Să nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, şi după aceea nu mai pot face nimic!

 

Luke12v4_5“Vă spun vouă prietenii Mei, să nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, şi după aceea nu mai pot face nimic. Am să vă arăt de cine să vă temeţi. Temeţi-vă de Acela care după ce a ucis, are puterea să arunce în gheenă.

Luca 12:4-5

În timpul acela, mulţimile se strânseseră cu miile, aşa că mai că se călcau unii pe alţii ]n picioare. Eu cred că nu s-au făcut publicaţii mari, şi nici nu au tipărit multe invitaţii, dar pentru că ieşea din El o putere care-i ajuta pe toţi, de aceea oamenii veneau şi căutau la El ajutor.

Mă miră faptul acela că, cu toate că ÎI înconjura mul­ţimea mare, El vorbea ucenicilor Săi: “Păziţi-vă de alu­atul fariseilor, care este făţărnicia.

Acest lucru i le-a spus deja de-atâtea ori. Și azi ar face acelaş lucru, poate chiar de mai multe ori decât atunci, asta deoarece trăim vremea timpului din urmă. În continuare este scris: “Nu este nimic acoperit care nu va fi des­coperit, nici ascuns care nu va fi cunoscut”. Aşadar nici un om nu-şi va putea ascunde lucrurile, fie bune fie rele. “De aceea, orice aţi spus la întuneric va fi auzit la lumină şi orice aţi şoptit la ureche, în odăiţe, va fi vestit de pe acoperişul caselor.

El îi îndemna pe ucenici să nu se teamă de oameni, ci să se teamă de Acela, care după ce a ucis, are putere să arunce în gheenă. “Da, vă spun de El să vă temeţi.

Am putea întreba: “Avem de ce să ne temem dacă spunem adevărul?” Mânia oamenilor se arată imediat acolo unde se spune adevărul curat. Dacă Acela care ne ţine în seamă chiar şi perii capului nostru, ne spune: “Nu vă temeti“, atunci putem mărturisi adevărul cu încredere. De aceea vrem să-L mărturisim pe Isus înaintea oamenilor pentru ca apoi să ne mărturisească şi El înaintea Tatălui Său.(Matei 10:32.)

Sursa:  MÂNTUIREA PRIN HRISTOS – Meditaţii zilnice – Fritz Berger

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.