Privilegiul de a ne demonstra dragostea

SăraciiSă ne aducem aminte de cei săraci.

Galateni 2:10

De ce îngăduie Dumnezeu ca atâtia copii ai Săi să fie saraci? I-ar putea face pe toți bogați daca ar vrea. Ar putea pune saci cu aur la ușile lor și le-ar putea trimite venituri anuale mari. Ar putea împrăștia provizii abundente în jurul caselor lor, așa cum a făcut să ploaie cu mană și  prepelițe în tabăra lui Israel ca să-i hrănească.

Din punctul nostru de vedere, nu are fi nevoie să fie săraci, dar Dumnezeu știe mai bine. „Toate fiarele munților cu miile lor” (Psalmi 50:10) sunt ale Lui. El le poate hrăni pe toate. El îi poate face pe cei mai bogați, mari și puternici să-si aducă bogățiile pentru hrana copiilor Săi, fiindcă El controlează toate inimile oamenilor.
Dar El nu alege să facă așa; în loc să facă asta, îngăduie ca ei să experimenteze nevoia. Le permite să sufere sărăcie și întuneric. De ce? Sunt multe motive: unul este ca să ne ofere nouă, care suntem favorizați, ocazia să ne arătăm dragostea pentru Isus. Ne arătăm dragostea pentru El când îi cântam și ne rugăm Lui, dar dacă nu ar fi oameni în nevoie pe lume, am pierde privilegiul de a ne demonstra dragostea prin fapte caritabile față de frații Săi saraci.

Dumnezeul a rânduit să ne manifestăm dragostea nu numai cu vorbe, ci prin fapte și adevăr. Dacă L-am iubi
cu adevărat pe Christos, ne-ar păsa de cei pe care El îi iubește. Cei care Îi sunt dragi Lui trebuie să ne fie dragi si nouă. Să considerăm deci că ajutorarea săracilor din turma Domnului este un privilegiu, nu o datorie — să ne amintim cuvintele Domnului Isus „ori de câte ori faceți aceste lucruri unuia dintre cei mai neînsemnați frați ai Mei, Mie mi le faceți” (Matei 25:40). Cu siguranță că această asigurare este destul de prețioasă, și motivul acesta este destul de puternic ca să facă să-i ajutam pe ceilalți cu inimi iubitoare și mâini întinse — amintindu-
ne că tot ce facem pentru poporul Său este considerat de Christos făcut pentru El însuși.

*

Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu.

Matei 5:9

Aceasta este cea de-a șaptea fericire, și șapte, este numărul desăvârșirii la evrei. S-ar putea ca Mântuitorul să fi plasat împăciuitorii pe locul șapte fiindcă sunt persoanele cele mai apropiate de omul desăvârșit în Christos Isus. Cel care vrea să aibă parte de fericire, atât cât este posibil pe pământ, trebuie să ia seama la a șaptea fericire și să devină un împăciuitor. Mai există o semnificație, în poziția textului. Versetul precedent vorbeste despre fericirea celor „cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu” (Matei 5:8).

Este important că trebuie să fim întâi curați, și apoi împăciuitori. Firea noastră împăciuitoare nu va accepta niciodată păcatul sau îngăduirea răului. Trebuie să ne întoarcem față de la tot ce e contrar lui Dumnezeu și sfințeniei Sale. Odată ce inimile noastre sunt pe deplin curate, putem să fim împăciuitori.  Nu mai puțin decât precedentul, versetul următor pare să fie așezat aici cu un scop. Oricât de  împăciuitori am fi, lumea ne înțelege și judecă greșit. Acest lucru nu ar trebui să ne surprindă,  gândindu-ne că Prințul Păcii, prin însăși natura Sa, a adus focul asupra pământului.

Deși a iubit omenirea și nu a făcut nimic rău, a fost „disprețuit și părăsit de oameni; om al durerii și obișnuit cu suferința” (Isaia 53:3). Pentru ca împăciuitorii să nu fie surprinși când sunt  întâmpinați cu dușmănie, versetul următor adaugă: “ferice de cei prigoniți din pricina  neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor” (Matei 5:10). De aceea, împăciuitorii sunt nu  numai binecuvântați, ci înconjurați de binecuvântări.

Doamne, dă-ne harul de a urca pe  culmea celei de-a șaptea fericiri! Curățește-ne mințile, ca să fim întâi curați, și apoi împăciuitori. Intărește-ne sufletele pentru ca pacea noastră să nu se transforme în lașitate sau  disperare atunci când, de dragul Tău, suntem prigoniți!

_______________________________

C.H. Spurgeon – Meditații de Dimineața și Seara, primite prin Email

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.