au auzit ce a spus Isus, și ce au făcut.

Domnul Isus a ales să acționeze într-un mod simbolic, a spus anumite lucruri, a făcut anumite lucruri, pentru ca oamenii care cunoșteau Cuvântul să înțeleagă ceva esențial despre El. De aceea, primul lucru în ziua de astăzi este următorul, dacă vrei să pricepi ceva despre Isus trebuie să cunoști Biblia. Nu te aștepta să înțelegi mare lucru despre El dacă nu cunoști Cuvântul, pentru că tot ce spune El, tot ce face El are legătură cu Cuvântul. El și-a demonstrat propria identitate făcând anumite lucruri sau spunând lucruri din Biblie. El nu a venit în lume ca un accident al istoriei, El a venit fiind promis mai dinainte, de aceea avem și noi datoria să vedem dacă a făcut ceva, dacă a spus ceva; cum legăm acele lucruri ca să pricepem ceva despre El?

Să privim la câteva referințe. Textul cel mai important în privința înțelegerii identității lui Isus nu apare aici și vreau să vi-l spun. În Exodul 4 după ce Domnul i-a vorbit lui Moise în rugul aprins, Moise ia hotărârea de a merge în Egipt. Știți cum procedează Moise? Cuvântul acolo ne spune următoarele lucruri, Moise și-a luat nevasta, și-a luat copii, i-a încălecat pe niște măgăruși și s-a dus în Egipt. Exodul 4 este un text central pentru înțelegerea venirii Răscumpărătorului. Așa cum Moise și-a luat familia suindu-se pe niște măgăruși și ducându-se în Egipt să elibereze poporul, tot așa au văzut proorocii venirea lui Mesia pentru răscumpărarea poporului. Exodul 4 este textul de bază pentru ceea ce avem în Zaharia 9.9. „Saltă de veselie fiica Sionului! Strigă de bucurie fiica Ierusalimului! Iată că Împăratul tău vine la tine, El este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe.“ Moise este prototipul pentru venirea lui Mesia. Scriptura ne spune că nu era nimeni dintre oameni pe pământ așa de blând ca Moise. El a ales să meargă la porunca lui Dumnezeu în Egipt călare pe un măgar, și cu toiagul lui Dumnezeu în mână. În felul acesta încă de atunci s-a arătat că Cel pe care-l trimite Dumnezeu, este un bărbat care arată în tot ce este că depinde de Dumnezeu, este blând, este un om al păcii, este un om trimis să aducă răscumpărarea. Dacă vrei să înțelegi ce se întâmplă aici în Matei 21, sau în ziua de Florii trebuie să pornești de la acest text: Exodul 4. Ca și Moise care și-a luat și a mers călare pe măgăruș să elibereze poporul din robia Egipteană, tot așa Isus, fiul lui David călare pe un măgăruș se duce la Ierusalim să răscumpere poporul, nu din robia romană sau de sub domnia lui Irod, ci se duce să elibereze poporul de sub robia păcatului. Acestea sunt lucrurile de bază din meditația aceasta.

La aceste idei mai adăugăm două lucruri foarte importante. Când auzi în Scriptură de măgăruș legat într-un context al venirii lui Mesia, textul la care trebuie să-ți meargă gândul este cel din Genesa 49.10-11. Iacov este pe moarte, își cheamă toți feciorii să le dea câte o binecuvântare, iar când ajunge la Iuda lui îi spune următoarele cuvinte.
„Toiagul de domnie nu se va îndepărta din Iuda, nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui, până va veni Șilo, și de El vor asculta popoarele.

El își leagă măgarul de viță, și de cel mai bun butuc de viță mânzul măgăriței lui, Își spală haina în vin, și mantaua în sângele strugurilor.“

Toiagul de cârmuire nu se va îndepărta de la tine până va veni Șilo, până va veni Mesia, iar apoi despre Iuda scrie și îi spune următoarele cuvinte. Iuda, pentru a arăta bunăstarea, odihna în pace, pentru a arăta binecuvântările lui Dumnezeu, se duce în via lui, își leagă măgărușul de cel mai bun butuc din vie, și-și spală haina-n vin. Toate aceste idei se leagă de texte fundamentale din Scriptură, găsești un măgăruș legat, alegi să intri în Ierusalim, nu pe jos ca toți perelinii, ci călare pe măgăruș. Cel de al doilea text important în această privință este din 2 Samuel 18. Personajul principal este Solomon, fiul lui David. El s-a dus să fie uns ca împărat călare pe un măgăruș. În acest fel noi îl avem pe Iacov dându-ne punctul de vedere mesianic, îl avem pe Moise ca prototip, îl avem pe Solomon ca pe întâiul fiu al lui David; toate aceste lucruri ne sunt nouă de folos pentru a vedea cine este acesta. Este cel promis, este Răscumpărătorul, Cel trimis de Dumnezeu, Cel care vine în Numele Domnului.

Continue reading RBA USA & CANADA

Sorin Sabou

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s