Lev TOLSTOI – Ziceri de duh (din jurnalul ultimilor ani)

 

Marii gânditori, Hristos, Lao Zi, vor dezvălui adevărul, oameni mai prejos în duh, ucenicii (Pavel), îl vor coborî, îl vor adapta majorității. Majoritatea îl va coborî și mai mult, va născoci legende. Cu cât cât este mai larg cercul, cu atât este mai mărunt adevărul. Iar apoi se vor ivi oameni străini de credință care vor consolida totul. ( 1909)

Dacă într-o dispută observi că omul își apără condiția exterioară, întrerupe imediat discuția. (1907)


Lev Tolstoi Despre Dumnezeu și om – din jurnalul ultimilor ani, ed. Humanitas, traducerea Elena Drăgușin-Richard


Notă la postare 
 Ca om supus greșelii,  ocine poate denatura ușor adevărul, însă  apostolul Pavel, inspirat direct de Duhul l-a transmis exact, scris în epistolele sale, cuvânt infailibil. Pe de altă parte, Tolstoi l-a nominalizat pe Pavel ca să atenționeze în fapt  marea masă de “ucenici”  ai Domnului Isus, care au urmat apostolilor Domnului prezentați de Biblie, care au  în secolele următoare și au  stricat rânduiala lăsată de Isus Hristos și apostolii primului secol.  

Deci, nu tot așa stau lucrurile cu ceilalți “ucenici” –  numiți  sfinți, preasfinți, înalți preasfinți, preoți sau papi etc  – după tradiția cultului catolic sau ortodox,  așa ziși  urmași ai lui Hristos,  începând chiar din primele secole. De ce?  Pentru că fiecare dintre aceștia au tot ciuntit din adevărul absolut personificat de viața și cuvântul lui Isus Hristos, denaturându-l foarte mult  atât prin viața lor proprie, cât și prin propovăduire și slujbele lor “înalte.”. . lărgind  cu mult cercul credințelor lor,  dar cu atât este mai mărunt adevărul. Iar pe această nouă temelie șubrezită de ei,  s-au ivit oameni străini de credință care au  consolidat totul.

Așa s-a ajuns ca alături de Biblie,  ca sfânt canon al cuvântului scriptural, scris de oamenii aleși de Dumnezeu, care au consemnat cuvânt cu cuvânt (mânați de Duhul Sfânt) tezaurul testamentar al adevărului, acești propovăduitori ai neadevărului și-au  înălțat tradiția lor ca zisă sfântă dogmă de împlinit (mai cu sfințenie decât adevărul), iar în plan secund au și Biblia.

Secol după secol, prin fețele bisericești înălțate pe funcții nebiblice, căci creștinii sunt “frați”, și ei  formează împreună  trupul lui Hristos (mădulare unii-altora), BISERICA, o adunare  de preoți (1 Petru 2:9), la care Capul este Isus Hristos, nimeni neputând a fi mai presus de un altul, slujitori unii-altora după darul pe care l-a primit fiecare de la Dumnezeu (prin Duhul Sfânt) pentru a lucra și sluji trupul.

Mai ales în cultele tradiționale, în loc de un trup, normal, cu un cap, Isus Hristos, s-a ajuns ca aceste zise “biserici” să i se potrivească comparația cu un balaur cu mai multe capete, care de care mai mare înălțat peste ceilalți frați, conducându-i prin “sfânta” lor tradiție care denaturează grozav de urât adevărul propovăduit în Evanghelie (și de apostolii Domnului Isus, cum  citim în Faptele apostolilor și în epistolele lor).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.