Între două mari alternative: Studii asupra Evangheliilor vol. IV – cap. 30 (Pastor Stancu Dragomir)

stancudragomir30. ÎNTRE DOUĂ MARI ALTERNATIVE

Marcu 4 : 10 – 12; 33 -34

10 Când a fost singur, cei ce erau în jurul Lui împreună cu cei doisprezece, L-au întrebat care era înţelesul parabolelor.

11 Vouă”, le-a zis El, “v-a fost dat să cunoaşteţi taina Împărăţiei lui Dumnezeu; “dar pentru cei care nu sunt din numărul vostru toate lucrurile sunt prezentate în parabole,

12 pentru ca deşi privesc, să privească şi să nu vadă; şi cu toate că aud, să audă şi să nu înţeleagă, ca nu cumva să se întoarcă la Dumnezeu şi să li se ierte păcatele.

——————————————————————————————————————————-

33 Isus le vestea Cuvântul prin multe parabole de felul acesta, după cum erau ei în stare să-L priceapă.

34 Nu le vorbea deloc fără parabolă; dar, când era singur la o parte, le explica ucenicilor Săi toate lucrurile.

Matei 13 : 10 – 17; 34 – 35

10 Ucenicii s-au apropiat de El şi I-au zis: “De ce le vorbeşti în parabole?

11 Isus le-a răspuns: “Pentru că vouă v-a fost dat să cunoaşteţi tainele Împărăţiei cerurilor, iar lor nu le-a fost dat.

12 Căci celui care are i se va da şi va avea de prisos; iar de la cel care n-are se va lua chiar şi ce are.

13 De aceea le vorbesc în parabole pentru că ei, deşi văd, nu văd; şi cu toate că aud, nu aud, nici nu înţeleg.

14 Şi cu privire la ei se împlineşte profeţia lui Isaia care zice: “Veţi auzi cu urechile voastre şi nu veţi înţelege; veţi privi cu ochii voştri şi nu veţi vedea.

15 Căci inima acestui popor s-a împietrit; au ajuns tari de urechi şi-au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înţeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu şi să-i vindec.”

16 Dar ferice de ochii voştri că văd şi de urechile voastre că aud!

17 Adevărat vă spun că mulţi profeţi şi oameni drepţi au dorit să vadă lucrurile pe care le vedeţi voi, şi nu le-au văzut; şi să audă lucrurile pe care le auziţi voi, şi nu le-au auzit.

——————————————————————————————————————————-

34 Isus a spus mulţimilor toate aceste lucruri în parabole şi nu le vorbea deloc fără parabole,

35 ca să se împlinească ce fusese vestit prin profetul, care zice: “Voi vorbi în parabole, voi spune lucruri ascunse de la facerea lumii”

Luca 8 : 10

10 El le-a răspuns: “Vouă v-a fost dat să cunoaşteţi taine ale împărăţiei lui Dumnezeu, dar celorlalţi li se vorbeşte în parabole, ca deşi văd, să nu vadă, şi cu toate că aud, să nu înţeleagă.”

Armonizat

1 Isus vestea /mulţimilor (Mt.v.34)/ Cuvântul prin multe parabole de felul acesta, după cum erau ele în stare să-L priceapă (Mm.v.33 )

2 Nu le vorbea de loc fără parabolă; dar, când era singur la o parte, le explica ucenicilor Săi toate lucrurile, (Mc.v.34)

3 ca să se împlinească ce fusese vestit prin profetul, care zice: “Voi vorbi în parabole, voi spune lucruri ascunse de la facerea lumii.” (Mt.v.35)

4 Când a fost singur, cei ce erau în jurul Lui împreună cu cei doisprezece, L-au întrebat care este înţelesul parabolelor, (Mc.v.10) şi: “De ce le vorbeşti în parabole?” (Mt.v.101)

5 Isus le-a răspuns: “Pentru că vouă v-a fost dat să cunoaşteţi tainele Împărăţiei cerurilor, /dar celor care nu sunt din numărul vostru (Mc.v.11)/ nu le-a fost dat. (Mt.v.11)

6 Căci celui care are i se va da şi va avea de prisos; iar de la cel care n-are se va lua chiar şi ce are. (Mt.v.12),

7 De aceea le vorbesc în parabole, pentru că ei, (Mt.v.13) “deşi văd, să nu vadă, şi cu toate că aud, să nu înţeleagă, (Lc.v.8) ca nu cumva să se întoarcă la Dumnezeu şi să li se ierte păcatele.” (Mc.v.12)

8 Şi cu privire la ei se împlineşte profeţia lui Isaia, care zice: “Veţi auzi cu urechile voastre şi nu veţi înţelege; veţi privi cu ochii voştri şi nu veţi vedea.(Mt.v.14)

9 Căci inima acestui popor s-a împietrit; au ajuns tari de urechi şi-au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înţeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu şi să-i vindec.” (Mt.v.15)

10 Dar ferice de ochii voştri că văd şi de urechile voastre că aud! (Mt.v.16)

11 Adevărat vă spun că, profeţi şi oameni drepţi au dorit să vadă lucrurile pe care le vedeţi voi, şi nu le-au văzut; şi să audă lucrurile pe care le auziţi voi, şi nu le-au auzit.” (Mt.v.17)

În acest text intitulat Între două mari alternative, Marele Semănător Şi-a pus ascultătorii între două mari alternative: ori, acceptându-I Evanghelia, să pătrundă în Împărăţia lui Dumnezeu şi tainele ei; ori, respingându-I Evanghelia, să Se afunde în ignoranţă şi pierzare.

Să luăm mai întâi

I. ALTERNATIVA ACCEPTĂRII EVANGHELIEI ŞI A PĂTRUNDERII ÎN ÎMPĂRĂŢIA LUI DUMNEZEU ŞI A TAINELOR EI

Noi credem că atunci când Domnul Isus a rostit acest text era, fie în casa Lui părintească din Capernaum, pentru că El Se mutase împreună cu mama şi fraţii Lui din Nazaret la Capernaum, aşa după cum am văzut când am tratat studiul intitulat Mântuitorul la marea Ghenazaretului,(Vol.II,Stud.34) fie că era în casa părintească a Evanghelistului Ioan, pentru că şi Apostolul Ioan locuia în Capernaum, aşa după cum ne-am informat tot în studiul amintit, şi că cei care erau în jurul Mântuitorului împreună cu ucenicii erau fie membrii familiei Lui, fie membrii familiei Apostolului Ioan. Evanghelistul Marcu a scris: “Când a fost singur, cei ce erau în jurul Lui împreună cu cei doisprezece, L-au întrebat care era înţelesul parabolelor.” (v.10)

Continue reading V E G H E A Z Ă  by Paul Morar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.