Dumnezeu schimbă răul în bine!

Calea spre inparatia luim DumnezeuPentru a defini și a înțelege ce înseamnă rău, răul, să vedem cum percepem noi acest sentiment în viața noastră a fiecăruia. Să presupunem că am dori să facem o ieșire cu familia și prietenii în natura înconjurătoare, la o drumeție în care să ne bucurăm de ceea ce ne oferă acele locuri minunate, la un picnic la iarbă verde, cu siguranță am spera să avem un timp frumos, fără ploaie. Însă oamenii locului ar dori ca acolo Dumnezeu să le dea ploaia mult așteptată și atât de necesară plantelor și animalelor din gospodăriile și fermele lor, pentru unii răul s-ar constitui în ceea ce este binele pentru ceilalți, depinde în ce tabără a dorințelor de moment ne-am afla.

Sumarizând, pentru om, rău e tot ceea ce te supără și nu-ți aduce plăcere. Dar privind din punctul de vedere al lui Dumnezeu, rău e tot ceea ce te îndepărtează de El. Cele zece porunci sunt legea morală dată de Dumnezeu pentru om, aici se stabilește relația și perimetrul de mișcare al omului în câmpul dispus de El:

Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine.” (Geneza 20:2-3)

Stâlpul adevărului, caracterul bun, este Însuși Dumnezeu.Orice călcare de lege, îl îndepărtează pe om de Dumnezeu. Răul vine din orice lucru sau faptă sau gândire care îl ofensează pe Dumnezeu și deci asta ne îndepărtează de Creator.

Putem pune întrebarea: Cine s-a îndepărtat cel mai mult de Dumnezeu? Răspunsul vine aproape de la sine….Satana (Diavolul, Cel rău, Înșelătorul, Șarpele cel vechi, Pârâșul nostru). Și toți care urmează tiparul sau îndemnurile Celui rău se tot îndepărtează, deci fac ceea ce este rău.

    1. Voi, negreşit, v-aţi gândit să-mi faceţi rău

15. Când au văzut fraţii lui Iosif că tatăl lor a murit, au zis: “Dacă va prinde Iosif ură pe noi şi ne va întoarce tot răul pe care i l-am făcut?”

20. Voi, negreşit, v-aţi gândit să-mi faceţi rău: dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împlinească ceea ce se vede azi, şi anume, să scape viaţa unui popor în mare număr.

Așadar, putem spune cu toată convingerea că răul nu vine niciodată de la Dumnezeu, căci Răul este ceea ce nu este Dumnezeu. Pe Dumnezeu se știe că îl caracterizează și El este bunătatea, iubirea, adevărul, dreptatea, răbdarea, îndelunga răbdare, credincioșia – iar celelalte, opuse acestora, egoismul, lăcomia, mândria, gelozia, ura, răutatea, lipsa de răbdare, minciuna, sunt trăsături (însușiri, calități) rele, de la Cel rău.

Nimeni, când este ispitit, să nu zică: “Sunt ispitit de Dumnezeu.” Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău, şi El însuşi nu ispiteşte pe nimeni. (Iacov 1:13)

Așa cum știm că Diavolul l-a presat pe Dumnezeu să-l încerce pe Iov, că nu este așa de evlavios cum se crede și spune Domnul, tot așa face cu orice om care se depărtează de rău și se apropie de El:

9. Şi Satana a răspuns Domnului: “Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu?
10. Nu l-ai ocrotit Tu pe el, casa lui şi tot ce este al lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui, şi turmele lui acoperă ţara.
11. Dar ia întinde-Ţi mâna şi atinge-Te de tot ce are, şi sunt încredinţat că Te va blestema în faţă.” (IOV, 1: 9-11)

Satana face ceea ce a făcut dintotdeauna, provoacă și îndeamnă omul la rău,  la neascultare de Dumnezeu.

Însă Dumnezeu ne zice și nouă azi, cum îi zisese lui Cain altădată (ucigașul lui Abel, fratelui său):

 …Pentru ce te-ai mâniat şi pentru ce ţi s-a posomorât faţa?
7. Nu-i aşa? Dacă faci bine, vei fi bine primit; dar dacă faci rău, păcatul pândeşte la uşă; dorinţa lui se ţine după tine, dar tu să-l stăpâneşti.” (Geneza 4:6-7)

Răul e provocat de om, prin neascultare, prin încălcarea a ceea ce este bine înaintea lui Dumnezeu. Un bețiv la volan, produce în cele din urmă un accident și omorârea unor copii nevinovați. Părinții copiilor suferă mult și se răstesc la Dumnezeu cum de s-a întâmplat tragedia asta din viața lor.

Căci Tu nu eşti un Dumnezeu căruia să-I placă răul; cel rău nu poate locui lângă Tine. (Psalm 55:4)

Dumnezeu a creat lumea fără urmă de rău, dar Lucifer s-a răzvrătit, acel înger de lumină s-a crezut că este îndreptățit de-a fi ca Dumnezeu (devenind Diavol) și i-a instigat și pe oameni la răzvrătire (Adam și Eva, apoi pe fiecare la rândul nostru).

Dar Dumnezeu nu este ca un om, El este perfect, nu este rău sau capricios:

El este Același, ieri, azi și în veci. (Evrei 13:8)

Voi v-ați gândit să-mi faceți rău – spune Iosif fraților săi, cei care l-au vândul ca sclav, care a suferit în închisoare în Egipt pentru că a fost persecutat în continuare pentru altruismul său și lipsa de răutate din viața lui.

2. Dar Dumnezeu schimbă răul în bine, pentru scopurile Sale

Se știe că Dumnezeu nu dorește moartea omului păcătos, ci ca omul să se întoarcă la El prin pocăință și credință, la ascultarea de Creator. (Ezechiel 18:23; 2 Petru 3:9)

Răutatea lui Iuda, lăcomia și slăbiciunea unuia dintre cei 12 ucenici ai lui Isus, l-a determinat să-L vândă preoților pe 30 de arginți! Voi L-ați răstignit! Dar Dumnezeu a schimbat răul acesta strigător la cer, într-o mare… foarte mare binecuvântare pentru oricine crede în El și trăiește în ascultare și evlavie, prin credință și pocăință.

22. Pe Isus din Nazaret, Om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele şi lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum bine ştiţi;
23. pe Omul acesta, dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât şi după ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu, voi L-aţi răstignit şi L-aţi omorât prin mâna celor fărădelege.
24. Dar Dumnezeu L-a înviat, dezlegându-I legăturile morţii, pentru că nu era cu putinţă să fie ţinut de ea. (Fapte 2: 22-24)

Ce mare blasfemie s-a întâmplat atunci la Golgota: creatura și-a pus pe Crucea infamiei și blestemului pe Însuși Creatorul lor!

Cum transformă Dumnezeu răul în bine?

13. Dar acum, în Hristos Isus, voi, care odinioară eraţi depărtaţi, aţi fost apropiaţi prin sângele lui Hristos.
14. Căci El este pacea noastră care din doi a făcut unul şi a surpat zidul de la mijloc care-i despărţea,
15. şi, în trupul Lui, a înlăturat vrăjmăşia dintre ei, Legea poruncilor, în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în El însuşi un singur om nou, făcând astfel pace;
16. şi a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmăşia. (Efeseni 2)

Răul se întâmplase în viața personală a lui Iosif, prin ura de moarte a fraților săi, cei care i-au făcut viața praf. Dar, așa cum Dumnezeu nu intervenise în cazul accidentărilr mortale de circulație, cu bețivi la volan, nici la Iosif, n-a făcut-o, îngăduind ca și la Iov încercarea credinței lui Iosif:

Ce mare şi bun, minunat şi slăvit
E Isus al meu bun Păstor;
El m-a ocrotit printre stânci de granit
Lângă al vieţii izvor.

El m-a ocrotit printre stânci de granit,
Deasupra uscatelor văi.
Cu mâna Lui tare mereu m-a umbrit,
/: Pe urmele paşilor Săi :/

Ce bun Salvator, minunat şi slăvit;
Povara mea El a purtat.
El m-a ridicat şi voi sta neclintit
Pe culmea iubirii salvat.

20. Voi, negreşit, v-aţi gândit să-mi faceţi rău: dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împlinească ceea ce se vede azi, şi anume, să scape viaţa unui popor în mare număr. (Geneza 50:20)

3. Dumnezeu extinde bunătatea Sa, prin recreárea omului în Isus Cristos

Iată că Dumnezeu schimbase răul în bine, nu doar pentru Iosif, dar și pentru frații săi, iar bunătatea Lui s-a tot lărgit și extins, după cum știm, din Iacov (tatăl lui Iosif, ISRAEL), mai departe venind prin fiul său Iuda, prin sămânța acestuia în condiții și fapte chiar reprobabile, pe acea cale, peste timp, din acel pământ uscat și fără apă, umbrit de bunătatea și apa lui Dumnezeu, de sus, prin puterea de umbrire și dătătoare de viață a Duhului, ia naștere răscumpărarea noastră în Fiul Său cel neprihănit și drept – Isus Cristos Domnul!

Crizele din viața noastră le rezolvă El (schimbând răul în bine) prin  mâna Sa Dumnezeiască, puternică, plină de bunătate și iubire, desăvârșită prin viața lui Isus Cristos (în noi).

28. De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său.

29. Căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie Cel întâi născut dintre mai mulţi fraţi. (Romani 8: 28-29)

Cine este în Cristos este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate sunt noi la el. (2 Corinteni 5: 17

Cel ce şedea pe scaunul de domnie a zis: “Iată, Eu fac toate lucrurile noi.” Şi a adăugat: “Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut şi adevărate.” (Apocalipsa 21:5)

***

[Mesaj preluat si adaptat: predica pastor Costel Ghioancă – Dej, 16 Aug. ’15]

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.