Care e vițelul de aur din viața ta?

Nichifor MarcuVițelul de aur

by Nichifor Marcu

În viața noastră pot exista două mari realități: vițelul de aur sau Dumnezeu.

„Și toți și-au scos cerceii de aur din urechi și I-au adus la Aron. El… a făcut un vițel turnat. Și ei au zis: Iată dumnezeul  tău…” –  Exod 32:3-4

Vițelul în viața noastră personală poate fi bucuria ieftină care izvorăște din prezența lui, satisfacția materială sau realizarea unei ambiții trecătoare.

Vițelul poate fi orice desfătare în afara vieții spirituale, căutarea lucrurilor trecătoare (Matei 6:19; Luca 14:18-20; 15:13; 16:19; 17:32).

Vițelul în viața de familie înseamnă o viață unde Isus nu este centrul, fiecare avându-și idolul său. Soțul își face idol din soție, soția din soț, și amândoi își fac idoli din copii.

Vițelul în familie poate fi viața familială fără altar de închinăciune, fără curățire prin pocăință, ascunzând păcatele unul de celălalt, sau tolerând trăirea în păcat.

Vițelul în familie poate fi viața familială fără moartea eului, când membrii familiei se măgulesc unii pe alții și chiar se lingușesc.

Vițelul în familie poate fi egoismul, fiecare căutând propriile gusturi și plăceri, fără a se ajuta unul pe celălalt, fără a simți unul cu altul.

Vițelul poate fi bucuria în jurul lucrurilor moarte: titluri, aprecieri, muzică prin care El nu este glorificat, discuții în care Domnul Isus nu este în centru (pe tron).

Prin toate acestea se arată cine e în centrul inimii noastre, cine e stăpân pe tronul inimii.

Și, dacă am constatat că Domnul Isus nu este pe tron, ce putem face? „Scoateți dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, curățiți-vă și schimbați-vă hainele, ca să ne sculăm și să ne suim la Betel; căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu.” (Geneza 35:2-3)

Când idolii sunt demascați, și credinciosul Îl lasă pe Dumnezeu s-i scoată afară din viață, atunci se schimbă totul dintr-odată. Revine pacea, bucuria, încrederea, se clarifică probelemele grele din viață; vine binecuvântarea materială, revine chiar și sănătatea, și credinciosul devine unealta de lucru al lui Dumnezeu.

Cea mai mare bucurie este de a-L sluji pe Domnul Isus, potrivit cu voia Lui, așteptând călăuzirea Lui în toate sectoarele vieții.
Atâta timp cât există idoli pe tronul inimii, nu se poate deosebii călăuzirea, pentru că idolii bruiaz vocea gingașă a Domnului. Idolii poruncesc, grăbesc împlinirea voii lor, pe când Duhul vorbește blând și liniștit.

Idolii caută mereu să ocupe centrul inimii, dar sângele Domnului Isus are putere de a-i birui. El are puterea de a ne curăța inima și de a instaura domnia Mântuitorului, prin prezența Duhului Sfânt.

Să ne predăm inimile, ca El să ni le curețe și să le umple de prezența Lui.

„Copilașilor, păziți-vă de idoli.” (1 Ioan 5:21)

Sursa: UMBLAREA MEA CU DUMNEZEU,  Editura Agape, Făgăraș-Podului 8

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.