Eduard Claudiu Moisa: Isus, IIsus sau Yeshua?

MATEI 1:1-16

NT începe cu genealogia lui Yeshua pentru a arăta faptul că îndeplinește condițiile reglementate în Tanakh (VT) pentru a fi Mashiach (Mesia) și anume: să fie descendentul lui Avraam (Avraham, Gen.22:18), Iacov (Ya´akov, Numeri 24:17), Iuda (Y´hudah, Geneza 49:10), Isaia (Y´shai, Isaia 11:1), David (2Samuel 7:13) și Zorobabel (Z´rubavel, Hagai 2:22-23). Cartea neamului lui Yeshua respectă același tipar de prezentare al unei genealogii ca și în Geneza cap.5 și 10 și 1Cronici 1-9.

Numele ”Yeshua HaMashiach” este tradus în limba română ca ”Isus Hristos” și ne induce subtil ideea că ar fi compus dintr-un nume și un prenume, cum este obișnuit în cultura noastră. Știm însă că oamenilor le-a fost dat un Nume în care să poată fi mântuiți, nu un nume și un prenume.

Yeshua este numele Lui ebraic așa cum oamenii din vremea aceea L-au cunoscut în cei 30 și ceva de ani cât a stat pe acest pământ.

Limbile vorbite în timpul vieții Mântuitorului erau ebraica și aramaica. Poporul evreu a refuzat elenizarea impusă de imperiul roman, deoarece evreii considerau o blasfemie să vorbească limba greacă, deoarece era limba idolatriei, echivalentul păgânismului. Săpăturile arheologice au descoperit 296 monede ale poporului Israel din vremea Mântuitorului și toate erau în limba ebraică. Monedele se emit în limba de circulație a unei țări. Astfel înțelegem că pe durata vieții lui Yeshua, aramaica nu era lingua franca și prin urmare, greaca nici atât, ci limba ebraică.

Numele ”Isus” reprezintă efortul de a translitera și pronunța numele Lui după manuscrisele grecești ale NT. ”Iesous” de asemenea reprezintă doar tentativa vorbitorilor de limbă greacă veche de a pronunța numele ”Yeshua”.

În ebraică ”Yeshua” semnifică ”mântuire”. Este un nume compus din două cuvinte, ”Yah” (Yahve) și ”Shua” (salvare, mântuire), care înseamnă ”Yahve salvează sau mântuiește”.

Mashiach (Mesia) este tradus în manuscrisele grecești ca fiind ”Christos”. Mashiach înseamnă ”Uns” și exprimă identitatea Sa, deoarece este un cuvânt folosit pentru preoții (cohanim) investiți cu putere și autoritate.

Conceptul de ”Mesia” are în spate lui ideea unei persoane care a primit o preoție de la Elohim și o autoritate împărătească. Mesia este un titlu, nu este un nume propriu, deoarece în limba ebraică numele proprii nu primesc articole. Mashiach înseamnă ”Uns”, HaMashiach înseamnă ”Unsul”, ”Ha” este articolul.

Noul Testament în ebraică pe care credincioșii din Israel îl folosesc în zilele noastre nu conține numele grecesc ”Christos”, ci Mashiach, deoarece pentru cultura, tradiția și religia iudaică acest cuvânt grecesc are o conotație negativă din cauza persecuției suferite de poporul evreu din partea celor ce se numeau urmașii lui Christos.

Cuvântul ”Mashiach” apare de 380 ori în NT iudaic, indicând mereu spre faptul că Yeshua este Unsul promis după care evreii au tânjit atâtea secole. Cuvintele ”Christos”, ”Hristos”, ”Christ”, ”Cristo” sunt doar traduceri care pentru evrei nu indică în nici un fel spre Yeshua care împlinește profețiile biblice.

Expresia ”fiul lui…” este uzuală în limba ebraică, tradusă prin cuvântul ”ben” și este folosită în trei moduri distincte în Scriptură:

1. pentru a identifica un bărbat ca fiind fiul tatălui său;

2. pentru a identifica pe cineva și ca fiind fiul unui strămoș mai îndepărtat, nu doar apropiat. Yeshua este menționat ca fiind Fiul lui David sau Avraam;

3. pentru a arăta că o persoană deține caracteristicile cuiva. De aceea când se afirmă că Yeshua este Fiul lui David sau Avraam se referă textul la faptul că el are caracteristici pe care le aveau și David și Avraam. Titlul ”Fiul lui David” îi este atribuit bazat pe profețiile care spun că El va ședea pe tronul lui David.

Titlul ”Fiul lui Avraam” are importanță din mai multe puncte de vedere:

1. Atât Avraam, cât și Împăratul Yeshua au fost aleși individual ca părinți ai poporului evreu. (Geneza 12:1-3)

2. Yeshua este ”sămânța lui Avraam” promisă (Geneza 13:15, explicat în Gal. 3:16)

3. Yeshua conferă identitatea de fiu sau urmaș al lui Avraam oricui crede în El, fie dintre iudei, fie dintre Neamuri (Rom.4:1, 11, 17-20; Gal.3:29).

Tamar, Rahav, Rut, nevasta lui Urie sunt menționate în genealogia lui Yeshua, lucru foarte rar întâlnit în Israel, deoarece Neamurile nu aveau acest privilegiu de a le fi scris numele în cartea spiței de neam. Dintre toate femeile amintite, Bat-Sheva este trecută ca fiind ”nevasta lui Urie”, deoarece în cultura ebraică o persoană care comitea adulter era privită ca decăzută social, nu mai era considerată o persoană, de aceea nici nu i se mai spunea pe nume, ci se folosea un titlu descriptiv pentru ea. Ce învățăm însă de aici este că în Yeshua sunt primiți toți cei care fac voia Lui și sunt în planul Lui, fie iudei, Neamuri, sclavi, decăzuți, pierduți, etc.

Este posibil ca imaginea să conţină: text
https://barzilaiendan.com/2020/04/25/69195/

Advertisement

One thought on “Eduard Claudiu Moisa: Isus, IIsus sau Yeshua?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.