Folosește legea credinței

Credința este ca o lege, iar dacă știi cum funcționează vei avea rezultate superioare celor actuale, pentru că lucrezi după cum ți s-a poruncit de Domnul Hristos.

A sosit timpul să mai urcăm o treaptă în umblarea noastră în Împărăția lui Dumnezeu. Și e timpul să fim și mai meticuloși în ascultatrea noastră de Dumnezeu și în trăirea prin harul Său.

E timpul să constatăm că ucenicii Domnului niciodată n-au venit la Domnul ca să fie vindecați, deoarece ei trăiau în vindecarea oferită în dar de El. Și nici în epistole nu găsim că făceau asta, că aveau cereri de rugăciune către Dumnezeu pentru bolnavi, c-ar fi avut liste de rugăciune pentru bolnavi etc.. Ei nu se rugau, “Doamne, Te rugăm, îndură-te, ai milă și vindecă pe cutare sau pe cutare.

…pe drum, propovăduiți si ziceți: “Impărăția cerurilor este aproape!Vindecați pe bolnavi, înviați pe morți, curățați pe leproși, scoateți afară dracii. (Matei 10:7-8)

Noi trebuie să facem asta, dar când vom și înțelege? Acesta e mandatul nostru, trebuie să facem ceea ce a făcut și Isus, modelul nostru, pentru că ne-a dat și putere și autoritate. Diavolul are putere, pe care o are, dar nu mai are autoritatea asupra creștinului autentic, iar diavolul e ca un câine rău legat cu un lanț, nu ajunge să ne muște dacă acționăm cu înțelepciune (și nu păcătuim ca să aibă loc și drept de a ne acuza, de a ne da o boală sau un necaz sau o suferință).

Deci responsabilitatea vindecării o avem noi, iar Dumnezeu ne-a dat tot ce trebuie în acest sens: El s-a făcut păcat și blestem pentru noi, în locul nostru pe cruce, împlinind legea, pentru ca noi să avem neprihănirea Lui și binecuvântarea Lui, prin rănile suntem vindecați.

Îm fața Mării Roșii poporul israel a început să strige de frică, căci vedeau că se apropie egiprenii în carele lor de luptă gata-gata să-i ajungă. Dar Domnul i-a zis lui Moise: “Întinde-ți toiagul…,. Moise și-a întins toiagul, iar Domnul Dumnezeu a făcut să sufle un vânt puternic… și au trecut prin Mare ca pe uscat. La fel, în fața bolnavului, cum a fost cu ologul de la poarta Frumoasă:

 „Petru și Ioan, i-au zis “Uită-te la noi!”  Si el se uita la ei cu luare aminte si astepta să capete ceva de la ei.  Atunci Petru i-a zis: “Argint si aur n-am; dar ce am, îți dau: în Numele lui Isus Hristos din Nazaret, scoală-te si umblă!” (Fapte 3:4-6)

Dar femeia aceasta, care este o fiică a lui Avraam si pe care Satana o ținea legată de optsprezece ani, nu trebuia oare să fie dezlegata de legatura aceasta in ziua Sabatului?” (Luc.13:16)

Înțelegem că bolile vin de la Diavol, căci el nu vine decât “să fure, să junghie și să prăpădească”.

“Atunci oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.” (Fapt.2:21)

Sozo – mântuit, salvat, vindecat, eliberat

Depinde de pe ce poziție chemăm acest Nume. Dacă nu ești încă salvat din starea de păcat, atunci, chemând acest Nume, vei fi salvat. Însă, ca și creștin, (când) ai autoritate și putere delegată, ca fiu de Dumnezeu și al Împărăției Sale, poți chema Numele lui Isus ca să lucreze pentru vindecarea (sozo) celor bolnavi sau pentru eliberarea de draci.

Arhanghelul Mihail, când se impotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a indrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: “Domnul sa te mustre!” (Iuda 9)

Arhanghelul Mihail, chiar dacă e o mare căpetenie, el nu are privilegiile unui creștin, autoritatea pe care o are creștinul vizavi de diavol, demoni și de duhurile rele. Îngerii nu sunt în situația noastră de a porunci diavolului, exact cum a spus Isus, dar noi putem porunci: “Taci, fără gură, în Numele lui Isus, vânturilor sau valurilor demonice.

În lumea spirituală, situația o clarificăm, pe verticală, de la al 3- lea cer în jos, orientativ, ca să observăm că Satan, nu are autoritate peste creștini (numai peste oamenii lumii, și peste cei căzuți în păcat și nu s-au folosit de credință pentru a ieși din robia diavolului/păcatului):

La al 3-lea Cer sunt: Dumnezeu, Isus Hristos – dar și creștinii (ascunși cu Hristos în Dumnezeu)

la al 2-lea Cer posibil: îngerii, diavolul, îngerii căzuți

Primul cer: Cerul pe care îl vedem pentru spațiul normal de zbor, demonii, îngerii, 

Pământul: lumea, animalele, oamenii, demonii, duhuri, îngeri

Deci, luând armura lui Dumnezeu pe care ne-a pus-o prin Hristos la dispoziție, Efeseni 6:10-18, putem să ne împotrivim cu succes împotriva uneltirilor diavolului și să fim de fapt în ofensivă, căci victoria e câștigată deja de Hristos pentru noi.

În fond, poruncim oricărui duh care se opune binecuvântărilor lui Dumnezeu, pentru noi și semenii noștri, punctual, caz după caz, să-și oprească orice activitate, deoarece nu mai are acest drept, creștinul fiind Templul Duhului Sfânt.

  • Unde este, dar, pricina de lauda? S-a dus. Prin ce fel de lege? A faptelor? Nu; ci prin legea credintei. (Rom.3:27)

(Andrei & Filip)

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.