Când Dumnezeu îți dă apă la moară

Acest scurt VIDEO este recomandat de lideri creștini deoarece este foarte potrivit ilustrat și argumentat, pentru vremurile de ieri și de azi.

EVANGHELIZARE VS. ÎNVĂȚĂTURĂ

Evanghelizare se face pentru ca oamenii să audă vestea bună că salvarea sufletelor lor e rezolvată de Dumnezeu prin însuși Fiul Său Isus Hristos, care ne-a înlocuit în pedeapsă și în moarte. Că oricine crede și se va boteza va fi salvat și astfel va putea intra în împărăția lui Dumnezeu, trecând de la moarte (spirituală) la viață (cu duhul înviat / recreat), și nu mai vine la judecată.

Continue reading “EVANGHELIZARE VS. ÎNVĂȚĂTURĂ”

ADEVĂRUL VĂ VA FACE LIBERI

“Și veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi.

dacă Fiul vă face liberi, veți fi cu adevărat liberi. (Ioan.8:32/36)

Adevărul aplicat la viața noastră, revelat și trăit, acela ne va da eliberarea din ghearele împărăției întunericului. Nu adevărul citit, nici chiar cel proclamat de noi, în necunoștință. E nevoie ca mai întâi să cunoaștem realitatea impactului și influienței acelui adevăr (exprimat în cuvinte), pe care îl are atât în împărăția fizică a lumii acesteia, cât și în tărâmul lumii spirituale (nevăzute), al împărăției lui Dumnezeu și al împărăției Celui rău (a luminii și aceea a întunericului).

Continue reading “ADEVĂRUL VĂ VA FACE LIBERI”

Lazar Andrei: ASCULTAȚI DE MAI MARII VOȘTRI ȘI FIȚI-LE SUPUȘI

Ascultaţi de mai-marii voștri și fiţi-le supuși, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu v-ar fi de niciun folos.” (Evrei 13:17)

Dumnezeu vrea să arate că atunci când El înzestrează pe cineva cu înțelepciune, cârmuire, duh de sfat și alte daruri, care arată maturitatea unui creștin, atunci El își dă “acordul” că acesta este vrednic de crezare. Nu ne încredem în oameni ci în Duhul care dă sfaturile sau judecă, mustră sau îmbărbătează. Dacă ne împotrivim lui, ne impotrivim Voii Lui Dumnezeu dacă acesta vorbește de la Duhul Sfânt. Nu neglijăm și nu desconsiderăm un om ci pe Dumnezeu.

Continue reading “Lazar Andrei: ASCULTAȚI DE MAI MARII VOȘTRI ȘI FIȚI-LE SUPUȘI”

DOMNUL ESTE TURNUL MEU DE SCĂPARE

De-a lungul vieții, toți trecem prin perioade în care avem nevoie de încurajările din Psalmul 91. Mulți creștini citează pasajele care vorbesc despre protecția și victoria promise de Dumnezeu, dar puțini realizează care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinim pentru ca aceste promisiuni să devină realitate în viețile noastre. Dumnezeu ne iubește necondiționat și tot ce cere să facem este spre binele nostru. Dar dacă alegem să ne îndoim de dragostea Lui Dumnezeu, să ne temem de greutăți și să ne îngrijorăm de ce va veni, nu beneficiem de protecția și binecuvântările care sunt deja pregătite pentru noi.

  • Psalmii 91:1-2 Cel ce stă sub ocrotirea Celui Preaînalt şi se odihneşte la umbra Celui Atotputernic zice despre Domnul: „El este locul meu de scăpare şi cetăţuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred!”
Continue reading “DOMNUL ESTE TURNUL MEU DE SCĂPARE”

Sorina Lazăr: Vrea cineva să facă voia Lui ?

Ioan 6

(6:28) Ei I-au zis: „Ce să facem ca să SĂVÂRŞIM LUCRĂRILE lui Dumnezeu?”

(6:29) Isus le-a răspuns: „Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta : SĂ CREDEŢI ÎN ACELA pe care L-a trimis El.”

|| Ca să FACEM VOIA Lui Dumnezeu trebuie să ne ÎNCREDEM în PERSOANA Lui Isus, adică să CREDEM ÎNVĂȚĂTURILE Lui

Continue reading “Sorina Lazăr: Vrea cineva să facă voia Lui ?”

Mărturia care Răspunde la Trei întrebări esențiale

Prin această mărturie ni se pot lămuri unele aspecte de doctrină și de practică religioasă (creștină), dacă suntem obijnuiți cu “hrana tare care este pentru oamenii mari, pentru aceia a căror judecată s-a deprins, prin întrebuințare, să deosebească binele și răul.” (Evrei 5:14) .

Vom întâlni și câteva practici greșite, prin implicarea și neimplicarea pastorilor și a creștinilor în general în necazurile aproapelui lor din biserică, fie din lipsă de empatie, fie din necunoașterea mandatului ucenicului lui Isus Hristos.

Continue reading “Mărturia care Răspunde la Trei întrebări esențiale”

Lucrul pe care Dumnezeu îl urăște cel mai mult | Studiu biblic cu Derek Prince

The Thing That God Hates Most | Derek Prince Bible Study

În 1990, Derek Prince împreună cu soția sa Ruth și-au luat 6 luni de odihnă, în Hawaii. Dar a fost mai mult bolnav, iar, la întoarcere, a ajuns în spital. Acolo, la ora două noaptea Dumnezeu i-a revelat că El urăște mândria. Și că are și el această problemă, care la el e de natură carnală. Totodatăi-a mai revelat, că El e îndelung răbdător, și se așteaptă ca și Derek să aibă aceeași atitudine față de El.

Continue reading “Lucrul pe care Dumnezeu îl urăște cel mai mult | Studiu biblic cu Derek Prince”