Părtășia cu Dumnezeu îți aduce vindecare

Tiparul care  stă în spatele posibilității unei comunicări indubitabile dintre Tatăl nostru din Cer cu fiii și ficele Sale se găsește în Biblie și, în principiu,  oricine caută să mediteze zi și noapte la Cuvântul lui Dumnezeu îl va și găsi cu siguranță.

pentru că viaţa a fost arătată, şi noi am văzut-o şi mărturisim despre ea şi vă vestim viaţa veşnică, viaţă care era la Tatăl şi care ne-a fost arătată –  deci ce am văzut şi am auzit, aceea vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi părtăşie cu noi. Şi părtăşia noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Hristos. (1 Ioan, 1:2-3)

La aceasta viață suntem chemați, la părtășie, la comuniunea noastră,  unii cu alții și cu Dumnezeu.

Continue reading “Părtășia cu Dumnezeu îți aduce vindecare”