Evanghelicii continuă să cânte pe texte imponderabile

Deși apar tot mai des atenționări de texte neporivite pentru cântările evanghelice, cum a fost celebrul caz al cântării Imponderabilitate, sunt biserici care  continuă să folosească cântări pentru versurile lor “inedite”, adică pentru neobișnuitul cuvintelor lor, chiar dacă ele nu întrunesc deloc calitățile  necesare sau pe muzică neduhovnicească care îi face pe interpreți  să se manifeste a la shows.

Cuvântul Domnului este avevărat. (Psalm 33.4)

Dacă privim doar la câteva versete din Psamul 119, avem o bună mărturie cât de prețios și de încercat este Cuvântul lui Dumnezeu:

Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea. (v.105)
Sunt foarte amărât: înviorează-mă, Doamne, după cuvântul Tău! (v.107)
Învăţăturile Tale sunt moştenirea mea de veci, căci ele sunt bucuria inimii mele. (v.111)
Descoperirea cuvintelor Tale dă lumină, dă pricepere celor fără răutate. (v.130)
Întăreşte-mi paşii în cuvântul Tău (v.133)
Cuvântul Tău este cu totul încercat și robul Tău îl iubește. (v.140)
Te chem: mântuieşte-mă, ca să păzesc învăţăturile Tale!(v.146)
Vezi-mi ticăloşia şi izbăveşte-mă, căci nu uit Legea Ta.(v.153)
Temelia cuvântului Tău este adevărul, şi toate legile Tale cele drepte sunt veşnice. (v.160)
Să cânte limba mea cuvântul Tău, căci toate poruncile Tale sunt drepte! (v.172)
Rătăcesc ca o oaie pierdută: caută pe robul Tău, căci nu uit poruncile Tale. (v.176)

Dar dacă am dori să vedem alte trăsături fundamentale ale Lui Dumnezeu, bunătatea, credincioșia, atotputernicia, atotștiința,   atotprezența etc, putem extrage alte multe versete reprezentative.

Așadar textierii au cum să-și compare ideile primite ca insuflate de sus, pentru a nu aduce  blasfemie în Casa de Rugăciune prin intonarea unor cântări neduhovnicești.

Blestemat să fie cel ce face cu nebăgare de seamă lucrarea Domnului, blestemat să fie cel ce îți oprește sabia de la măcel! (Ier.48:10)

Pentru alte cazuri, necazul poate fi una din două, sau amândouă, textul, muzica … dar și interpretarea! Adevărată atmosferă de discotecă, de Club.

 

Revedeți ce a scris conf.dr. Emanuel Conțac la început de An 2014:

„Imponderabilități” evanghelice. De ce avem muzică bună pe versuri neroade?

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.