Barnevernet – NYTT NEDERLAG FOR NAUSTDAL KOMMUNE!

 Norwegian Language Translate Google

naustdalNOK EINGONG HAR NAUSTDAL KOMMUNALE BARNEVERN TAPT KAMPEN MOT EIN BARNEFAMILIE!

DENNE GONGEN I GULATING LAGMANNSRETT!

HVEDAKTØRANE VAR POLITIADVOKAT SISSEL KLEIVEN, ETTERKVART VELKJENT SOM EIN VARM FORSVARAR AV OVERGREPSREGIMET I BARNEVERNET, OG SOM VANLEG BARNEVERNLEIAR MONICA LOEN-GROV MED SINE LOJALE NYTTIGE IDIOTAR; RÅDMANN ØYSTEN BANG-OLSEN, ADVOKAT ROAR VEGSUND OG ORDFØRAR HÅKON MYRVANG.

DET ER ABSOLUTT GRUNN TIL Å SPØRJE KVA TID NAUSTDAL KOMMUNE FÅR NOK AV OMTALE SOM OVERGRIPAR MOT SMÅ BORN OG DEIRA FORELDRE?

SÅ DIFOR: Barnevernleiar Monica Loen-Grov, Rådmann Øyvind Bang-Olsen, Ordførar Håkon Myrvang, og “Superadvokaten” Roar Vegsund:

Kva tid får de nok av å angripe små born og deira familiar på ein RETTSSTRIDIG måte MOT dei JURIDISKE FØRINGANE i BARNEVERNLOVA, BARNEKONVENSJONEN og MENNESKERETTSKONVENSJONANE, herunder GRUNNLOVA kap. E?

Og til Politiadvokat Sissel Kleiven: Kva tid er du tenkt å slutte med å demonstrere din mangel på respekt for Politiets rolle i saker der Barnevernet ber om “assistanse” frå Politiet til å hente ammebarn frå si mor, med POLITIESKORTE?

Og kvifor maktar du ikkje å gi svar på din rolle i dette opplegget, på tross av KRAV om dette frå SIVILOMBUDSMANNEN?

Dette innlegget er sendt som vedlegg til dei medvirkande i OVERGREPA, nemde ovanfor, med krav om svar på deira rolle i saka!

Kollsete 6. juli 2016

Alf Reuss Kollsete

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.