Vino în slăbiciunile mele…

2cor12-9-gracecu puterea Ta de Dumnezeu…!

Nu mă gândesc la Eminescu și nici nu doresc să spun ceva special despre el. Dar văd în mine adevărul vorbelor sale:

În om e un șir nesfârșit de oameni.

În mine e și omul blând, mai rar, dar și omul iute, mânios și rău. E și omul sărac, în duh, dar și cel bogat… mândru. E și omul înțelept, cumpătat, dar și cel nebun de nestăpânit. Văd și din viața lui Isus în mine și din roadele Duhului, dar și că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, mai ales atunci când inima-mi este pusă la încercare.

Harul Meu îţi este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită.

Deși sunt încă departe de ceea ce dorește Dumnezeu să vadă în fiul Său care s-a întors din întunerec la lumima Sa minunată,  văd cum harul Său lucrează mereu în viața mea de acum, și cum de jos El  mă ridică, când sunt căzut:

Domnul încearcă pe cel neprihănit, dar urăște pe cel rău și pe cel ce iubește silnicia.” (Ps.11:5)

Căci cel neprihănit de șapte ori cade, și se ridică, dar cei răi se prăbușesc în nenorocire.” (Prov.24:16)

Harul și adevărul au venit prin Domnul nostru Isus Cristos și prin Duhul Sfânt ne aduce aminte și ne învață ca “s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie, aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos.” (Tit 2:12-13)

Nici țepușul apostolului Pavel, cel neplăcut și dureros,  nu i-a fost  îndepărat de Dumnezeu din carne. Dar zice apostolul că Dumnzeu a procedat astfel  pentru “ca să mă pălmuiască şi să mă împiedice să mă îngâmf.” (2 Cor 12:7)

Însă ce I-a zis Domnul apostolului Său?

Harul Meu îţi este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită.” Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări, pentru Hristos; căci când sunt slab, atunci sunt tare.” (2 Cor 12: 9-10)

Doamne, Glorie în veci de veci Mărețului Tău Nume plin de har și de adevăr!

Așa este Doamne Tată, harul Tău îmi este și mie  îndeajuns. Și doresc ca Voia Ta să se facă și în viața mea. Harul Tău să lucreze liber și pe deplin în slăbiciunile din viața mea. După voia Ta, Te rog lasă  în mine puterea de schimarea a omului ascuns al inimii, spre gloria Ta și mântuirea sufletului meu. Amin.
***

Mărețul har

Mărețul har m-a mântuit
Pe mine din păcat.
Pierdut eram, dar m-a găsit,
De moarte m-a scăpat.

Mărețul har m-a învățat
S-o rup cu orice rău.
Ce scump mi-e azi tot harul dat;
Trăiesc prin el mereu.

Dureri, batjocuri, prigoniri,
Adesea-am întâlnit;
Prin harul marii Lui iubiri
Eu toate-am biruit.

Prin har ajunge-voi în cer,
Cu slavă îmbrăcat
Și voi slăvi în veșnicii
Pe Cel ce har mi-a dat.

***

Inspirat de meditația Ia-mi slăbiciunile

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.