Cum ascultă azi creștinii predica?

wp-1449496805233

 Şi Ioan zicea lui Irod: “Nu-ţi este îngăduit să ţii pe nevasta fratelui tău!”

Marcu 6:18

by Andru Croitoru

1. Ascultătorii interesați. Știm cum a fost Irod, nu-i așa? Era un om interesat, curios, deschis.

a. Ascultătorii temători. Irod se temea de predicator fiindcă îi știa trăirea sfântă. Avem destui și astăzi, probabil și predicatori sfinți, dar și ascultători temători. Dar care niciodată nu se supun față de ceea ce aud.

b. Ascultători apărători. Irod chiar îl apăra pe Ioan! Și astăzi avem oameni care sunt gata să ia apărarea păstorului și predicatorului până când păstorul și predicatorul are ceva de spus pentru el.

c. Ascultători nehotărâți. Se simțea strâns din două părți, ar fi ascultat dar ceva îl reținea mereu. El pare să vrea să ia o decizie duhovnicească dar niciodată nu o ia. Stă mereu în cumpănă.

d. Ascultători încântați. Chiar dacă Ioan îl mustră pe Irod pentru preacurvie, acesta „îl asculta cu plăcere”. Numai că până la urma l-a ucis. I-a plăcut dar nu atât încât să se schimbe.

căci Irod se temea de Ioan, fiindcă îl ştia om neprihănit şi sfânt; îl ocrotea şi, când îl auzea, de multe ori sta în cumpănă, neştiind ce să facă, şi-l asculta cu plăcere. (Marcu 6:20)

2. Ascultătorii acuzatori. Ahab seamănă cu Irod, prin aceea că avea o femeie stricată și idolatră. Diferența dintre ei constă în faptul că Ahab avea convingerea că necazurile din Israel se datorau, nu păcatelor familiei sale, ci lui Ilie. Interesant nu? Ei trăiesc cum doresc dar vinovat este păstorul și predicatorul.

 De-abia l-a zărit Ahab pe Ilie şi i-a zis: „Tu eşti acela care nenoroceşti pe Israel?” (1 Împărați 18:17)

3. Ascultătorii ucigași. Au ascultat toată predica, poate cea mai lungă predică înregistrată în Noul Testament, până la punctul în care au fost confruntați. Nu au putut suporta felul profetic al lui Ștefan de a predica așa că și-au manifestat mânia până la crimă. Câți oameni nu sunt astăzi „tăiați pe inimă” și aproape scrâșnesc din dinți?

Când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia pe inimă şi scrâşneau din dinţi împotriva lui.(Fapte 7:54)

In ziua aceea, Irod si Pilat s-au împrietenit unul cu altul, căci erau învrăjbiți între ei mai înainte.” (Luc.23:12)

4. Ascultătorii lumești ai vremurilor din urmă.

a. Ascultătorii democrațiAceștia sunt oameni care vor să aibă învățători dar în același timp să-și păstreze poftele. Seamănă puțin cu Irod. Ei își exercită dreptul de a alege învățătorii și își aleg „învăţători după poftele lor”. Sunt destui de aceștia pentru că trăim vremurile din urmă. Au fost și în Israel și vor fi întotdeauna.

Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute şi îşi vor da învăţători după poftele lor. (2 Timotei 4:3 )

b. Ascultătorii sensibili. Ei sunt foarte simandicoși și doresc „să audă lucruri plăcute”. Sensibilitatea lor se termină când nu te conformezi. Organizează o adunare generală și te trimite la plimbare. Sau dacă ai fost invitat o dată a doua oară nu mai ai ce căuta pe acolo. Poți fi sigur că nu vei mai fi chemat.

 Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute şi îşi vor da învăţători după poftele lor. (2 Timotei 4:3)

c. Ascultătorii de povești. Ei nu vor să audă adevărul. Nu doar că nu îi interesează ci pur și simplu „își întorc urechea de la adevăr” adică refuză să îl audă. În schimb le plac istorisirile, poveștile, anecdotele … etc, pentru că nu îi ating personal. Și avem destui învățători care s-au transformat (sau au fost dintotdeauna) în povestitori.

 Îşi vor întoarce urechea de la adevăr şi se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. (2 Timotei 4:4)

d. Ascultători deranjați de adevăr. Nu sunt deranjați de felul în care este rostit adevărul ci chiar de adevăr dar scuza lor poate să ia mereu forma aceasta: este bine să spui adevărul dar felul în care o spui nu este bine. Și niciodată nu vei reuși să spui adevărul chiar așa cum trebuie încât ei să-l primească.

 Îşi vor întoarce urechea de la adevăr. (2 Timotei 4:4)

5. Ascultătorii sfătoși. Ei nu te obligă dar îți dau sugestii cu privire la ce ar trebui să predici. Îți propun subiecte ca „bunătatea și dragostea Domnului” sau „să nu judecăm”. Bineînțeles unii predicatori trebuie temperați fiindcă „spiritul profetic” e prea accentuat dar nu despre acest caz este vorba ci despre oamenii care din diverse motive vor să audă de bine, indiferent ce are Dumnezeu de spus.

Solul care se dusese să cheme pe Mica i-a vorbit aşa: „Iată că prorocii, într-un glas, prorocesc bine împăratului; să fie dar şi cuvântul tău ca al fiecăruia din ei! Vesteşte-i bine!” (1 Împărați 22:13)

6. Ascultătorii nesimțitori. Ei iau aceeași poziție față de adevăr indiferent de ceea ce spui. Poți plânge, poți striga, poți să predici despre bunătatea sau despre judecata Domnului, reacția va fi aceeași. Cel mai probabil sunt morți spiritual.

 ‘V-am cântat din fluier, şi n-aţi jucat; v-am cântat de jale, şi nu v-aţi tânguit.’ (Matei 11:17)

7. Ascultătorii batjocoritori. Subiectele pe care le abordezi sunt neinteresante și ei nu au timp să asculte „pălăvrăgelile” tale. Sunt subiecte pe care ei pur și simplu nu le înțeleg ca tine așa că, atunci când le predici, nu ești decât un „palavragiu”.

Unii din filosofii epicurieni şi stoici au intrat în vorbă cu el. Şi unii ziceau: „Ce vrea să spună palavragiul acesta?” Alţii, când l-au auzit că vesteşte pe Isus şi învierea, ziceau: „Pare că vesteşte nişte dumnezei străini.” (Fapte 17:18)

8. Ascultătorii înfiorați. Și diavolul s-a înfiorat, și Irod și Felix dar reacția lor este de respingere. Felix respinge fățiș, dar respinge. Unii oameni când simt convingerea Duhului Sfânt pur și simplu pleacă din locul în care sunt cercetați.

Dar, pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare şi despre judecata viitoare, Felix, îngrozit, a zis: „De astă dată, du-te; când voi mai avea prilej, te voi chema.” (Fapte 24:25)

Sursă articol: https://dininimapentrutine.wordpress.com/2015/12/08/tu-cum-asculti-by-andrucroitoru/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.