GHEORGHE AUREL: Izvor de lumină pentru suflet

Nasterea Domnului Isus

Evanghelia după Luca, 2:9-11

Şi iată că un înger al Domnului s-a înfăţişat înaintea lor, şi slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoşat foarte tare. Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi: căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul: astăzi, în cetatea lui David, vi S-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul.

Nu există bucurie mai mare ca aceea de a-L cunoaște pe Cel ce a venit în lumea noastră pentru a ne fi Mântuitor cu prețul vieții. Cei ce-L cunosc pe El, au motive întemeiate de a se bucura, așa cum îi îndemna apostolul Pavel pe credincioșii filipeni: “Tot aşa şi voi, bucuraţi-vă, şi bucuraţi-vă împreună cu mine.” (Fil. 2:18)

Este o bucurie prezentă, continuă, pe care o avem în El în ciuda tuturor încercărilor noastre, dar va fi una și mai mare, care ne este pusă înainte, bucuria păstrată pentru ziua aceea în care ne va spune: „Bine, rob bun şi credincios; ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău!” (Mat. 25:21)

Fie ca aceste zile de sfârșit de an să le trăim cu recunoștință în inimi pentru cel ce ne-a adus viața și neprihănirea, Cel căruia îi datorăm totul. Lăudat să fie Domnul!

Binecuvântarea Domnului să se a șeze peste toți cei ce-L iubesc pe El!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.