CREDINȚA: în conflict cu raţiunea produce fanatism, iar raţiunea in conflict cu credinţa produce raţionalism

 

Hebrews_11-6Credinţa

Şi fără credință este cu neputință să-I fim plăcuți Lui.

Evrei 11:6

Credinţa în conflict cu raţiunea produce fanatism, iar raţiunea in conflict cu credinţa produce raţionalism. Însă viaţa de credinţa le aşază pe amândouă într-o relaţie potrivită. Raţiunea şi credinţa sunt foarte diferite una de alta; relaţia dintre ele este ca și relaţia dintre natural şi spintual, dintre impuls şi inspiraţie. Nimic din ceea ce a spus Isus Hristos nu a pornit din raţiune naturală, ci din revelaţie, ajungând la limitele la care raţiunea nu poate ajunge. Dar credinţa trebuie încercată înainte ca să devină realitate în viaţa ta. „Ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre bine” şi atunci, orice s-ar întâmpla, alchimia provi­denţei Lui Dumnezeu transformă credinţa ideală în realitate. Continue reading “CREDINȚA: în conflict cu raţiunea produce fanatism, iar raţiunea in conflict cu credinţa produce raţionalism”

Metoda misiunii

Mat 28.19Duceți-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile.

Matei 28:19

Isus Hristos n-a spus: „Duceţi-vă şi mântuiţi oameni”, pentru că lucrarea de mântuire este lucrarea supranaturală a Lui Dumnezeu), ci: „Duceţi-vă faceţi ucenici din toate neamurile“. Dar nu poţi face ucenici dacă nu eşti tu însuţi un ucenic. Continue reading “Metoda misiunii”