Harul care aduce mustrare, dar și încurajare! – Convenția baptistă 102

Nelu CINTEAN – pastorul din Sacramento-USA, slujitorul Domnului care împreună cu soția sa a tradus cca 450 de cântări în limba română, câte una predată “muzicienilor”  în fiecare zi de vineri… – a continuat mesajul inspirat de cuvântul din Apocalipsa 3: 14-22

  «IATĂ EU STAU LA UȘĂ ȘI BAT»

Pentru ca zici: “Sunt bogat, m-am imbogatit, si nu duc lipsa de nimic”, si nu stii ca esti ticalos, nenorocit, sarac, orb si gol, te sfatuiesc sa cumperi de la Mine aur curatat prin foc, ca sa te imbogatesti; si haine albe, ca sa te imbraci cu ele si sa nu ti se vada rusinea goliciunii tale; si doctorie pentru ochi, ca sa-ti ungi ochii si sa vezi.” – Apoc 3:17-18

Cărturarilor și fariseilor, Domnul le spusese: “Oare poate un orb să călăuzească pe un alt orb? Nu vor cădea amândoi în groapă?” (Luca 6: 39) –  Cu alte cuvinte, atunci când ai ajuns să fii doar cărturar și farieu, ești orb față de realitatea împărăției lui Dumnezeu.

Putem anticipa și spune: de orbire spirituală nu ne poate vindeca decât însuși Creatorul nostru. Cei din Laodiceea ajunseseră orbi și neputincioși în a cântării propriile valori, despre care aveau o părere extraordinară, însă realitatea tristă era cu totul alta, diametral opusă.

Să vedem din textul nostru, care sunt cele 4 domenii pentru care Domnul ne mustră  și pe care trebuie să ni le îmbunătățim neîntârziat, până nu e prea târziu:

1. Vigoarea – temperatura spirituală
Un creștin, poate fi cald, rece, sau căldicel. Dar să ne amintim că întâlnirea Domnului înviat cu cei doi ucenici pe drmul spre Emaus, pe ei i-a găsit cu inima arzând în ei.

Şi au zis unul către altul: “Nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum şi ne deschidea Scripturile?” (Luca 24: 32)

Frate și soră, atunci când inima ta îl întâlnește pe Domnul Isus Cel învat din morți, inima ta trebuie să ardă. Ea nu mai poate fi nici rece, nici căldicică, ea arde….!

Poate, înmulțirea fărădelegii din viața ta, te-a răcit mult față de Domnul și față de frați,  și față de aproapele. Adu-ți aminte de unde ai căzut și pocăiește-te!

Starea și condiția de căldicel, e cea mai dubioasă, cea mai controversată și cea mai respingătoare. Ți-ai pierdut sinceritatea, frate și soră. Ai ajuns de mimezi credința și iubirea care altădată îți erau etalon pentru tine.

Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău, şi lipiţi-vă tare de bine. Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia. În sârguinţă, fiţi fără preget. Fiţi plini de râvnă cu duhul. Slujiţi Domnului.”(Romani 12: 9-11)

Să aplicăm și la viața spirituală cea de-a doua lege a termodinamicii, care spune că fără intervenția dinafară, orice sistem fizic moare, tinde spre oprire. Nădejdea slavei, dar și nădejdea vieții, viața însăși este Hristos. Fără El, murim scumpii mei frați și surori. Deschideți larg ușa inimii pentru El, căci în El avem viața, mișcarea și ființa.

Să revigorăm (prin El) râvna și iubirea fierbinte pentru frați. Ne-am răcit fraților. Să reaprindem arderea de tot de pe altar: căci mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. și avem mare nevoie de astfel de rugăciune. (Iacov 5:16)

vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: împăcați-vă cu Dumnezeu!” (2Cor.5:20)

Și, „Mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru altii, caci dragostea acoperă o sumedenie de păcate.” (1Pet.4:8)

2. Valoarea
Cei din Laodiceea, ca și mulți dintre creștinii de acum, și-au pierdut simțul valorii. Ei ziceau că sunt bogați, că nu duc lipsă de nimic, că e bine ce viața trăiesc, totul e ok. Însă diagnoza Domnului e alta: i-a găsit săraci, orbi și goi, nenorociți.

Mândria aduce orbire spirituală. Păcatul te desparte de lumină și de adevăr. Fără lumină nu vezi cum trebuie, nici încotro te îndrepți.

Mândria lucrării tale, standardele omenești care te conduc, nu fac decât să tot cobori în loc să te ridici spiritual. Nu mai deosebești grâul de neghina, dar, sigur pe tine, faci o lucrare nefolositoare Stăpânului care te-a înscris la oaste.

Lipsa suferinței și a unor încercări, necesare dăltuirii și șlefuirii, nu fac decât să ne amăgească și mai mult. Căci suferința ne ajută să vedem care sunt prioritățile, în încercare suntem tot mai aproape de Domnul. Și Iov, în suferință și în marea încercare prin care Domnul a îngăduit să treacă,  mult mai bine L-a văzut pe Dumnezeu în momentele grele din viața sa.

Da, am vorbit, fara sa le inteleg, de minuni, care sunt mai presus de mine si pe care nu le pricep.” (Iov, 42:3)

Smerenia are o mare valoarea, ea aduce harul în viața noastră.

Eu mustru ș pedepsesc pe toți aceia pe care-i iubesc. Fii plin de râvnă, dar, și pocăiește-te!” (Apoc.3:19)

3. Viziunea

După cum cei din Laodiceea își perduseră viziunea, creștinii de azi trăiesc fără viziune, căldicei, ca și cum e bine oricum. Dar trebuie să umblăm prin credință, unind credința cu fapta, trăind adevărul, având în minte perspectiva drumului de urmat și a nu ne abate de  pe cale.

4. Vestimentația de fiu – goliciunea spirituală

Frate și soră, nu vezi că ți-ai pierdut vestimentația, haina albă de fiu sau fiică  de Împărat? Unde ți-e neprihănirea primită când ți-ai mărturisit credința și nevoia ta de neprihănire, la Golgota? Unde-ți sunt hainele harului, inul subțire al faptelor neprihănite? Unde ți-e sfințirea (neprihănirea lui Dumnezeu, ca parte din caracterul și conduita ta)?

Eu mustru ș pedepsesc pe toți aceia pe care-i iubesc. Fii plin de râvnă, dar, și pocăiește-te!” (Apoc.3:19) Șansa ta este de a primi mustrarea Domnului, fii plin de râvnă și pocăiește-te. Lasă mândria, iuțimea și răutatea, umple-te de credință, fii evlavois frate și soră!

Abandonați rânduiala voastră, “buna” organizare, bogăția voastră. Predați-vă cu tot ce aveți Domnului. Ascultați-vă bătăile inimii și conștiința. Nu auziți chemarea Domnului? Bătaia lui ușoară, constantă și insistentă, primiți-L pe El, șansa voastră. Lucrați și trăiți în părtășie, pocăiți-vă de lucrările neroditoare ale firii. Îmbrăcați iarăși haina albă a neprihănirii din Mâna Celui ce este Amin, Martorul credincios si adevarat, Inceputul zidirii lui Dumnezeu. Amin!

Text aproximat și adaptat: George Danciu

One thought on “Harul care aduce mustrare, dar și încurajare! – Convenția baptistă 102

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.