Calificat prin slăbiciuni

2-corinthians-12-9Puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită.  – 2 Corinteni 12:9

O calificare primară pentru a-L sluji pe Dumnezeu cu mare succes şi pentru a îndeplini triumfător lucrarea lui Dumnezeu este simţământul propriei slăbiciuni.

Atunci când războinicii lui Dumnezeu se îndreaptă spre bătălie încrezători în forţele lor şi lăudându-se: „Ştiu că voi birui. Braţul meu tare şi sabia mea cuceritoare îmi vor aduce victoria”, înfrângerea nu este departe. Dumnezeu nu merge cu omul care se încrede în propria putere. Cel care îşi numără victoriile calculează greşit, fiindcă victoria nu vine „nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oştirilor” (Zaharia 4:6).

Cei care merg la bătălie lăudându-se cu vitejia lor se vor întoarce târându-şi steagul în colb, cu armura zdrenţuită.

Cei care îl slujesc pe Dumnezeu trebuie să-L slujească în felul Său, şi în puterea Sa, altfel slujba nu le va fi acceptată. Dumnezeu nu primeşte ceea ce face omul fără ajutorul puterii divine. El aruncă fructele amare ale pământului. El culege numai grâul semănat de cer, udat de har şi copt de soarele iubirii divine. Dumnezeu va goli tot ce ai pus tu în tine. El îţi va curăţi hambarul, înainte de a-l umple cu cel mai ales grâu.

Râul lui Dumnezeu este plin de apă, dar nici o picătură nu vine din izvoarele pământului. Dumnezeu nu va folosi în bătăliile Sale o altă putere în afară de cea împărţită de El.

Îţi jeleşti propria slăbiciune? Încurajează-te, fiindcă trebuie să conştientizezi slăbiciunea înainte ca Domnul să-ţi dea victoria. Golirea ta este pregătirea pentru a fi umplut, şi aruncarea ta este pregătirea pentru a fi înălţat.

***

Prin lumina Ta vedem lumina. –  Psalmi 36:9

Nici un cuvânt nu poate explica dragostea lui Christos, până când Isus nu vorbeşte El însuşi inimii. Toate descrierile sunt goale şi neputincioase, dacă Duhul Sfant nu le umple cu viaţă şi putere. Dacă Emanuel nu se dezvăluie singur, sufletul nu ÎI vede.

Dacă vrei să vezi soarele, o să aduni o mulţime de lămpi şi felinare şi o să încerci să vezi soarele folosind lumina lor? Nu, un om înţelept ştie că soarele se arată singur, şi că numai la lumina lui pot fi văzute lămpile.

La fel este şi cu Christos. „Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona”, i-a spus El lui Petru “fiindcă nu carnea şi sângele ţi-au descoperit lucrul acesta” (Matei 16:17).

Poţi să cultivi carnea şi sângele prin orice procedeu educaţional; poţi să-ţi ridici facultăţile mentale la cel mai înalt grad de putere intelectuală; nici una din aceste metode nu ţi-L va descoperi pe Christos. Duhul lui Dumnezeu trebuie să vină cu putere şi să umbrească persoana cu aripile Lui. Apoi, în tainica „Sfânta Sfintelor”, Domnul Isus se va arăta singur ochilor sfinţiţi – aşa cum nu face cu oamenii lumeşti, cu vederea scurtă.

Christos trebuie să fie propria Sa oglindă. Marea mulţime a ochilor orbiţi de lume nu poate vedea nimic din slava lui Emanuel. El stă înaintea lor fără „frumuseţe, nici strălucire” (Isaia 53:2), „un Lăstar care iese dintr-un pământ uscat” (vers. 2), respins de cel înfumurat, şi dispreţuit de cel mândru.

Isus este înţeles numai de cei a căror ochi au fost atinşi cu balsamul Duhului Sfânt, care le-a întărit inima cu viaţă divină şi le-a educat sufletul pentru un gust ceresc. „Cinstea aceasta este dar pentru voi care aţi crezut” (1 Petru 2:7). Pentru voi, El este „piatra din capul unghiului” (Efeseni 1:20), Stânca mântuirii, totul în toate.

Totuşi, pentru ceilalţi, El este „o piatră de poticnire, şi o stâncă de cădere” (1 Petru 2:8).

Ferice de cei cărora Domnul li s-a arătat, fiindcă făgăduinţa Lui este că El va locui cu ei.

O Doamne Isuse, inimile noastre sunt deschise. Vino în ele ca să nu pleci niciodată. Arată-ni-Te! Favorizează-ne cu o privire asupra farmecelor Tale cuceritoare.

(Meditație de Dimineața și de Seara, de C.H. Surgeon – primită prin Email)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.