Retrospectivă a Conferinţei Naţionale a Femeilor, Mamaia 2015

Conf Mamaia 2Sezoanele vieţii şi Numele lui Dumnezeu”

Cu ajutorul lui Dumnezeu, anul acesta – 2015, am celebrat a unsprezecea ediţie a vizunii şi lucrării cu femeile din Romania la care au participat aproximativ 600 de femei din denominatiuni diferite. Cele aproape 600 de participante au venit din toate zonele ţării, dar şi din străinătate, şi anume femei din Ucraina, un grup compact de românce stabilite de mai mulţi ani în Roma şi Milano, femei din Republica Moldova, Spania, Germania, Austria, Statele Unite, Canada. Participantele au fost cazate la hotelul ,,Siret” si hotelul ,,Palas”, la parterul căruia într-o sală spaţioasă şi frumos amenajată s-a derulat programul dens al conferinţei (sesiuni de mesaje, seminare pe tematici specifice, mărturii, închinare prin cântare şi, în fiecare seară, adevărate bătălii ale rugăciunii). Sesiunile s-au desfăşurat după-amiaza, astfel că fiecare participantă s-a putut bucura de mare şi de băile de soare în orele dimineţii în cadrul minunat al plajei.

Această viziune a început în anul 2004 cu tabere de femei la care participau aproximativ treizeci de femei într-o serie de trei zile. Organizam două serii de câte treizeci de femei pe săptămână trei ani la rând. Pe lângă sesiunile de învăţătură, am introdus gupele mici de părtăşie şi timpul alocat consilierii. O măsură importantă în lucrarea lui Dumnezeu de trezire spirituală a familiilor, a bisericii, a naţiunii – începe cu „vindecarea fiicei poporului Meu”. Multe femei au primit în cadrul acestor tabere vindecarea interioară şi, apoi, au transmis vindecarea şi restaurarea în vieţile familiilor lor şi în vieţile altor femei. De asemenea, în cadrul acestor tabere, multe femei L-au primit pe Isus Hristos ca Mântuitor personal. ​

În anul 2006, participând la Conferinţa de Foc, susţinută de evanghelistul Reinhard Bonnke, desfăşurată la Timişoara, Duhul lui Dumnezeu ne-a vorbit mie şi soţului meu despre o lărgire a hotarelor lucrării adresate femeilor şi implicit familiilor din România. Am primit viziunea conferinţelor naţionale de femei deoarece renumitul evanghelist, Bonnke, vorbea nu doar despre importanţa calităţii, ci şi despre dorinţa lui Dumnezeu de a lărgi hotarele Împărăţiei Lui prin cantitate.

Conf Mamaia 1Începând cu anul 2007, această lucrare cu femeile s-a extins la nivel naţional. O contribuţie deosebit de esenţială în lărgirea acestei lucrări îl are şi parteneriatul cu Televiziunea Alfa Omega TV, prin intermediul căreia mii de alte femei din România şi diasporă pot viziona conferinţa. S-au dovedit deosebit de eficiente şi în conferinţele naţionale structura şi viziunea pe care o probaserăm în tabere, adică: timpul de laudă şi închinare în unitate, sesiuni de învătătură, grupe de studiu biblic, seminare, atelierele de rugăciune, timp de relaţionare şi consiliere. Între anii 2007 şi 2010 – a fost un timp în care ne-am ocupat special de vindecarea rănilor şi eliberare. Numărul femeilor participante a crescut în fiecare an. Începând cu anul 2011, titlurile conferinţelor: „Fii o soluţie, nu o victimă a împrejurărilor” , „Schimbată, nu doar atinsă de Dumnezeu”, „Destine măreţe şi războiul spiritual”, „ Îndrăgostirea dătătoare de viaţă – Cântarea Cântărilor” – dezvăluiau un nou nivel pentru femeile din România – de la victimă la a fi o parte a soluţiei lui Dumnezeu pentru lumea din jur: familie, biserică, societate.

Conferinţa din acest an, 2015, a avut loc în perioada 22-27 iunie şi a fost un real apogeu al conferinţelor naţionale de femei din România. O adevărată oştire de femei, într-o unitate copleşitoare, adunate în jurul temei „Sezoanele vieţii şi Numele lui Dumnezeu” – am urcat pe Muntele prezenţei Lui, uimindu-ne de frumuseţea Lui şi de frumuseţea pusă de El în fiecare dintre noi. “Dar aceia din popor, cari vor cunoaște pe Dumnezeul lor, vor rămâne tari și vor face mari isprăvi.“ (Daniel 11:32). Manifestarea slavei lui Dumnezeu printre noi, atingerea ţelului – “schimbată nu doar atinsă de Dumnezeu” , experimentarea unui val nou de trezire spirituală în contextul Conferinţei Mamaia 2015 – se datorează în mare parte faptului că la această conferinţă am introdus seminare care au constat în studiul direct pe Scriptură. Împreună cu noi a participat o echipă din Republica Moldova: Viorica Albu, familia Buzilă Alexandru şi Ina, familia Sîli Nicolae şi Svetlana, instruită la Precept Ministries, cu ajutorul cărora am studiat caracterul lui Dumnezeu revelat prin Numele Lui. Fiecare participantă a primit favorul divin de a intra în posesia cărţii : “Doamne, vreau sa Te cunosc” de Kay Arthur – un studiu biblic profund despre Numele lui Dumnezeu. Fundamentul în trezirile spirituale este cunoaşterea şi aprofundarea Scripturii şi apoi rugăciunile bazate pe Cuvântul lui Dumnezeu revelat. Am fost deosebit de plăcut surprinsă să constat cât de interesate sunt femeile de studiul Numelor lui Dumnezeu pe baza Scripturii, deoarece sălile seminarelor au fost arhipline.

Vorbitoarele la sesiunile în plen la această conferinţă au fost femei cu experienţă în slujirea prin darul învăţăturii, având chemarea şi ungerea lui Dumnezeu pentru această lucrare: Mirela Peţan, coordonatoarea Rețelei de Rugăciune pentru România (www.prayernet.ro), moderator al emisiunii de la Alfa Omega TV. “Puterearugăciunii” , Rodica Baciu, realizatoarea emisiunii “Pentru noi, femeile” de la Credo TV., Tatiana Petric – implicată în slujirea femeilor la conferinţe şi în grupe de studiu biblic,Dr. Rodica Maloş, Rodica Volintiru şi Ligia Seman.

​În mod cu totul special, doresc să-mi exprim recunoştinţa înaintea lui Dumnezeu pentru darul Lui pentru această generaţie de femei care este Elena Nini, fără ajutorul şi dedicarea căreia – această conferinţă nu ar fi fost posibilă. Slujirea ei este deosebit de preţioasă în ochii lui Dumnezeu şi pentru noi, toate. Îi mulţumesc lui Dumnezeu şi pentru colaboratoarele mele: Elena Pătraşcu, Tabita Pîrvu şi Summer Macsim pentru tot efortul depus în tot ce înseamnă mass-media conferinţei.

Sesiunea fiecărei vorbitoare a avut un puternic impact spiritual. Ungerea Duhului a fost specială peste fiecare slujitoare. Revărsarea ungerii s-a datorat în mare parte rugăciunilor femeilor cu o dedicare aparte în slujba de mijlocire. Aceste preţioase femei, chemate de Dumnezeu în lucrarea de mijlocire, au fost alaturi de mine şi de echipa de slujire cu mult timp înainte de conferintă prin rugăciune şi încurajare. Totodată, ele au venit cu câteva zile mai devreme la conferinţă, rugăciunile lor împreunăpregătind un cer deschis unde accesul la Tronul harului lui Dumnezeu este mult mai uşor. Adunarea laolaltă a femeilor din România este o parte expresiei spirituale a unităţii Duhului, a mădularelor Trupului lui Hristos, cadrul de manifestare a binecuvântărilor Psalmului 133: ,,Iată, ce plăcut şi ce dulce este să locuiască fraţii împreună! Este ca untdelemnul de preţ, care, turnat pe capul lui, se coboară pe barba, pe barba lui Aaron, se coboară pe marginea veşmintelor lui.Este ca roua Hermonului care se coboară pe munţii Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântarea, viaţa, pentru veşnicie.“

Alinierea la Planul desăvârşit al lui Dumnezeu pentru biruinţă – lucrarea corporativă, în armonie, a Trupului lui Isus Hristos al cărui Cap este Mesia, Unsul – este cheia marilor biruinţe spirituale pe care le experimentăm la aceste conferinţe. De aceea, rezultatele nu s-au rezumat doar la acel timp sau la acea stare de entuziasm pe termen scurt ce precedă astfel de întâlniri. Nu sunt de acord cu evaluările raportate la emoţii înalte de moment. Ceea ce dă adevărata valoare şi realul sens al unor astfel de întâlniri sunt rezultatele cu impact spiritual pe termen lung. Spiritualul determină lumea reală. Văd un plan ceresc, înainte de veşnicii, creat de Dumnezeu în Hristos pentru Biserica Lui în care este încadrată şi lucrarea femeilor din România şi implicit a familiilor lor. Prin ceea ce se întâmplă în plan material, pe pământ în ascultare de principiile lui Dumnezeu: rămânerea în Cuvântul Lui, rugăciune, post, unitate – acest plan ceresc este eliberat pe pământ şi schimbă profund destinele pământeşti, veşnice şi mediul nostru înconjurător, conform cu Isaia 55:8-11: “Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre, şi căile voastre nu sunt căile Mele, zice Domnul. Ci cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât sunt de sus căile Mele faţă de căile voastre şi gândurile Mele faţă de gândurile voastre. Căci, după cum ploaia şi zăpada se coboară din ceruri şi nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul şi-l fac să rodească şi să odrăslească, pentru ca să dea sămânţă semănătorului şi pâine celui ce mănâncă, tot aşa şi cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea şi va împlini planurile Mele.” Mă bucur să constat că acest mod de raportare la planul ceresc al lui Dumnezeu pe care dorim să îl eliberăm în mijlocul nostru este unanim pentru femeile care slujim la conferinţă şi a fost transmis femeilor participante, la rândul lor ducând această viziune în familiile lor, biserică şi societate.

La începutul fiecărui an, femei din România, în legătura Duhului, în parteneriat cu Reţeaua Naţională de Rugăciune şi Post din România, coordonată de Televiziunea Alfa Omega, stăm împreună 21 de zile de rugăciune şi post, având drept ţintă trezirea spirituală a femeilor şi familiilor din România, proces care include: creşterea spirituală personală, binecuvântarea în dragoste şi unitate a familiilor noastre, propăşirea Bisericii lui Hristos indiferent de denominaţiuni, lucrarea de restaurare, echipare, evanghelizare a femeilor din România, binecuvântarea oraşelor din Romania şi a ţării noastre, binecuvântarea Israelului, poporul ales de Dumnezeu, şi mijlocirea pentru Biserica Universală de pe întreg pământul în scopul pregătirii pentru întâmpinarea lui Isus Hristos, Mirele Preaiubit al Bisericii Sale. Conferinţele de la Mamaia sunt orientate spre aceste scopuri menţionate.

Conferinţa Mamaia 2015 a fost ca un popas împreună în unitate pe Muntele lui Dumnezeu unde am putut adora frumuseţea Lui descoperită prin Numele Lui. După ce ai avut astfel de întâlniri cu Dumnezeu, când slava Lui îţi este revelată precum lui Moise şi Ilie pe munte, precum ucenicilor pe Muntele schimbării la faţă sau Mariei ce L-a văzut pe Domnul Cel înviat – nu mai poţi fi la fel… “Noi toți privim cu fața descoperită, ca într’o oglindă, slava Domnului, și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.“ (‭2 Corinteni‬ ‭3‬:‭18‬). L- am adorat pe Iahve Savaoth şi Iahve Nissi – şi am primit curajul şi credinţa de a ne înrola în Armata Domnului ca femei puternice care câştigă bătălii asemenea Deborei… Ne- am închinat lui Iahve Raah – Domnul – Păstorul nostru şi am primit mai mult din inima Lui de Păstor gata să îşi dea viaţa pentru oi… Am fost din nou atinse de Iahve Rafa şi ne-a fost stârnită motivaţia de a fi mâna Lui întinsă cu balsamul vindecării peste rănile celor din jur, o soluţie a lui Dumnezeu pentru bolile de orice natură ar fi: spirituale, sufleteşti sau fizice… Am sărbătorit prezenţa manifestată a Lui Iahve Sama – Dumnezeu care este aici şi am primit determinarea de a fi alături de cei ce se bucură şi cei ce plâng pentru ca, prin iubirea noastră manifestată, lumea să ne recunoască drept ucenici ai Lui şi pe El ca Domn. Iahve Shalom ne-a inundat cu pacea Lui care a curs pe deasupra înconjurând graniţele ţării cu îngerii Lui păzitori… El Elyon – Dumnezeul Cel Atotputernic – ne-a adus,precum pe Daniel în urma faptului ca şi-a smerit inima şi astat înaintea Lui – în timpul ,,kairos” – timpul lui Dumnezeu pentru noi, pentru această generaţie. ,,Noi toți privim cu fața descoperită, ca într’o oglindă, slava Domnului, și suntem schimbați în același chip cu al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.” (‭2 Corinteni‬ ‭3‬:‭18‬) ; ,,pe toţi cei ce poartă Numele Meu şi pe care i-am făcut spre slava Mea, pe care i-am întocmit şi i-am alcătuit.” (Isaia 43:7); “Mulțămiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruință în Hristos, și care răspândeşte prin noi în orice loc mireasma cunoștinței Lui.“ (‭2 Corinteni‬ ‭2‬:‭14‬).

Şi în acest an de conferinţă, inima misiunii din România a fost ca întotdeauna prezentă în mijlocul nostru prin pilda de dedicare a Inei Hriscă, directoarea Centrului Român de Studii Transculturale şi mărturiile fetelor şi ale femeilor înrolate în lucrarea de misiune externă, sudente la C.R.S.T. Modul lor de viaţă stă alături de mărturiile care străbat veacurile ale celor din galeria ,,martorilor credinţei” din Evrei capitolul 11.

Prezenţa surorilor din Ucraina, şi în acest an al conferintei, a fost o încununare a frumuseţii părtăşiei şi a biruinţelor noastre împreună. Pe lângă darul prezenţei lor, surorile din Ucraina ne-au îndulcit cu cele mai bune dulciuri din lume – ,,bomboanele din Cernăuţi”. În pofida războiulul din Ucraina, ele au adus femeilor din România zâmbetul pe buze prin slujirea lor.

Transformarea şi progresul în toate domeniile vieţii ale femeilor din Toflea este unul dintre cele mai grandioase opere ale harului lui Dumnezeu revărsat peste ţara noastră. Nelipsita prezenţă a femeilor din Toflea a încununat opera lui Dumnezeu pentru restaurarea rolului, frumuseţii şi a destinului femeilor din Romania prin participarea lor în fiecare an al conferinţei naţionale de femei de la Mamaia. Unul dintre cele mai preţioase momente prin care s-a scris istorie în cadrul conferinţei Mamaia 2015, a fost momentul când Anuşa Căpitanu, lidera femeilor de la Toflea, ne-a împărtăşit proiectul unei reviste dedicate femeilor rome din România. Viziunea ei am întâmpinat-o cu mult entuziasm şi rugăciune. Binecuvântarea Anicăi Belea, scriitoare şi poetă consacrată cu ungerea şi înţelepciunea lui Dumnezeu specială perilor albi şi a anilor de experienţă cu Dumnezeu – a avut un impact spiritual deosebit de puternic. Lăudat să fie Dumnezeu pentru generaţia lui Moise de la care generaţia lui Iosua primeşte ungerea de cucerire şi stăpânire în progres!

Unul dintre scopurile majore ale conferinţelor noastre este să mijlocim împreună pentru ţara noastră, pentru trezirea spirituală. Acest lucru l-am realizat în unitate fiind motivate special de sesiunile referitoare la rugăciunile de mijlocire susţinute de Mirela Peţan, coordonatoarea Reţelei de Rugăciune şi Post pentru România, având la bază principiile biblice din 2 Cronici 7:14 ,,dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, și va căuta Fața Mea, și se va abate dela căile lui rele, – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, și-i voi tămădui țara.” (2 Cronici 7:14 ). Un moment prin care credem că s-a scris istorie a fost acela când în unitate, toate femeile ne-am întors cu faţa spre Bucureşti, capitala ţării noastre şi am mijlocit în Numele care este mai presus de orice alt nume pentru toate deciziile care se iau în conducerea ţării noastre. ​

Un alt moment deosebit de semnificativ în această conferinţă a fost acela când au fost invitate în faţă toate femeile lidere participante la conferinţă şi ne-am rugat pentru impactul lor în mediul unde Dumnezeu le-a aşezat, pentru extinderea lucrării cu femeile conform principiilor biblicedin Tit 2:3-5: “Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuviincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici dedate la vin; să învețe pe alții ce este bine, ca să învețe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbații și copiii; să fie cumpătate, cu viața curată, să-și vadă de treburile casei, să fie bune, supuse bărbaților lor, pentru ca să nu se vorbească de rău Cuvântul lui Dumnezeu.” şi din Judecatori 5:1-3: “În ziua aceea, Debora a cântat această cântare, cu Barac, fiul lui Abinoam: „Niște căpetenii s-au pus în fruntea poporului în Israel, şi poporul s-a arătat gata de luptă: Binecuvântați pe Domnul! Ascultați, împărați!Luați aminte, domnitori! Voi cînta, da, voi cânta Domnului,voi cânta din alăută Domnului, Dumnezeului lui Israel.”

Rezumatul mesajului de final al conferinţei de la Mamaia ar putea fi redat în aceste cuvinte: “Conferinţa nu s-a terminat! Ea de abia a început… pentru că învăţăturile, viziunile ce le-am primit împreună pe Muntele lui Dumnezeu – sunt aşteptate să devină substanţă pentru toată lumea din jurul nostru; toată firea aşteptând să le vadă materializate (Romani 8:19: “De asemenea, şi firea aşteaptă cu o dorinţă înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu”.). Astfel, în urma acestor întâlniri, s-au născut viziuni pentru lucrări care dăinuie veşnic: metode de evanghelizare practică, grupe de studiu biblic cu părtăşie, motivaţii înalte de slujire a femeilor prin darurile motivaţionale (Romani 12:4-8), prin darurile spirituale (1 Corinteni 12:28) şi prin darurile de echipare ale Trupului lui Isus Hristos (Efeseni 4:11-13), cabinete de consiliere, case maternale, adăposturi şi slujiri pentru familii defavorizate, orfani şi oameni ai străzii; ajutor pentru salvarea şi eliberarea fetelor implicate în prostituţie şi, nu în ultimul rând, aici a fost un loc unde s-au format femei plăcute care sunt o încântare pentru soţii lor şi un model de mame creştine, demne de urmat pentru generaţia ce urmează.

Adevărata schimbare rezistă timpului şi aduce schimbarea lumii din jur. Pornind de la afirmaţia renumitului evanghelist, D. L. Moody: „Lumea nu a văzut încă ce poate face Dumnezeu ” printr-un om care este pe deplin şi în întregime consacrat Lui.” – întrebarea şi provocarea mea pentru fiecare femeie din aceaste generaţie este: „A văzut lumea din jurul tău ce poate face Dumnezeu cu, pentru şi printr-o femeie care este pe deplin şi în întregime consacrată Lui?”

Ligia SemanLigia Seman, scriitoare, conferenţiară, lidera coordonatoare a Conferinţei Naţionale de Femei de la Mamaia

One thought on “Retrospectivă a Conferinţei Naţionale a Femeilor, Mamaia 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.