John Bunyan: Despre darurile spirituale

Dar-sau-har„Tot în lucrarea aceasta minunată a lui Hristos am fost adesea ispitit să mă mândresc şi să îmi înalţ inima. Şi chiar dacă nu îndrăznesc să spun că am fost afectat de lucrul acesta, totuşi Domnul mi-a arătat într-adevăr îndurarea Lui preţioasă, în aşa fel încât doar puţin timp am avut parte de aceasta. Zi de zi îmi vedeam răutatea inimii mele şi mi se deschideau ochii să văd o mulţime de slăbiciuni şi necurăţii, astfel că îmi plecam capul înaintea tuturor darurilor şi realizărilor mele. Am simţit că ţepuşul acesta din carnea mea era tocmai îndurarea lui Dumnezeu faţă de mine (2 Cor. 12:7-9).
     Pe lângă toate acestea, am primit câteva pasaje din Biblie ale căror cuvinte erau aspre şi pătrunzătoare cu privire la pieirea sufletului indiferent de darurile pe care le aveam. De pildă, acesta m-a ajutat foarte mult: „Chiar dacă aş vorbi în limbi omeneşti şi îngereşti, şi n-aş avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zăngănitor” (1 Cor. 13:1).
     Un chimval zăngănitor este un instrument muzical la care un om talentat poate cânta melodii armonioase, care încălzesc inima în aşa fel încât toţi care îl ascultă nu se pot abţine să nu danseze. Totuşi iată că chimvalul nu are viaţă şi muzica nu vine de la el ci prin arta aceluia care cântă la chimval. Aşadar instrumentul poate ajunge la gunoi, chiar dacă în trecut s-a cântat la el o muzică minunată.
     Tot aşa este şi va fi şi cu cei ce au daruri, dar le lipseşte harul mântuitor. Ei sunt în mâna lui Hristos precum chimvalul în mâna lui David; şi aşa cum David putea să aducă acea voioşie în slujba lui Dumnezeu care să ridice inimile închinătorilor, tot astfel şi Hristos se poate folosi de aceşti oameni înzestraţi ca să atingă sufletele celor din biserica Lui, dar după ce Şi-a împlinit scopul cu ei, îi lasă deoparte, fiindcă sunt chimvale fără viaţă.
     Aşadar această observaţie, împreună cu altele, erau ca nişte lovituri de baros în capul mândriei şi al dorinţei de slavă deşartă. Ce! Să mă mândresc că sunt un chimval zăngănitor? Are aşa o mare importanţă să fii vioară? Oare nu are mai mult din Dumnezeu orice creatură care are viaţă decât toate acestea? Mai mult, ştiam că dragostea nu va pieri niciodată, însă toate acestea vor înceta şi vor dispărea. Prin urmare am ajuns la concluzia că puţin har, puţină dragoste şi puţină teamă autentică de Dumnezeu sunt mai bune decât toate darurile. Şi sunt deplin convins că este posibil ca suflete care cu greu pot da un răspuns coerent unui om să aibă de o mie de ori mai mult har şi astfel să fie mai mult în dragostea şi favoarea Domnului decât unii care, datorită darului de cunoaştere, pot vorbi ca îngerii.

Continue reading Radio Unison

(Articol preluat cu permisiunea lui Dan Bercian)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.