În amintirea Pastorului David Duțu Miclea…

“AM FOST CINEVA CARE S-A DUS, ŞI ACUMA TRĂIESC PENTRU CĂ SUNT CINEVA CARE SĂ RĂMÎNĂ”

David Miclea

Ne rugăm ca Dumnezeu să mângâie, așa cum numai El știe și poate  să o facă, familia pastorului David Miclea din Sacramento CA, care a trecut fulgerător la cele veșnice Miercuri 3 Decembrie 2014.

A iubit oamenii și a iubit să scrie (aproape zilnic, inclusiv în data plecării și sfârșirii lucrării sale de-aici, pe cele 6 bloguri personale). Va rămâne o memorie vie pentru toți care l-au cunoscut și apreciat.

Parcă presimțind clipele finale pe acest pământ, David scria cu mai puțin de 6 săptămâni în urmă, mai precis pe 19 Octombrie 2014 pe unul din blogurile sale:

AM FOST CINEVA CARE S-A DUS, ŞI ACUMA TRĂIESC PENTRU CĂ SUNT CINEVA CARE SĂ RĂMÎNĂ

*Am murit şi moartea mea a fost o favoare pentru mine.
*Am murit îngropînd un trecut păcătos, plin de groază.
*Am murit pentru că eram osândit de dreptatea divină la moarte.
*Am murit pentru că păcatul meu mi-a devenit insuportabil.
*Am murit răstignit, printr-o moarte încetinită ca să simt durerea pricinuită de păcatul meu.
*Am murit că simţeam că nu se mai poate aşa; nici tu pace, nici tu veselie, nici tu prietenie ci numai răni şi vînătăi după fiecare trecătoare petrecere.
*Am murit pentru că eram prea plin de „eul” din mine aşa de plin de nu mai era loc de nimeni în viaţa mea.
*Am murit, dar n-am murit singur ci împreună cu Hristos.
*Am murit, am fost îngropat împreună cu Hristos, Hristos trăieşte la slava Tatălui, E Viu, şi tot aşa trăiesc în noua viaţă.
*Am murit ca să trăiesc, dar nu „eu” ci Hristos să trăiească în mine.
*Am murit ca să capăt o viaţă nouă, viaţa celui născut din nou, ca să trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit si S-a dat pe Sine Însuți pentru mine .

 Azi, cînd îmi fac analiza vieţii, realizez că am făcut o afacere bună, am dat ceva vechi pe ceva nou, am dat ceva mînjit de păcat pe ceva albit şi spălat prin El, plata mea a fost mică (o viaţă păcătoasă) în comparaţie cu darul nespus de mare al cunoaşterii lui Hristos Isus Domnul meu care a dat totul pentru mine/în locul meu. 

Salvare mea a fost un act al milei şi dăruirii lui Isus Hristos, El care mi-a dat mîntuirea în dar, Dar pe care trebuia să-l primesc în urma predări omului vechi, şi îmbrăcării cu un trup nou în Hristos plin de viaţă, ca să pot spune, nu mai trăiesc după îndemnurile firii pămînteşti, ci după îndemnurile Duhului ca să am viaţă. Hristos trăieşte în mine, iar eu crezînd în El nu voi mai muri ci voi avea viaţă împreună cu El, deci nu voi mai muri niciodată.

Ce simplu e acuma că pe tronul inimi mele să nu mai troneze “eul” meu ci Hristos, şi cu cîtă uşurinţă, cu cîtă libertate pot să spun cuvintele implorînd prezenţa Sa: “Nu voia mea, ci a Ta voie să se facă în toate.”

Şi acuma fiindcă trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit si S-a dat pe Sine Însuși pentru mine nu am altceva mai bun de făcut decît să port crucea mea în fiecare zi şi să merg după El: Si oricine nu-si poartă crucea si nu vine după Mine, nu poate fi ucenicul Meu. (Luc.14:27).

“AM MURIT” –  cînd spun aceste cuvinte nu vorbesc ca unul care nu ştie ce vorbeşte, sau ca un ieşit din minţi, ci ca unul care am parcurs acest drum al morţii împreună cu Hristos ca să ajung la viaţă.

http://slujitorul.wordpress.com/2014/10/19/am-murit-ca-sa-traiesc/

Sursa: http://cornelilioi.com/2014/12/04/in-amintirea-pastorului-david-miclea/

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.