Nu te teme

Nu te teme de nimic

Isaia 43:1,2

Mergeam cu mașina pe șosea, când un stol de vrăbii a trecut în zbor foarte jos, aproape de pământ, prin fața mea. Nu am putut să frânez, nici să le ocolesc. Am răsuflat ușurat când am observat că au reușit să treacă în viteză, fără să fie lovite; totuși, una a căzut la pământ.

Gândurile mi-au zburat involuntar la versetul din Biblie unde scrie că „niciuna din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru” (Matei 10.29). Cu cât mai mult trebuie să știm noi, cei care ne-am pus nădejdea în Dumnezeu, că El ne va scăpa în orice zi de pericole inevitabile ce apar pe cale! Poate fi vorba de accidente, de boli incurabile, de neînțelegeri, de catastrofe naturale și lista poate continua. Dar în orice situație ne putem pune încrederea în Dumnezeu care a spus: „Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi” (Evrei 13.5).

Să mergem plini de încredere prin această viață până vom ajunge la ținta cerească! Iar aceia care nu au siguranța că vor ajunge la ținta cerească, patria de sus, care ne-a fost pregătită prin moartea Domnului Isus pe cruce, să vină acum cu păcatele lor înaintea Lui, să le mărturisească cu regret adânc, pentru că orice căință sinceră de păcate este răsplătită cu iertare. Domnul Isus este îndelung răbdător și dorește ca toți să fie mântuiți, să nu meargă în pierzarea veșnică, departe de El.

Sămânța bună

****

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

CERE-I LUI DUMNEZEU UN VIS (4) – ANUL NOU – Fundația SEER

„Acolo te voi hrăni” (Geneza 45:11)


Visul pe care i l-a dat Dumnezeu lui Iosif nu se referea la starea de bine a lui Iosif (deși el va ajunge a doua persoană ca importanță în Egipt!), ci la faptul că avea să-și hrănească familia, și omenirea, în vremea foametei. Nu pierde lucrul acesta din vedere! Când Dumnezeu îți dăruiește un vis, el îți va aduce binecuvântare – ție, dar și celorlalți. Biblia spune: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea…” (Ioan 3:16). Planul lui Dumnezeu nu este să te facă un simbol, ci un instrument prin care să-Și împlinească voia. Din familia lui Iosif avea să vină Răscumpărătorul lumii, însă familia lui era amenințată cu pieirea. Așa că Dumnezeu a făurit un plan; tălmăcirea visului lui Faraon, de către Iosif, și ridicarea lui Iosif pe tron erau necesare, ca acest plan al lui Dumnezeu să se împlinească.

Și iată încă un gând: istoria lui Iosif dovedește că visul oferit de Dumnezeu îți va schimba atitudinea față de ceilalți, inclusiv față de cei care se poartă rău cu tine. Te va face mai bun, mai iubitor și mai iertător. Aducându-și aminte cum l-au trădat, frații lui Iosif s-au temut când au stat înaintea lui și și-au dat seama că soarta lor se afla în mâna lui. Însă el a refuzat să se răzbune sau să rostească un cuvânt măcar despre ceea ce-i făcuseră ei. El s-a uitat dincolo de faptele lor și a văzut cum a lucrat Dumnezeu prin toate situațiile prin care a trecut. „Voi, negreșit, v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vede azi” (Geneza 50:20). Felul în care îi tratezi pe ceilalți, mai ales atunci când te afli într-o poziție înaltă, determină felul în care Se va purta și Dumnezeu cu tine.

***

DOMNUL ESTE APROAPE

Nu știți că trupul vostru este templu al Duhului Sfânt, care este în voi, pe care Îl aveți de la Dumnezeu?

1 Corinteni 6.19



Când Domnul Isus Se afla pe pământ, El era „Emanuel”, care înseamnă: „Dumnezeu este cu noi” (Matei 1.23). O Persoană a Trinității Îl făcea astfel vizibil pe Dumnezeu oamenilor. El a locuit în mijlocul lor, iar ei au contemplat gloria Sa.

Nu este mai puțin adevărat că în zilele noastre de asemenea există o Persoană divină pe pământ, locuind în copiii lui Dumnezeu și cu copiii lui Dumnezeu. Această Persoană este Duhul Sfânt. Lui nu I-a fost pregătit un trup, așa cum I-a fost pregătit lui Hristos (Evrei 10.5), căci Duhul Sfânt nu S-a întrupat. El locuiește în trupurile celor credincioși, iar aceste trupuri sunt templele în care El Se manifestă (1 Corinteni 6.19).

Să nu uităm faptul că la fel de adevărat El este o Persoană, cum și Hristos este. Nu-L putem vedea, însă personalitatea și prezența Lui sunt realități incontestabile.

Spunem aceasta, fiindcă mulți par să creadă că El este un fel de influență emanată de la Dumnezeu. Cu siguranță că El exercită o importantă și binecuvântată influență, însă El Însuși este cu mult mai mult decât o influență. Tot așa, El manifestă o putere extraordinară, însă El Însuși este cu mult mai mult decât o putere.

H. P. Barker

****

Meditații trimise de Lidia Miu

4 thoughts on “Nu te teme

  1. Pingback: Nu te teme – Blog Creștin Ardelean Viorel

  2. Pingback: „Îmi doresc ca familia şi credinţa să fie în centrul vieţii americanilor!” – Blog Creștin Ardelean Viorel

Leave a Reply to George Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.