Fratele Vereș – un anunț mai complet

Fratele Pastor Teodor Veres din Oradea a sfîrsit alergarea si slujirea aici pe pămînt si a plecat în Vesnicii, la doar patru luni după plecarea soției sale, sora Nely. Fratele Veres a fost un lucrător neobosit pe ogorul Evangheliei, un bun pastor si un predicator de excepție.

Exemplul său în slujire, integritatea sa, studiile si mesajele sale au inspirat si incurajat  frățietatea si pe mulți slujitori, care l-au cunoscut, l-au iubit si l-au prețuit mult.

A păstorit Biserici în Gurahonț si împrejurimi, Biserica Micalaca-Arad, Biserica Golgota – Oradea, Topa de Cris – Bihor, Orvisele – satul său natal si multe altele.

Serviciile de înmormîntare vor fi Duminică la Biserica Golgota-Oradea si Luni la Orvisele Bihor.

Domnul să mîngîie pe cei patru copiii Teofil, Claudia, Teodora, Otniel  si familiile lor.

“Iar tu, du-te, pînă va veni sfîrsitul; tu te vei odihni,si te vei scula iarăsi odată în partea ta de mostenire…

View original post 6 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.