Merry Christmas from Prime Minister Benjamin Netanyahu!

Crăciun fericit de la  Prim Ministru  Benjamin Netanyahu!

Este o plăcere pentru mine, în ajunul Crăciunului, să fiu aici, stând în Ierusalim, orașul sfânt. Sunt foarte mândru că sunt Prim Ministru al Israelului, o țară care spune Crăciun fericit, mai întâi cetățenilor săi creștini și prietenilor noștri creștini din întreaga lume!

Sunt mândru că Israelul este o țară în care creștinii nu doar supraviețuiesc, ci prosperă! Pentru că noi credem în această prietenie între oameni. Și noi protejăm drepturile tuturor de a se închina în adăposturile sfinte din spatele meu.

Ghidul vostru în Ierusalim de Crăciun 2018!

Deci, acum am o propunere pentru toți prietenii noștri creștini: mă voi duce, anul viitor, la Crăciun, pentru cei dintre voi care vin în Israel – voi face un tur cu ghid. De fapt, voi fi ghidul vostru în acest turneu ghidat!

Și gândiți-vă la toate locurile la care puteți umbla – puteți merge la „Corabia lui Isus” în Marea Galileii, puteți ajunge la Biserica Sfântului Mormânt care este aici, chiar în spatele meu, de unde mă aflu. Orice locuri pe care doriți să le vizitați pe urmele lui Isus și originea moștenirii noastre iudeo-creștine.
Deci, vă rog să veniți în Israel  anul viitor, la Ierusalim, și vă urez tuturor un Crăciun Fericit!

ENGLISH

Merry Christmas from Prime Minister Benjamin Netanyahu!

It’s a pleasure for me, on Christmas eve, to be here, standing in Jerusalem, the holy city.
I’m very proud to be the Prime Minister of Israel. A country that says Merry Christmas, first to its Christian citizens, and to our Christian friends around the world!
I’m proud that Israel is a country in which Christians not only survive, but they thrive! Because we believe in this friendship among people. And we protect the rights of everyone to worship in the holy shrines behind me.

So now I have a proposition for all our Christian friends: I’m going to take, next year, on Christmas, for those of you who come to Israel – I’m going to take a guided tour. In fact, I’ll be your guide on this guided tour!
And think of all the places you an walk – you can go to the „Jesus Boat” in the Sea of Galilee, you can get to the Church of the Holy Sepulcher right behind me. Any places that you want to visit in the footsteps of Jesus, and the origin of our Judeo-Christian heritage.

So please come to Israel, next year in Jerusalem, and merry Christmas to all of you!

Sursa: https://rodiagnusdei.wordpress.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.