CONSACRAT: „Poţi avea încredere în Omul care Şi-a dat viaţa pentru tine“

Dovada iubiriiÎntr-o noapte m-am dus să ascult o predică despre consacrare:

Daţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu, ca vii, din morţi cum eraţi.  – Romani 6:13

Nimic special nu m-a atins din mesaj, dar când predicatorul a îngenuncheat ca să se roage, a spus:O, Doamne, Tu ştii că putem avea încredere în Omul care Şi-a dat viaţa pentru noi. Acesta a fost mesajul venit pentru mine.

După ce m-am ridicat de pe genunchi şi mergeam în jos pe stradă ca să prind trenul, am meditat adânc la tot ce ar fi putut însemna consacrarea aceea pentru viaţa mea. Continue reading “CONSACRAT: „Poţi avea încredere în Omul care Şi-a dat viaţa pentru tine“”

Un creștin extraordinar

George MuellerDumnezeu caută bărbaţi şi femei ale căror inimi sunt îndreptate spre El şi care se vor încrede mereu în El orice ar dori El să facă cu vieţile lor.

Domnul Îşi întinde privirile peste tot pământul, ca să sprijine pe aceia a căror inimă este întreagă a Lui. – 2 Cronici 16:9

Dumnezeu este gata şi doreşte să lucreze cu mai multă putere ca altă dată prin poporul Său, şi ceasul secolelor bate ora 11. Lumea priveşte şi aşteaptă să vadă ce poate face Dumnezeu într-o viaţă dedicată Lui.

Şi nu numai lumea aşteaptă, ci Dumnezeu Însuşi aşteaptă să vadă cine va fi cel mai devotat om care a trăit vreodată: dornic să fie nimic, pentru ca Hristos să poată fi totul; acceptând în totalitate scopurile lui Dumnezeu ca fiind ale lui; primind smerenia, credinţa, dragostea şi puterea lui Hristos, dar neîmpiedicând niciodată planul lui Dumnezeu, ci lăsându-L întotdeauna să-Şi continue lucrarea Sa minunată. Continue reading “Un creștin extraordinar”

Credința statornică

faith1.jpg„El a făcut curăţirea păcatelor prin El Însuşi.”

Evrei 1:3

Credem noi aceasta? Sau credem doar că în viitor, cândva va face curăţirea păcatelor noastre? Dar este scris:”El a facut.” Prin credinţă în Cuvântul Lui Dumnezeu suntem curăţiţi de păcat.

În Evrei 2:2 citim:”Orice abatere şi orice neascultare şi-a primit o dreaptă răsplătire.” Pentru abaterile şi neascultările noastre a plătit în mod desăvârşit Isus Hristos. Cum vom scăpa noi, dacă stăm nepăsători faţă de o mântuire aşa de mare? Nu avem nicio scăpare, căci numai prin rănile Lui putem fi tămăduiţi. Continue reading “Credința statornică”

Ascultarea amânată nu ne va aduce niciodată binecuvântarea deplină

Avraam tatal tuturor credinciosilorChiar în ziua aceea, [Avraam a făcut] după porunca pe care i-o dăduse Dumnezeu.

(Geneza 17:23)

Ascultarea imediată este singura formă de ascultare, ascultarea întârziată este neascultare. De fiecare dată când Dumnezeu ne cheamă să facem ceva, El Se oferă să facă un legământ cu noi. Partea noastră este să ascultăm, şi apoi El Îşi va face partea şi ne va trimite o binecuvântare specială. Singurul mod de a fi ascultător este să asculţi imediat – „chiar în ziua aceea“, cum a făcut Avraam. Continue reading “Ascultarea amânată nu ne va aduce niciodată binecuvântarea deplină”

AM FOST MORT ȘI IATĂ CĂ SUNT VIU ÎN VECII VECILOR

Revelation1v18-1Eu sunt Cel viu. Am fost mort, şi iată că sunt viu în vecii vecilor!

Apocalipsa 1:18

Flori! Crini de Paşti! Spuneţi-mi în această dimineaţă aceeaşi lecţie plăcută a nemuririi pe care aţi spus-o atâtor suflete îndurerate de-a lungul anilor. Veche Carte înţeleaptă! Lasă-mă să mai citesc o dată în paginile tale puternica încredinţare că „a muri este un câştig“ (Filipeni 1:21). Poeţilor! Recitaţi pentru mine versurile voastre care preamăresc evanghelia vieţii veşnice la fiecare rând. Continue reading “AM FOST MORT ȘI IATĂ CĂ SUNT VIU ÎN VECII VECILOR”