THE GOOD DREAM: Young and rich!

u90120-12(165)The American Dream – oricum l-am defini, are  cam aceleași caracteristici esențiale, dorința omului de-a fi fericit, de-a avea o viață bună și  împlinită.

E interesant și faptul că  pentru prima dată, Visul american   a fost consemnat în Declarația de independență, în care se spunea că omul e înzestrat de Creatorul lui cu anumite drepturi inalienabile, printre care, Viața și Libertatea, în căutarea Fericirii.

Dacă luăm seama la știrile din presă, putem spune că într-un fel, visul tinerilor este acela de-a fi tânăr și bogat. Permanent apar tineri care n-au terminat nici măcar liceul (iar unii sunt și mai tineri), când, datorită ingeniozității lor pun în aplicare o afacere și ajung bogați peste noapte. Iar viața lor ia o turnură alta decât una normală, când, visul lor pare unul împlinit, bani, faimă, tinerețe…nesfârșită!

*

Matei 19: 16-26 – Tânăr și bogat

Apostolii Domnului redau istoria unui tânăr realizat, posesorul unei mari bogății. Știm că avuțiile (vezi fiul risipitor) aduc posesorului prieteni, influență, putere, un sentiment de împlinire, respect și poziție socială.

Atunci s-a apropiat de Isus un om şi I-a zis: “Învăţătorule, ce bine să fac, ca să am viaţa veşnică?” (Matei 19: 16)

Dar și mai mult, acest tânăr avea și credință; era un fruntaș al credinței,  era și interesat de lucrurile spirituale. Iar acum îl frământa ceva; avea o neliniște a sufletului. Bănuia două lucruri, că trebuie să facă ceva, apoi, că viața veșnică e o moștenire. Și, cunoscând că Isus pare să aibă toate răspunsurile pe care nu le avea nimeni altcineva, apelează la El.

Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la El un om, care a îngenuncheat înaintea Lui şi L-a întrebat: “Bunule Învăţător, ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică? (Marcu 10: 17)

Pare că Domnul i-a acordat privilegiul  să-i pună doar o întrebare,  căci tocmai era pe picior de plecare, împreună cu suita ucenicilor și a discipolilor Săi.

Tânărul nu părea subjugat de bogăția sa, el vede cumva peste multele binecuvântări materiale, dincolo, interesându-se de viața veșnică, recunoscând și admițând că deși  aflat într-o poziție avantajoasă în societate, totuși îi mai lipsește ceva, nu se site un om împlinit, căci nu are și nu știe cum poate avea viața veșnică…

Dorind asta, pace în sufle, el a îngenunchiat înaintea Domnului, recunoscând bunătatea și măreția Domnului. El nu s-a bazat pe actele sale filantropice care ar putea crede  cumva că-i aduce privilegii înaintea lui Dumnezeu. El a venit cu o întrebare care trece dincolo de superficialitatea vieții, dincolo de ceea ce se vede. Contrar  atitudinii  celor bogați, care se cred împliniți și fericiți,  închipuindu-și (poate) că au tot ce-și pot dori, și că n-au nevoie de Dumnezeu, acest om a recunoscut, da, sunt bogat, dar și eu am un suflet, care nu mănâncă și nu bea, ci are nevoie de Cel ce l-a creat, deoarece El „a pus în inima lor chiar şi gândul veşniciei, măcar că omul nu poate cuprinde, de la început până la sfârşit, lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu.” (Eclesiastul 3:11)

Căci așa se întâmplă, nu-i așa,  plecând de acasă, părintele iubitor își strigă copilul: Vino acasă! Vino acasă! Vino acasă!  – Căci copilul uită de timp, uită de toate, de masă, de casă, el se ia cu joaca și cu plăcerile lui. Dar acest tânărul simțior, e atent la  viața sa, ia seama la neliniștea din sufletul său și caută să vadă ce e de făcut pentru a ajunge ACASĂ la Cel care i-a dat sufletul.

*

Știți povestea cu pescarul? Aceea în care se povestește că un pescar aflat la pescuit, într-un loc unde se găseau o mare mulțime de pești, prinsese mulți pești, iar acum stătea satisfăcut, nefăcând nimic, bucuros. Tocmai atunci trecea pe acolo un altul și-l întreabă: De ce stai și nu pescuiești? Stau și mă bucur – îi răspunde pescarul. Dar celălalt îi mai zise: Nu vezi că mai sunt muți pești, de ce stai și nu-i pescuiești, ai putea să ai mulți mai mulți și să te bucuri de ei? Dar omul zise: Chiar asta -ți spuneam deja. Stau și mă bucur, de ce să am mai mult?

*

Orice ai avea, oricât de mult și de multe, toate acestea nu-ți rezolvă speranța și gândul de-a avea viața veșnică. Răspunsul și rezolvarea n-o vei afla decât la Creatorul tău. Sufletul n-are casa aici, gândul îl atrage acolo: „Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine. În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri…” (Ioan 14: 1-2)

Care era problema tânărului bogat? Avea inima legată de avere, averea îi aducea multe privilegii în societate. Acest pericol îl paște pe oricine, să uite de ce și pentru ce trăiește, care-i este țelul sufletului său. Falimentul de aici vine, din această bătălie nevăzută, intimă, care de cele mai multe ori este abandonată de om încă din start.

În Matei 4, pentru noi, privim la exemplul Domnului Isus când și El, ca om, a fost ispitit de Diavol:

8. Diavolul L-a dus apoi pe un munte foarte înalt, I-a arătat toate împărăţiile lumii şi strălucirea lor şi I-a zis:
9. “Toate aceste lucruri Ţi le voi da Ţie, dacă Te vei arunca cu faţa la pământ şi Te vei închina mie.”
10. “Pleacă, Satano”, i-a răspuns Isus. “Căci este scris: “Domnului Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-I slujeşti.” (Matei 4: 8-10)

Închină-te la Satana, și vei avea bogățiile lumii, dar neîmplinirea sufletului.

Însă Creatorul îți spune, dacă vrei să fii fericit, ascultă-Mă pe Mine: “Domnului Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-I slujeşti.”

Diavolul ne vrea sufletul, dar el știe ce zice Domnul: „Şi ce ar folosi unui om să câştige toată lumea, dacă şi-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său cu îngerii Săi; şi atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui.” (Matei 16: 26-27)

Tânărul nostru era bine educat, respectuos, sincer: a alergat la El … a îngenuncheat înaintea Lui şi L-a întrebat: “Bunule Învăţător, ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?

Dar tânărul a greșit, el a crezut că are de-a face cu un învățător bun. N-a știut că are de-a face cu Fiul lui Dumnezeu, care luase parte la crearea Univerului și care acum, în drumul Său spre Cruce,  lucra la salvarea lui.

Dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile – veni răspunsul.

18. “Care?”, I-a zis el. Şi Isus i-a răspuns: “Să nu ucizi; să nu preacurveşti; să nu furi; să nu faci o mărturisire mincinoasă;
19. să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta”; şi: “Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”
20. Tânărul I-a zis: “Toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinereţea mea; ce-mi mai lipseşte?”
21. “Dacă vrei să fii desăvârşit”, i-a zis Isus, “du-te de vinde ce ai, dă la săraci şi vei avea o comoară în cer! Apoi vino şi urmează-Mă.”
22. Când a auzit tânărul vorba aceasta, a plecat foarte întristat; pentru că avea multe avuţii. (Matei 19: 18-22)

Domnul, prin acest dialog, îl pregătește pentru marea surpriză venită mai la urmă. Tânărul păzise cu grijă legea morală față de semenii săi, deși măsura greșit în sinceritatea lui naivă. Dar Domnul l-a iubit!

Însă întrebarea rămânea: Ce trebuie să fac? Și Luther când și-a venit în fire n-a stat pe loc, când a crezut, ci și-a manifestat credința public cum s-a priceput mai bine ncepând a-L onora pe Domnul vieții și Creatorul său.

În final Domnul l-a lovit acolo unde ținea cu dinții tânărul, de avere, acolo unde-i era inima lui: „vinde ce ai, dă la săraci şi vei avea o comoară în cer! Apoi vino şi urmează-Mă.” Renunță la ce ai tu, la valorile prin care te identifici acum, arată-ți iubirea de care vorbești, față de săraci, apoi iubirea de Mine, urmându-Mă.

Ce căutai de fapt? Nu sunt Eu comoara de tine căutată? Nu e viața veșnică ceea ce cauți? Dar n-o poți avea, având și lumea, nu-l poi avea și pe Dumnezeu și pe Mamona. Nu poți sluji la doi stăpâni. Cine vrei să-ți stăpânească inima?

Căci Isus zisese tuturor: “Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să Mă urmeze.(Luca 9:23)

*

Francis d‘Assisi (1181-1230) avea un tată bogat care l-a îndrumat pe aceeași cale a afacerilor de înavuțire. Dar tânărul Francis  a înțeles că trebuie să renunțe la această cale,  pentru a rămâne tot mai alipit de Domnul. Teresa (1910-1997) era o tânără albaneză născută în Macedonia, dar și-a înțeles chemarea de-a-și arde și consuma viața pentru Domnul printre săraci, în India, pentru a-L urma pe El. Căci, chiar și când a ajuns faimoasă și bine cunoscută în lume ca maica Teresa, ea a rămas lângă cei săraci și aflați în nevoi. Ca și cum Îl văzuse pe Cel nevăzut, zugrăvit de pictor în celebrul tablou în care El era Răstignit pe cruce, și, de acolo, vorbește privitorului:

Iată ce am făcut Eu pentru tine, dar tu ce faci pentru Mine?

*

Tânărul bogat a auzit pretenția și chemarea Domnului: vinde ce ai, dă la săraci şi vei avea o comoară în cer! Apoi vino şi urmează-Mă.”

Acest om nu era liber, “ceva” (avuția) îl mai ține departe de împlinirea sufletului său. Acum se afla acum la cumpăna vieții, la o răscruce de drum: trebuia să aleagă pe ce drum va merge mai departe, alipit de avere sau de Domnul?

El a trebuit să aleagă, între lume, cu bogăția și ofertele ei (confortul, puterea , distracția și bunurile, respectul și poziția socială), pe de o parte, și eliberarea de sub legăturile lumii și vieții materialiste, pe de altă parte, și părtășia sufletului cu Creatorul său, prin schimbarea priorităților din viața lui.

Pentru om, și acum răzbate chemarea și îndemnul Domnului: Caută mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui, cinstirea lui, viața sufletului tău, iat toate celelalte îți vor fi date de Dumnezeu pe deasupra (Matei 6:33) Căci mai mult valorează sufletul decât tot ce este în lume. Și lumea și plăcerile ei trec, dar cine face voia Lui Dumnezeu rămâne cu „viața veșnică”. Asta îți aduce sănătatea de care ai nevoie: libertatea în relațiile cu ceilalți, libertatea cu Dumnezeu.

Ce alegi? Tânărul s-a întristat, căci avea multe bogății. Când Îl alegi pe Isus, renunți la multe privilegii pe care ți le oferă lumea aceasta.

Perspectiva omului păcătos în relația cu oferta Domnului pentru viața veșnică nu se termină așa.

23. Isus a zis ucenicilor Săi: “Adevărat vă spun că greu va intra un bogat în Împărăţia cerurilor.
24. Vă mai spun iarăşi că este mai uşor să treacă o cămilă prin urechea acului, decât să intre un bogat în Împărăţia lui Dumnezeu.”
25. Ucenicii, când au auzit lucrul acesta, au rămas uimiţi de tot şi au zis: “Cine poate, atunci, să fie mântuit?”
26. Isus S-a uitat ţintă la ei şi le-a zis: “La oameni lucrul acesta este cu neputinţă, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putinţă.” (Matei 19: 23-26)

Omului îi sunt imposibile multe lucruri, chiar și acela de-a lua o decizie bună. Încredințează-ți soarta în Mâna Domnului și El va lucra pentru binele tău: Cine poate, atunci, să fie mântuit?

Isus spune: “La oameni lucrul acesta este cu neputinţă, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putinţă.

Trăiește frate și soră în dependență de Dumnezeu, căci la El „toate lucrurile sunt cu putinţă.

—————————————————————————————————

Text inspirat de Cuvântul de predică (Nelu Urs) din Biserică, Hickory-NC, 8 Martie 2015

One thought on “THE GOOD DREAM: Young and rich!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.