Iz de Casă de rugăciune – Principii

Casa de rugaciuneAstăzi  e tot mai greu să ai o bună rânduială în Casa de rugăciune

Suntem oameni diferiți cu păreri diferite. Avem  pregătiri și  percepții diferite,   cu dorințe și  trăiri diferite, cu vârste  și înclinații diferite. Dar e bine că tocmai de aceea Casa de rugăciune – pentru public – are un program și o rânduială,  prestabilite, iar participanții trebuie să se conformeze cu strictețe. 

La una dintre întâlnire de sărbătoare și de proslăvire a Numelui lui Dumnezeu, în pauza de masă și de părtășie deplină, unul dintre pastorii veniți din zona Arad, m-a întrebat – asta fără să știe că sunt un apropiat al pastorului bisericii – care e rânduiala aici, cum lucrează păstorul? Preț de câteva clipe m-am uitat cu seriozitate în trecutul recent al bisericii să văd ce se vede și i-am răspuns astfel: “Păstorul lucrează precum Duhul Sfânt, munca nu i se vede, dar i se văd rezultatele, căci el face, într-un fel, lucrarea Duhului Sfânt.”

Când cineva caută să fie parte lucrării adunării Domnului,  sau să vadă ce se întâmplă, nu poate să spună mare lucru, căci Duhul Sfânt lucrează nevăzut, el armonizează lucrurile. Pacea și harul sunt prezente acolo. Nu este mai  nimic senzațional pentru ei. Căci chiar și bucuria prin Duhul Sfânt are o măsură a bunului simț, când suntem duhovnicești – născuți din nou –, atunci nu ne împotrivim Duhului și suntem împreună lucrători cu Dumnezeu.

De curând, foarte bine a tras cineva un semnal de alarmă,  spunând: “Ceea ce nu se prea vede, dar ar trebui să se vadă în bisericile noastre, este Frica de Domnul. Nu mai este frică de Domnul fraților!”

Iar un altul dintre ei a zis și mai clar:”cei răi nu pot ţine capul sus în ziua judecăţii, nici păcătoşii în adunarea celor neprihăniţi.” 

Dumnezeu este înfricoşat în adunarea cea mare a sfinţilor şi de temut pentru toţi cei ce stau în jurul Lui.” (Psalmul 89:7)

Cum stai,  frate și soră, în Adunarea Domnului? Cu capul ridicat, adică îți aștepți să-ți primești aprecierea celorlalți și a Domnului? Sau gemi și-ți plângi păcatul? Sau îți zici că ești bine așa, că și alții fac asta și aia … că Dumnezeu e bun, plin de milă și de îndurare. Dar ai uitat că El e și un foc mistuitor care urăște răul și minciuna ta.

Însă mie  mi se întâmplă uneori că nu pot ridica capul în biserică. Vi s-a întâmplat și vouă asta, ce ziceți, cum gândiți aici?

În schimb în adunări și biserici trăim disecarea cuvântului biblic pe toate fețele și din toate pozițiile fără nici o teamă, siguri de punctele noastre de vedere. Ba mai mult, citim și cităm din filozofii și teologii lumii, lăsând deoparte cuvântul vieții, biblic. Și ajungem cumva în poziția celor din areopagul din Atena închinându-ne unui Dumnezeu necunoscut de noi. Mântuirea a ajuns o chestiune la îndemâna oricui. Nu ne temem de nimeni și nimic. Crede și vei fi mântuit. Punct. Dar nu e chiar așa de simplu. Căci trebuie să “Urmăriţi pacea cu toţi şi sfinţirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul.” (Evrei 14:12)

Iar la orice ispitire care caută să ne clatine de pe calea iubirii, să ne împotrivim și noi:

“Pleacă, Satano”, i-a răspuns Isus. “Căci este scris: “Domnului Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-I slujeşti.” (Matei 4:10)

 Să citim, ferice de cine citește și împlinește:

18 Ştim că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte, ci Cel născut din Dumnezeu îl păzeşte, şi cel rău nu se atinge de el.
19 Ştim că suntem din Dumnezeu şi că toată lumea zace în cel rău.
20 Ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit şi ne-a dat pricepere să cunoaştem pe Cel ce este adevărat. Şi noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat şi viaţa veşnică
21 Copilaşilor, păziţi-vă de idoli. Amin. – 1 Ioan 5: 18-21

Astăzi, pentru creștinii documentați și deprinși cu teologia și filozofia lumii, nu mai este valabilă îndrumarea biblică care zice:

Aşa că, de acum încolo, nu mai cunoaştem pe nimeni în felul lumii; şi, chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuşi acum nu-L mai cunoaştem în felul acesta.  – 2 Corint 5:16

Evitați a merge  și pe calea păgânilor. Urmați cu strictețe pașii apostolilor : Evanghelia lui Hristos,  fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului; deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă şi care duce la credinţă, după cum este scris: “Cel neprihănit va trăi prin credinţă. (Romani 1: 16-17)

 Ce alta cere Domnul de la tine – frate și soră –  decât să faci dreptate, să iubeşti mila şi să umbli smerit cu Dumnezeul tău? Mărturisește prin trăirea ta – creștinismul – apoi și Evanghelia harului. Iar Duhul Sfânt va lucra după voia Stăpânului aducând mântuirea celor ce vor crede și o vor dori. Orbul vindecat de către Domnul Isus a zis cuvinte puține, simple și de bun simț:

12 “Unde este Omul acela?”, l-au întrebat ei. El a răspuns: “Nu ştiu.”
25 “Dacă este un păcătos, nu ştiu; eu una ştiu: că eram orb, şi acum văd.”
31 Ştim că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoşi; ci, dacă este cineva temător de Dumnezeu şi face voia Lui, pe acela îl ascultă.  – Ioan 9: 12-31

Învățătorul nostru să fie Domnul, frica de Domnul și urârea răului,  să fie atitudinea noastră:

Frica de Domnul este urârea răului; trufia şi mândria, purtarea rea şi gura mincinoasă, iată ce urăsc eu.” (Proverbe 8: 13)
”Prin dragoste şi credincioşie omul ispăşeşte nelegiuirea, şi prin frica de Domnul se abate de la rău.” (Proverbe 16: 6)
”Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în El, şi copiii lui au un loc de adăpost la El.” (Proverbe 14:26)
”Frica de Domnul este un izvor de viaţă, ea ne fereşte de cursele morţii.”(Proverbe 14:27)

*

9. Temeţi-vă de Domnul, voi, sfinţii Lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El!
10. Puii de leu duc lipsă şi li-e foame, dar cei ce caută pe Domnul nu duc lipsă de niciun bine.
11. Veniţi, fiilor, şi ascultaţi-mă, căci vă voi învăţa frica Domnului.
12. Cine este omul care doreşte viaţa şi vrea să aibă parte de zile fericite?
13. Fereşte-ţi limba de rău, şi buzele de cuvinte înşelătoare!
14. Depărtează-te de rău şi fă binele; caută pacea şi aleargă după ea!
15. Ochii Domnului sunt peste cei fără prihană, şi urechile Lui iau aminte la strigătele lor.
16. Domnul Îşi întoarce faţa împotriva celor răi, ca să le şteargă pomenirea de pe pământ.
17. Când strigă cei fără prihană, Domnul aude şi-i scapă din toate necazurile lor.
18. Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă şi mântuieşte pe cei cu duhul zdrobit.
19. De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă întotdeauna din ea.” (Psalmul 34: 9-19)

Eu – zice Domnul – te voi învăţa şi-ţi voi arăta calea pe care trebuie s-o urmezi, te voi sfătui şi voi avea privirea îndreptată asupra ta.” (Psalm 32:8)

*

Ce viziune are biserica ta?”

Ce viziune aveți voi pentru biserică?”

Cele câteva principii referitoare la viziunea biblică asupra bisericii Domnului, pot fi traduse și prin aceste puncte care o sumarizează:

1 Biserica funcționează, în esența ei, după rânduieli biblice, acelea care îl onorează pe Dumnezeu.
2 Biserica trăiește cinstind Capul ei, pe Domnul Hristos.
3 Biserica are ca prioritate sfințirea mădularelor ei, al adunării Domnului, pregătindu-se pentru a fi gata de plecare din această lume la întâlnirea cu Mirele.
4 Biserica oferă păcătoșilor Evanghelia lui Hristos și dragostea lor care trebuie să se vedă prin fapte.
5 Întreaga adunare slujește Domnului și unii altora, în iubire. Conducătorii (pastori, prezbiteri, diaconi, învățători, ușieri) se supun unii altora, în dragoste și frică de Domnul și vor da socoteală, după rânduială, dar îndeosebi Celui ce i-a înscris la oaste.
6 Biserica promovează și dezvoltă Împărăția lui Dumnezeu, nu impresiile  și dorințele oamenilor.
7 Membrii bisericii sunt frați și surori care trebuie să triască în pace și iubire unii cu alții. Ei acceptă că au roluri diferite în trupul lui Hristos și se bucură de diversitatea darurilor spirituale.
8 În biserică se manifestă darurile Duhului Sfânt.
9 Biserica nu este doar un timp programat, de „adunare”, de-a ne manifesta împreună după rânduieli, ci este adunarea sau individualitatea fraților și surorilor care o formează și care se manifestă ca atare all time.
10 Maturitatea spirituală se măsoară în biserică prin dragoste, prin credința care se vede în faptele fiecăruia.

Note

1 – Principiile sunt adaptate viziunii expuse de pastorul Costel Ghioancă –  http://bisericaadonai.ro

2 sursa foto: https://armoniamagazineusa.com/2012/01/23/„betania-o-casa-a-painii-din-sighetu-marmatiei/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.