Un posibil răspuns dat oamenilor de Dumnezeu pentru coronavirus

Tu singur te pedepseşti cu răutatea ta şi tu singur te loveşti cu necredincioşia ta, şi vei şti şi vei vedea ce rău şi amar este să părăseşti pe Domnul Dumnezeul tău şi să n-ai nicio frică de Mine, zice Domnul Dumnezeul oştirilor.

Ieremia 2:19

 

Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine; ca şi ei să fie una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis.

Ioan 17: 21

Domnul Isus dorește și se așteaptă ca noi, credincioșii – ucenicii Lui – să fim în unitate, și una în Ei – în Tatăl și Fiul, prin Duhul Sfânt.  Ca și creștini, din aceeași biserică sau adunare a Domnului, una în El, dar una și cu ceilalți creștini din celelalte biserici din toate țările și continentele lumii. Doamne ajută! Aleluia. Amin.

Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.  – Galateni 2:20

One thought on “Un posibil răspuns dat oamenilor de Dumnezeu pentru coronavirus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.