WATCHMAN NEE: Cunoscut prin Judecata lui Dumnezeu

Watchman Nee Spirit of judgmentPsalmul 9:16; Isaia 26:9; Romani 2:16; Apocalipsa 20:11-15

De obicei nu ne place să auzim cuvântul „judecată”, căci acesta nu pare a sugera vreun ajutor spiritual, ci mai degrabă are o conotație negativă. Și totuși, cu excepția creației, Dumnezeu nu a realizat o lucrare mai mare decât judecata. Primul lucru pe care îl face El este creația; dar ultimul este judecata. Fără judecată nu se poate ajunge la scopul lui Dumnezeu privitor la creație. Astfel, în planul Său, judecata este constructivă, nu distructivă. Judecata viitoare Îi dă lui Dumnezeu posibilitatea de a-Și atinge ținta urmărită de El prin creație. După cum știm, creația a fost menită să facă vizibil scopul lui Dumnezeu; dar, curând după creație, au apărut diavolul, păcatul și carnea. Cum ar putea fi atunci împlinit scopul Său dacă nu ar exista judecată?

De ce este necesară judecata? De remarcat că ultima lucrare a lui Dumnezeu este judecata, după care El nu mai trebuie să facă altceva. În cea de-a șaptea zi Dumnezeu S-a odihnit, căci lucrarea creației a fost încheiată. După judecată, ni se spune, cortul lui Dumnezeu va locui în mijlocul oamenilor pentru totdeauna (Apocalipsa 21:3). În timp ce lucrarea creației nu oferă siguranța ca păcatul nu va intra iarăși, judecata garantează faptul că păcatul va fi îndepărtat pentru totdeauna. Pe când lucrarea creației nu poate să împiedice lumea de a se răzvrăti, judecata ne asigură că după ea nu va mai fi nesupunere. Judecata lui Dumnezeu garantează că nu va mai fi păcat; ea are puterea de a îndepărta păcatul. Dumnezeu Își va împlini voia prin judecată în cel puțin trei privințe:

1) Judecata Îl slăvește pe Dumnezeu Însuși. Judecătorul se slăvește prin judecata pe care o pronunță. Modul în care este judecat păcatul exprimă ce fel de persoană este cea care înfăptuiește judecata. Cu cât mai profundă este ura împotriva păcatului, cu atât mai severă este judecata. Prin urmare, judecata lui Dumnezeu ne descoperă ce fel de Dumnezeu este El. Prin judecată, Dumnezeu se sfințește pe Sine Însuși.

Moise a fost cel mai blând dintre toți oamenii. Copiii lui Israel au cârtit atât împotriva lui Dumnezeu, cât și împotriva lui Moise. Moise ar fi putut să pară că a avut dreptate atunci când și-a pierdut calmul și a spus: „Răzvrătiților!”, și când a lovit stânca cu toiagul pentru a obține apă. Totuși, să ne aducem aminte că Dumnezeu îi spusese lui Moise să vorbească stâncii pentru ca aceasta să dea apă. De aceea, Dumnezeu i-a zis: „Pentru că nu M-ai sfințit înaintea copiilor lui Israel, nu vei intra în Canaan.” De ce, în acest caz, judecata a fost executată asupra lui Moise? Pentru că altfel copiii lui Israel nu ar fi știut niciodată dacă Dumnezeu a fost Cel care și-a ieșit din fire sau Moise. Însă, prin această judecată asupra lui Moise, toți israeliții au cunoscut că Moise a fost cel care și-a ieșit din fire, și nu Dumnezeu. Pare ciudat că cei care au cârtit au putut intra în Canaan, dar cel care i-a mustrat, nu. Totuși, Dumnezeu a fost slăvit. Prin faptul că Moise a fost judecat, s-a păstrat neatinsă slava lui Dumnezeu.

Dumnezeu urăște păcatul. O iertare ieftină ar putea să-i facă pe oameni să uite că El este sfânt. Dacă El ar fi fost întotdeauna îngăduitor față de copiii lui Israel, aceștia nu ar fi ajuns niciodată să-L cunoască. Când Moise a fost judecat, toți și-au dat seama că Dumnezeu este sfânt. Căci Dumnezeu Își poate apăra sfințenia oricând vrea. (Dacă oamenii murmură împotriva judecății și doresc ca aceasta să se îndepărteze, ei pot fi scutiți de ea; dar atunci ce ar spune ei despre Dumnezeu?) Prin urmare, să mărturisim Domnului: „Este drept ca mâna Ta să apese asupra mea ”. (Problema constă în modul în care putem noi să-L slăvim pe Dumnezeu. Să presupunem că suntem judecați atunci când ne ieșim din fire; vom accepta noi cu bucurie judecata, astfel încât Dumnezeu să fie slăvit?)

În timpul cuceririi nordului Chinei, după 1930, eu am săvârșit o faptă nedreaptă. După aceea m-am îmbolnăvit. Deși m-am rugat, nu am primit nici un răspuns. Am fost destul de surprins că Dumnezeu nu mă asculta. Dar într-o zi ochii mei s-au deschis și atunci am cugetat astfel: „Eu am săvârșit acel lucru nedrept; ce vor gândi și vor spune toți acei frați care știu despre el; de asemenea, ce fel de Dumnezeu este Acela, dacă eu nu sunt judecat? Dacă judecarea mea îi va face pe oameni să se teamă de Tine, atunci accept chiar și moartea.” Astfel, în acea zi am văzut că, judecându-mă pe mine, Dumnezeu este mai glorificat decât dacă ar fi răspuns rugăciunii mele. Căci, în acest caz, vindecarea mea L-ar glorifica mai puțin pe Dumnezeu decât judecata Lui asupra mea. Așadar, judecata Îi dă lui Dumnezeu cea mai pură slavă.

2) Judecata dă la iveală toate lucrurile ascunse, arată adevăratul caracter al omului și îl face să se cunoască pe sine însuși.

Oamenii sunt înșelați, din cauză că nu se cunosc pe ei înșiși. Într-o zi Dumnezeu va judeca lumea și va aduce la lumină toate lucrurile ascunse. Cel ce va fi cel mai surprins va fi eul propriu al fiecărei persoane, căci nimeni nu se cunoaște cu adevărat pe sine. Judecata ne va face să ne cunoaștem caracterul nostru real. Orice a fost ascuns va fi descoperit în acea zi. Rezultă deci că judecata înseamnă o mare descoperire: ea nu ni-L descoperă doar pe Dumnezeu, ci ne descoperă și ce fel de persoane suntem noi. „… nici eu însumi nu mă mai judec pe mine”, a spus Pavel; mai degrabă, el aștepta „până va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor”. (1 Corinteni 4:3-5).

Numai un nebun se poate încrede în sine însuși. Oricât de mare ar fi descoperirea pe care ai primit-o și oricât de mult ar fi tratamentul pe care l-ai suferit, nu trebuie să devii prea încrezător în tine însuți. Pavel a fost un om al descoperirilor, totuși el nu a îndrăznit să se judece pe sine. Judecata este o mare dezvăluire. În iad vor fi tot felul de oameni, cu excepția celor mândri (mândria este păcatul pe care îl săvârșește Satan). Căci cei mândri pot să meargă așa până vor ajunge la marele tron alb de judecată. Însă acolo ei nu vor mai putea să fie mândri. Pavel spune că fiecare genunchi se va pleca și fiecare limbă va mărturisi că Isus este Domnul. Acolo se va pune capăt păcatului mândriei. Mai devreme sau mai târziu, toți oamenii se vor cunoaște pe ei înșiși. Chiar dacă astăzi nu-L mărturisești pe Isus ca Domn, într-o zi Îl vei mărturisi ca atare. În acea zi vei fi detronat și vei admite că nu ești decât țărână.

3) Înaintea lui Dumnezeu, judecata are un mare efect: ea pune capăt păcatului. Oricare ar fi păcatul, acesta dispare după ce este judecat. Lumea este atât de îngrozitoare din cauză că este plină de tot felul de păcate. Păcatul înaintează atât de repede, încât nimic nu pare a-l putea opri. Vestirea Evangheliei este o cale de a opri păcatul, dar mai mulți sunt oamenii care se nasc în lume decât sunt cei care sunt născuți din nou, în Împărăție. Numărul oamenilor născuți într-o zi depășește numărul sufletelor mântuite într-un an. (Aproape s-ar părea că Evanghelia, crucea, Adunarea, Noul Legământ au dat faliment; totuși, noi știm că Dumnezeu nu se folosește de acestea, ci de judecată pentru a rezolva definitiv problema păcatului).

Întreaga problemă a păcatului va fi rezolvată prin judecată. Ceea ce Evanghelia nu poate opri, judecata poate. Tot ceea ce nu a fost lichidat va fi lichidat prin judecată. Judecata este marea zi de curățenie a lui Dumnezeu. Este ziua în care păcatul este oprit definitiv în această lume. Este, fără îndoială, cea mai bună zi, căci în acea zi Dumnezeu va domni. El va veni în mijlocul oamenilor și va judeca și va nimici tot ceea ce au făcut oamenii și diavolul. Va face toate lucrurile noi. Lumea ce a luat naștere în ziua din Geneza va fi purificată în ziua din Apocalipsa, capitolul 20. Va fi reînnoită, iar Dumnezeu va fi mulțumit. Adunarea însă trebuie să se supună astăzi judecății lui Dumnezeu.

Sursa: Lampadarul de Aur

Lampadarul de Aur
str. Aurel Vlaicu 15
410243 – Oradea, BH

*

Din cartea “Duhul de judecată de Watchman Nee, Editura Lampadarul de Aur

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.