IUDAISMUL MESIANIC: Interviu cu Rabbi David Nagy

DavidNagyInterviu cu Rabbi David Nagy,

Comunitatea Evreilor Mesianici din România

În România există comunităţi de evrei care cred că Iisus Hristos este Mesia însă ei îşi păstrează identitatea iudaică. Aceştia se numesc evrei mesianici şi, asemenea apostolilor Mântuitorului, doresc să vestească Evanghelia tuturor oamenilor. Pentru mai multe informaţii m-am adresat domnului Rabin David Nagy – Comunitatea Evreilor Mesianici, România, şi, prin amabilitatea sa, am realizat un interviu despre acest subiect.

Lucreţia Berzintu: Stimate Domnule David Nagy, mai întâi, vă rog să vă prezentaţi pentru cititorii noştri.

David Nagy: Mă numesc David Nagy, m-am născut la Oradea, din mamă evreică şi am trecut de vârstă de 40 ani. La momentul actual sunt primul şi singurul rabin mesianic, angajat în această funcţie în condiţiile legii, în România. Lucrarea pe care o conduc cuprinde comunitatea evreiască mesianică din România cu o extindere în Republica Moldova şi cu influenţa până în Ungaria. De mai mulţi ani sunt în colaborare cu alţi lideri şi comunităţi evreieşti mesianice din lume, în mod deosebit, Israel şi Statele Unite ale Americii. De asemenea, fac parte din executivul pe Europa a unei organizaţii de anvergură internaţională, de reconciliere dintre evreii mesianici şi diferitele denominaţiuni ale creştinismului. Această organizaţie de reconciliere este reprezentată şi cunoscută începând din Statele Unite ale Americii, America de Sud, Europa, Israel, Africa chiar şi până în Coreea şi Japonia.

ECEMIM_fhd

Lucreţia Berzintu: Ce este iudaismul mesianic?

David Nagy: Iudaismul mesianic este acel crez care a fost practicat de către primii credincioşi (ucenicii, apostolii şi enoriaşii de rând) ca şi o continuare a iudaismului mozaic, la care se adăugă credinţa personală şi colectivă în Salvatorul lui Israel, adică în Yeshua HaMashiach (Iisus Christos). Practic, este prima formă religioasă lăsată de Salvatorul lui Israel şi a întregii lumi care a existat sub această formă, până şi după apariţia creştinismului. În cadrul iudaismului mesianic se restaurează şi se trăieşte în mod practic identitatea evreiască a credinciosului care este compusă din crez, limbă, cultură şi istorie. De aceea, în cadrul iudaismului mesianic avem comunităţi şi congregaţii evreieşti mesianice ca formă de organizare, iar clădirile pentru desfăşurarea serviciului religios sunt sinagogi şi nu biserici.

Lucreţia Berzintu: Despre începuturile mişcării evreilor mesianici în România, ce ne puteţi spune?

David Nagy: Anumite surse susţin că încă de dinaintea celui de-al doilea război mondial au existat sinagogi cu credincioşi evrei mesianici în România şi chiar şi un ziar periodic al evreilor mesianici din zona de sud-est a ţării. După război, au rămas doar credincioşi individuali de origine evreiască, care au crezut în Yeshua HaMashiach (Iisus Christos) printre care şi renumitul Richard Wurmbrand, dar nu au mai fost organizaţi în mod colectiv ca şi cult. În mod oficial, comunitatea evreilor mesianici din România s-a constituit în anul 1999. Astăzi avem congregaţii evreieşti mesianice în anumite oraşe din România şi străinătate care funcţionează sub conducerea noastră.

Lucreţia Berzintu: De ce credeţi că Iisus Hristos este Mesia?

SeferTorahDavid Nagy: Credem că Yeshua HaMashiach (Iisus Christos) este Mesia lui Israel şi a întregii omeniri din mai multe motive. Unul din motive este că a împlinit şi continuă să împlinească profeţiile referitoare la Mesia din Scripturile evreieşti ale profeţilor lui Israel. Un al doilea motiv este pe bază de logică: de exemplu, apostolii şi mulţi alţi credincioşi care au fost martori ai apariţiilor Lui de după moartea şi învierea Sa, respectiv la înălţarea Sa la Ceruri, şi-au dat viaţa pentru aceste adevăruri, dar dacă aceste evenimente ar fi fost invenţii de ale lor, nici un om normal nu şi-ar fi dat viaţa pentru ele. Şi nu în ultimul rând, El a promis nişte semne supranaturale celor care vor crede în El, care există şi astăzi şi se pot verifica, respectiv documenta.

Lucreţia Berzintu: Care este diferenţa dintre evreii mesianici şi creştini?

David Nagy: În primul rând am menţiona că există evrei care au trecut la creştinism lăsând în urmă identitatea lor evreiască, pe aceştia îi numim evrei creştini. Iar evreii care îşi continuă trăirea identităţii lor evreieşti şi care în acelaşi timp trăiesc în mod practic credinţa în Yeshua HaMashiach (Iisus Christos), se numesc evrei mesianici. Ca atare, evreii mesianici îşi trăiesc identitatea de evrei fiind constituiţi în comunităţi evreieşti mesianice, frecventând sinagogi evreieşti mesianice şi ţinând sărbătorile şi unele obiceiuri şi tradiţii specific iudaice.

Lucreţia Berzintu: Care este scopul evreilor mesianici în lume?

David Nagy: Scopul evreilor mesianici în lume este de a restaura credinţa originală şi autentică în Yeshua HaMashiach (Iisus Christos) în contextul ei iudaic şi de a prezenta lumii evreieşti şi tuturor naţiunilor de pe pământ, adevăratul Salvator evreu al lui Israel şi a întregii lumi, spre mântuirea tuturor.

Lucreţia Berzintu: Care sunt relaţiile evreilor mesianici din România cu evreii mesianici din Israel?

David Nagy: Evreii mesianici din România sunt într-o relaţie fraternă şi nu de subordonare cu evreii mesianici din Israel ca şi cu evreii din alte părţi ale lumii. Mişcarea evreiască mesianică este structurată şi caracterizată de o relaţie de parteneriat şi înţelegere de comun acord, la nivel mondial.Totuşi, dincolo de acest sistem există două lucruri ce trebuie luate în considerare: 1. cei din comunităţile evreieşti mesianice sau uniuni ale evreilor mesianici care au ajutat sau au susţinut şi au realizat înfiinţarea de comunităţi şi congregaţii evreieşti mesianice, aceştia rămân în subordinea celor care i-au înfiinţat. 2. luând în considerare că în cadrul iudaismului mesianic se restaurează funcţiile sau slujirile originale lăsate de Yeshua HaMashiach (Iisus Christos) pentru credincioşii Lui, printre care şi cea de shaliach (apostol) din care fac parte şi eu, aceştia au un cuvânt decisiv de spus în ceea ce priveşte iudaismul mesianic şi mişcarea evreilor mesianici la nivel mondial, la nivel continental şi la nivel de ţări, respectiv regiuni.

Lucretia Berzintu: Câţi evrei mesianici sunt în România? Dar în lume?

David Nagy: Comunitatea Evreilor Mesianici din România nu pune accentul pe “cantitate” ci pe calitate, aşadar, putem să vă spunem că în prezent nu depăşim 1000 de persoane, dar acest număr este în continuă creştere. La nivel mondial şi mai ales în Israel, ar fi greu de apreciat o cifră exactă, dar am putea să spunem că numărul credincioşilor evrei mesianici depăşeşte numărul zecilor sau chiar sutelor de mii.

Lucreţia Berzintu: Cine poate deveni membru în această mişcare, a evreilor mesianici şi cine se poate converti la iudaismul mesianic?

În comunităţile evreieşti mesianice oricine poate să devină membru dacă crede tot ce este stabilit în iudaismul mesianic, indiferent de naţionalitate, cu toate că în acte va apare dacă este de etnie evreiască sau nu. Ca atare, oricine indiferent de naţionalitate, vârsta sau sex se poate converti la iudaismul mesianic.

Lucreţia Berzintu: Care este sensul vieţii?

David Nagy: Sensul vieţii este de a restaura o relaţia personală cu Creatorul prin care să fim eliberaţi de toate urmările şi efectele păcatului şi a fiinţei degradate cu scopul de a trăi o viaţă liberă şi fericită în voia Lui. Acest lucru este posibil doar prin credinţa personală în Yeshua HaMashiach (Iisus Christos) care este singurul care poate rezolva problema păcatului şi a veşniciei noastre.

Lucreţia Berzintu: Ce planuri aveţi pe viitor?

David Nagy: Pe viitor dorim să punem la dispoziţia oamenilor şi să oferim Scripturile şi învăţăturile noastre pentru a-i ajuta pe cei pe care încă nu cred sau nu sunt siguri de ceea ce cred, să aibe o credinţă bine întemeiată în Yeshua HaMashiach (Iisus Christos) pentru a fi salvaţi indiferent de naţionalitate, vârsta sau sex. Mai dorim ca lucrarea comunităţii evreilor mesianici şi iudaismul mesianic să se extindă peste tot unde va fi posibil prin congregaţii şi sinagogi pentru a asigura un cadru potrivit practicării credinţei personale a credincioşilor. Şi nu în ultimul rând dorim să colaborăm cu celalalte culte şi denominaţiuni creştine şi nu numai, pentru a ajuta la bunul mers al ţării, a comunităţii în care suntem şi la restaurarea morală a societăţii. Dar şi pentru promovarea şi menţinerea valorilor culturale şi religioase evreieşti în speţă şi de orice fel, în general.

Lucreţia Berzintu: Ce mesaj transmiteţi cititorilor acestui interviu?

David Nagy: Mesajul pe care doresc să îl trasmit celor care citesc acest interviu este că există un singur Dumnezeu atotputernic, Creatorul şi acela este Dumnezeul lui Israel, al evreilor. Şi există un singur Salvator (Mântuitor) al fiinţei fiecărui om, Mesia Yeshua, care prin sacrificiul Sau le oferă iertarea păcatelor şi viaţa veşnică tuturor celor care se decid să creadă în El în mod personal şi real şi care îl vor urma şi după aceea. Aş mai menţiona că aceste adevăruri, realităţi nu sunt legate de nici o denominaţie sau cult şi pot fi experimentate în mod personal de oricine şi oriunde. Din toate acestea rezultă şi faptul că atunci când vorbim de D-zeul lui Israel şi despre Salvatorul născut în şi din poporul evreu, nimeni care crede cu adevărat în aceste lucruri, nu poate şi ar fi absurd să fie antisemit.

Vă mulţumesc!

Lucreţia Berzintu Asociaţia Jurnaliştilor Români de Pretutindeni – AJRP

Advertisements

One thought on “IUDAISMUL MESIANIC: Interviu cu Rabbi David Nagy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.