Mai marii „bisericilor” jură credinţă diavolului comunist

O secvență din cartea:  BISERICA ADEVĂRATĂ ÎN COMPARAȚIE CU BISERICILE FALSE

by Longodor Gheorghe

Căci chiar fraţii tăi şi casa tatălui tău te vând, ei înşişi strigă în gura mare după tine. Nu-i crede când îţi vor spune vorbe prietenoase.” (Ieremia, 12:6)

“Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi, Căci ce legătură este între neprihănire şi fărădelege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înţelegere poate fi între Hristos şi Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? (2Corinteni, 6: 14-15)

Se ştie că marii dascăli ai comunismului numeau credinţa în Dumnezeu „Opium al popoarelor.Continue reading “Mai marii „bisericilor” jură credinţă diavolului comunist”