Oglinda de care avem nevoie (1)

BIBLIA!

În primul secol, apostolii și prezbiterii s-au adunat laolaltă ca să vadă ce este de făcut, iar în final au hotărât ceea ce s-a părut nimerit Duhului Sfânt și Adunării cu privire la cele discutate.

Acum, dacă privim prin prisma oglinzii cuvântului apostolului Petru atitudinea celor care-l agreează pe Miroslav Volf și tendințele de ecumenism, subscriem la cele spuse de apostolul Domnului în cea de a doua sa scrisoare:

De aceea, voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea [pentru ca] să vă ţin treji aducându-vă aminte” [v.12-13] adresându-mă “către cei ce au căpătat o credinţă de acelaşi preţ cu a noastră” [v.1] pentru ca “Harul şi pacea să vă fie înmulţite prin cunoaşterea lui Dumnezeu şi a Domnului nostru Isus Hristos” [v.2], asta în cazul în care “aţi fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte” [v.4]

“De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa; cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia …” [v.5-6], atunci “ele nu vă vor lăsa să fiţi nici leneşi, nici neroditori în ce priveşte deplina cunoştinţă a Domnului nostru Isus Hristos.” [v.8] “Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închişi şi a uitat că a fost curăţat de vechile lui păcate.” [v.9]

“De aceea, fraţilor, căutaţi cu atât mai mult să vă întăriţi chemarea şi alegerea voastră; căci, dacă faceţi lucrul acesta, nu veţi aluneca niciodată.”[v.10]

Pentru cei cu doctorate și a invitaților care conferențiază la ITP se impun câteva cerințe duhovnicești:

  • să aibă “o credință de același preț cu a noastră
  • prin prezența și activitatea lor e de așteptat ca “harul și pacea să fie înmulțite prin cunoaşterea lui Dumnezeu şi a Domnului nostru Isus Hristos“;
  • să fi fugit deja de “stricăciunea care este în lume prin pofte” (ecumenism; doctorate; conferințe; poziții înalte; recunoaștere lumească) – să aibă deci o viață înfrânată, fiind puși deoparte pentru Dumnezeu;
  • nu sunt leneși și neroditori (“în ce priveşte deplina cunoştinţă a Domnului nostru Isus Hristos“: afirmând totdeauna (și cu ușurință) că Hristos e Dumnezeu, Atotputernic Creator, de-o natură și esență cu Tatăl; conștienți căci „toate lucrurile sunt din El, prin El și pentru El” (Rom. 11:36); atotsuficiența harului Său; iar toți ceilalți (așa ziși dumnezei de către unii neștiutori, după învățăturile începtoare ale lumii) care au fost numiți (vezi cazul Allah) sau pot fi numiți nu sunt altceva decât niște hoți și niște tâlhari (care îl au ca tată și stăpân pe Diavolul);
  • să caute să-și consolideze „chemarea şi alegerea” Evangheliei Domnului Hristos și, deci, în nici un caz nu „mimează competenţe teologice” hristice ci dovedesc contrariul, mergând pe linia apostolilor Petru și Pavel vor putea dovedi (nu doar pretind a avea) “formaţia academică” și duhovnicească (din postura de profesor evanghelic) ca mădular în Trupul lui Hristos.

.
Notă: Sublinierile cu italice din ultima frază fac trimitere la un  text al fr. Ciprian Terinte – newsnetcrestin.blogspot.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.