Evenimentul de la Club “Colectiv”: Fața (ne)văzută a realității luptei spirituale!

media_144647690719885600

STAREA PRECARĂ A SPIRITUALITĂȚII TINERETULUI!

Dezastrul de la Clubul colectiv din vinerea de 30 Octombriea 2015 a scos în evidență și mai mult atât  marea carență a tineretului, dar și a poporului român – spiritualitatea fundamentală  e jos –  dar și realitatea nevăzută a unei lupte spirituale dintre Întuneric și Lumină.

Satana –  marele dușman al omului, și al planurilor pline de iubire ale Lui Dumnezeu -, încă din grădina Eden caută să-l amăgească și să-l distrugă pe om, care este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Românii, deși se declară creștini încreștinați  de mai bine de 2000 de ani de către sfântul apostol Andrei, ei nu cunosc scena în care Domnul Iisus i-a confruntat pe fariseii vremii dovedindu-le că îl au ca tată pe diavol.

EVANGHELIA DUPĂ IOAN, CAPITOLUL 8

10. Atunci S-a ridicat în sus; şi, când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Isus i-a zis: “Femeie, unde sunt pârâşii tăi? Nimeni nu te-a osândit?”

11. “Nimeni, Doamne”, I-a răspuns ea. Şi Isus i-a zis: “Nici Eu nu te osândesc. Du-te, şi să nu mai păcătuieşti.”)

12. Isus le-a vorbit din nou şi a zis: “Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.”

13. La auzul acestor vorbe, fariseii I-au zis: “Tu mărturiseşti despre Tine însuţi: deci mărturia Ta nu este adevărată.”

14. Drept răspuns, Isus le-a zis: “Chiar dacă Eu mărturisesc despre Mine însumi, totuşi mărturia Mea este adevărată; căci Eu ştiu de unde am venit şi unde Mă duc, dar voi nu ştiţi nici de unde vin, nici unde Mă duc.

15. Voi judecaţi după înfăţişare; Eu nu judec pe nimeni.

16. Şi chiar dacă judec, judecata Mea este adevărată, pentru că nu sunt singur, ci Tatăl, care M-a trimis, este cu Mine.

17. În Legea voastră este scris că mărturia a doi oameni este adevărată:

18. deci despre Mine însumi mărturisesc Eu, şi despre Mine mărturiseşte şi Tatăl, care M-a trimis.”

19. Ei I-au zis deci: “Unde este Tatăl Tău?” Isus a răspuns: “Voi nu Mă cunoaşteţi nici pe Mine, nici pe Tatăl Meu. Dacă M-aţi cunoaşte pe Mine, aţi cunoaşte şi pe Tatăl Meu.”

21. Isus le-a mai spus: “Eu Mă duc, şi Mă veţi căuta şi veţi muri în păcatul vostru; acolo unde Mă duc Eu, voi nu puteţi veni.”

26. Am multe de zis despre voi şi de osândit în voi; dar Cel ce M-a trimis este adevărat; şi Eu, ce am auzit de la El, aceea spun lumii.”

31. Şi a zis iudeilor care crezuseră în El: “Dacă rămâneţi în Cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei;

32. veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi.”

33. Ei I-au răspuns: “Noi suntem sămânţa lui Avraam şi n-am fost niciodată robii nimănui; cum zici Tu: “Veţi fi slobozi!”?”

34. “Adevărat, adevărat vă spun”, le-a răspuns Isus, “că oricine trăieşte în păcat este rob al păcatului.

38. Eu spun ce am văzut la Tatăl Meu; şi voi faceţi ce aţi auzit de la tatăl vostru.”

39. “Tatăl nostru”, I-au răspuns ei, “este Avraam.” Isus le-a zis: “Dacă aţi fi copii ai lui Avraam, aţi face faptele lui Avraam.

40. Dar acum căutaţi să Mă omorâţi pe Mine, un Om care v-am spus adevărul pe care l-am auzit de la Dumnezeu. Aşa ceva Avraam n-a făcut.

41. Voi faceţi faptele tatălui vostru.” Ei I-au zis: “Noi nu suntem copii născuţi din curvie; avem un singur Tată: pe Dumnezeu.”

42. Isus le-a zis: “Dacă ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, M-aţi iubi şi pe Mine, căci Eu am ieşit şi vin de la Dumnezeu: n-am venit de la Mine însumi, ci El M-a trimis.

43. Pentru ce nu înţelegeţi vorbirea Mea? Pentru că nu puteţi asculta Cuvântul Meu.

44. Voi aveţi de tată pe diavolul; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii.

45. Iar pe Mine, pentru că spun adevărul, nu Mă credeţi.”

Lecția de acum, este pentru cei care citesc, nicidecum pentru cei plecați deja în veșnicie!

Cineva care e mort și îngropat, pentru spiritualitatea lui nu mai e nimic de făcut.  Tâlharii de pe Cruce, unul la dreapta și altul la stânga lui Iisus Hristos, și-au rezolvat veșnicia în relația lor directă cu Iisus. Amândoi erau tâlhari. Și aici apare un mare paradox: deși amândoi erau tâlhari, vinovați de moarte, salvat pentru Rai a fost doar cel care a murit împreună cu Domnul Iisus pe cruce, căci el și-a recunscut vina și L-a recunoscut pe Iisus ca Dumnezeu. Pe când celălalt tâlhar, deși eliberat prin mârșăvia mai marilor preoți, el nu a fost însă mântuit, având o atitudine denigratoare față de Mântuitorul nostru.

Acum punem o întrebare: cei aflați în Clubul colectiv, urmându-i pe acei propovăduitori ai unui comportament satanic (după cum s-a demonstrat prin cercetarea muzicii lor, a cuvintelor, a crezurilor practice),  în cine credau, pe cine urmau, cu cine se bucurau, pe cine aveau de tată spiritual? Din cei doi, pe Satana, ori pe Dumnezeu? În zi de Halloween, cu tot comportamentul, jocul de lumini și umbre, focul, bâțâiala, muzica hârșiită, toate premonițiile din cuvintele și interviul dat al compozitorului muzicii rock…

Când cu Ilie, profetul, Duhul lui  Dumnezeu se manifestează printr-un susur blând, o vorbire în șoaptă, nu acolo unde nu poți vorbi om cu om, într-o gălăgia asurzitoare!

*

colectiv_5-465x390Mihnea Ionescu e unul dintre supraviețuitorii coșmarului de la Colectiv. A reușit să scape cu viață, deși nu a reușit să părăsească incinta clubului.În fotografie apare alături de prietenul lui, Pavlos. Îl întreb ce semnificație au cele două degete ridicate în sus. „Înseamnă rock forever, rock pentru totdeauna, sunt mai multe sensuri, înseamnă și rock on adică tot mai departe sau stay metal, sunt mai multe înțelesuri, dar acel semn implică și solidaritate”. Nu-l contrazic, discuția noastră e despre el și despre ieșirea lui în viață din iadul de la Colectiv. Mihnea are 29 de ani, e bucureștean și spune că se ocupă cu pus muzică în rockoteci. Din când în când e și barman.

…………………………………………………………………………………

– Te rogi? Cui te rogi?

– Mă rog lui Dumnezeu să scape.

– Știi, Mihnea, s-a iscat o întreagă discuție despre asta, cum că mulți dintre cei ajunși acolo, în club Colectiv, nu erau credincioși. Tu crezi în Dumnezeu?

– Întrebarea e dificilă…

– De ce?

– Ca să vă zic, așa, sunt momente… Nu m-am dus de ani buni la biserică, nu sunt practicant, nu am treabă cu biserici, cu religia, dar cred că există cineva, acolo, care mi-a salvat și mie viața și m-a ajutat.

– Se schimbă ceva acum, după aceasta tragedie, în ideea ta despre credință?

– E o întrebare grea, pentru că eu am alte opțiuni asupra religiei, nu am crezut ani de zile în Dumnezeu, dar nici n-am căutat să fac mișto la adresa celor care cred sau care se duc la biserică. Acum nu știu să spun dacă se schimbă ceva, o să văd în timp. Acum mă gândesc mai mult la prietenii care au murit și la prietenii care sunt în spital. Nu suntem o sectă satanică sau pleava societății, suntem oameni, asta-i important. Rockerii de la club Colectiv erau în primul rând oameni. Oameni care au murit. (Sursa AICI)

*

Carențe ale spiritualității românești

 • problema credinței, a religiei creștine, la români e mai mult o chestiune de suprafață, o poleială subțire, superficială și anostă, confuză, care nu-l  ține la adăpost în vremuri de răstriște;

 • tradițiile românești, superstițiile religioase și oculte, manifestările de divertisment, nu sunt tratate cu discernământ și vigilență, omul exclude apriori posibilități de-a avea ceva malefic prin îmbrățișarea lor, experimentându-le;

 • nu sunt deprinși a  discerne între realitate și ficțiune; de pildă, se lasă ademeniți de mireasma plămădită romane precum Hary Potter sau Codul lui da Vinci. Deși  autorul romanului Codul lui da Vinci  el însuși spune înprefață că e vorba de ficțiune, pură imaginație scriitoricească, cititorii noștri români (și alții ca ei), pe considerente cum ar fi faptul că se dau referiri “exacte” ca date geografice, de istorie, de economie, cu privire la personaje, itinerarii, clădiri, opere de artă, ei apreciază că și intriga, filosofia, religia-credințele sunt tot atât de autentice!
 • Românul e destul de răzvrătit față de cei puși pe funcții în mai toate domeniile de activitate:

  • tânărul știe el mai bine decât bătrânul înțelept; pe cine urmează ca exmplu tineretul? În cine se încred ei?

  • enoriașul, se comportă și crede că știe, ce și cum, mai bine decât preotul sau Patriarhul României: toți tinerii din incinta cu pricina l-au sărbătorit pe însuși Diavolul, au cântat moartea și moarte au găsit” – se zice că ar fi spusPatriarhul Daniel. Poporul așa zis drept credincios – supus doctrinelor și episcopilor – nu ia de bune, însă, zicerile și mustrările înalților prelați ordodocși. În aceste momente, poporul, tinerii mai ales, ar trebui să plece bine urechea la spusele preoților, precum copiii la niște părinți iubitori  și grijulii care le vor binele. Căci și Dumnezeu îl lasă pe păcătos să alunece jos în mocirla păcatului, precumfiul risipitor, până când nu vrea să se pocăiască de faptele sale rele și să se întoarcă la tatăl (Dumnezeu). Ori, de această dată, Biserica Ortodoxă a procedat pedagogic, educativ. Nu s-a arătat interesată de necazul cel mare de la „Clubul Colectiv”…, dar s-a rugat în ascuns pentru cei aflați în suferință, Lui Dumnezeu, Singurul care face minuni și care poate să dea ameliorare și vindecare (după Scripturi). Le-a dorit tot binele, dar să-și vină „în minți”, pentru că doar cei care-și pierd mințile se închină Diavolului, pe muzică, și din toată inima. Satana le-a luat mințile, le-a întunecat vederea, numai așa se explică cum de au putut să decadă atât de jos: ce cuvinte, ce muzică, ce înghesuială, ce bucurie (!) – pentru ce – o sală supraaglomerată, înghesuiți ca sardelele, cum de acel număr mare de arhitecți competenți aflați acolo printre ei nu au putut prevedea dezastrul chiar și printr-o singură privire de specialist în construcții și finisaje?
 • Nu suntem obișnuiți să vedem clar lucrurile, să discernem limpede între rău și bine, între întunerec și lumină. NU VEDEM că împreună cu „altarul”miilor de lumânări unde tot românul simțitor a dorit să-și plece inima în semn de compasiune și solidaritate, stă o fotografie satanică (6 6 6) –  Dar, declară Costin: “eu am vazut filmul intreg, La final apare un tinar cu spatele care pune un tricou negru cu insemnele sataniste care se vad si planteaza tricoul intre luminari. Tragic, Fara bun simt si satanist, din pacate. Dumnezeu sa va lumineze! Condolenate familiilor indoliate…
 • Adesea uităm că medicii români sunt foarte bine pregătiți și competenți în meseria lor. Nu-i respectăm și nu-i gratulăm cum se cuvine prin atitudinea noastră. Cum apare o slăbiciune în domeniu sanitar, un diagnostic ascuns privirii de moment a medicului, un bolnav căzut de pe targă … dezastru … în sistem!

 • Românul se exprimă, fără să cerceteze. În Scriptură există un îndemn, această cerință minimă: „cercetaţi toate lucrurile şi păstraţi ce este bun. Feriţi-vă de orice se pare rău.”  (1 Tesaloniceni 5: 21-22) 

 • Are mare importanță să vedem care a fost ultima vorbire a omului (înainte de moarte), căci aceea are mare greutate, omul își caută cu grijă vorbele ultime. Ce a spus Goethe, Eminescu, Rebreanu, Iorga, Iisus… Interesați-vă! Asta ne face să credem că, aunci când acel tânăr aflat în comă după dezastrul de la Clubul Colectiv, trezindu-se, a ținut să-i spună mamei ce a văzut: «Am văzut iadul, mamă!» (AICI). O asistentă medicală a declaratCând am ieşit afară, era ca la război! Curgeau pieile de pe ei!și altele asemănătoare, amintesc frânturi ale iadului pe pământ și  care se apar atunci când din Cer se descoperă mânia și asprimea Judecății drepte a lui Dumnezeu față de cei care s-au lăsat amăgiți de Diavol. Căci, pe de altă parte, Diavolul umblă răcnind ca un leu, oricând gata să amăgească omul, să-l junghie și să-l prăpădească (Evanghelia după Ioan 10:10 / 1 Petru 5:8).

 • Și Coșbuc a sumarizat excelent din sensurile vieții, în versurile poezieiLupta vieții, zicând: “O luptă-i viața, deci te luptă” –

[Copiii nu-nţeleg ce vor:
A plânge-i cuminţia lor.

Dar lucrul cel mai laş în lume
E un bărbat tânguitor.

Nimic nu-i mai de râs ca plânsul
În ochii unui luptător.

O luptă-i viaţa; deci te luptă
Cu dragoste de ea, cu dor.

Pe seama cui? Eşti un nemernic
Când n-ai un ţel hotărâtor.

Tu ai pe-ai tăi! De n-ai pe nimeni,
Te lupţi pe seama tuturor.

E tragedie nălţătoare
Când, biruiţi, oştenii mor,

Dar sunt eroi de epopee
Când braţul li-e biruitor.

Comediant e cel ce plânge,
Şi-i un neom, că-i dezertor.

Oricare-ar fi sfârşitul luptei,
Să stai luptând, căci eşti dator.

Trăiesc acei ce vreau să lupte;
Iar cei fricoşi se plâng şi mor.

De-i vezi murind, să-i laşi să moară,
Căci moartea e menirea lor.]

însă …  “noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.” (Ep. Efeseni, 6:12)

*

Inițialele formației australiene AC DC de muzică rock:

averatii_acdc_preot«AC/DC înseamnă Anti Christ!» Death to Christ

«Cum avem noi nume creștine, muzica rock are o mulțime de denumiri diabolice. Iată niște exemple: Literele AC DC înseamnă Anti Christ adică Antihrist, moarte pentru Hristos»”, a citat preotul. (Sursa AICI)

*

CLUBUL COLECTIV A GĂZDUIT UN RITUAL SATANIC ÎN SĂPTĂMÂNA PATIMILOR! S-AU DAT FOC LA CRUCI ÎNTOARSE SI S-A FĂCUT BAIE ÎN SÂNGE DE ANIMAL! A FOST INVOCAT DIAVOLUL!

Ceea ce s-a intamplat in club Colectiv cu mai multe luni inainte de tragicul eveniment depășește cu mult ceea ce se numește arta. Pe scena clubului Colectiv s-au ars cruci cu capul in jos pe care erau infipte capete de tap iar oamenii care au fost in sala au fost stropiti cu sange de animal. S-a intamplat intr-o zi cand crestinii sarbatoreau Saptamana Patimilior, pe 7 aprilie, la concertul trupei suedeze de Black Metal, Watain. Membrii trupei sunt autoproclamati satanisti si se lauda ca in concertele lor se efectueaza ritualuri pagane in toata regula.

Cu siguranta nu vom sti niciodata daca intre ritualul satanic din Saptamana Mare si tragedia din noaptea de Halloween exista vreo legatura. Stim, insa, ca multi dintre cei care au stat in primele randuri la concertul trupei Watain a fost in sala si la “Goodbye to Gravity”. Si ca multi dintre ei au murit in chinuri groaznice. “Am vazut iadul, mama”, spunea un tanar de 22 de ani, care a reusit sa iasa viu din infernul de la Colectiv.

Watain – Outro (Live in Club Colectiv, Bucharest, Romania, 7.04.2014)

Sursa: Radu Constantin –  http://www.wowbiz.ro/

*

JERTFE UMANE ÎN COLECTIV – CULTURA MORŢII

*

HALLOWEEN – THE DAY WE DIE: CÂND ÎŢI LAŞI COPILUL LA JOACĂ CU DIAVOLUL

*

IOAN CIOBOTĂ – CÂND PRIVEȘTI ÎN ADÂNC, ȘI ADÂNCUL PRIVEȘTE ÎN TINE

*

DE MURIT, MURIM CU TOȚII. SINGURI SAU ÎN COLECTIV
*
“MASACRUL COLECTIV”, CEL MAI MARE SACRIFICIU SATANIC REALIZAT ÎN ROMÂNIA, ÎN PREAJMA HALLOWEEN-ULUI!

Din punct de vedere oficial, tragedia are o explicaţie simplă: din cauza neglijenţei organizatorilor de la Clubul Colectiv, s-a produs un incendiu nefericit, care a dus la moartea atâtor oameni. Din punctul meu de vedere, lucrurile nu stau aşa. Am primit pe Facebook de la un cititor, un link de pe site-ul romaniatv.net, în care se observă coperta noului album al formaţiei rock “Goodbye to Gravity”, care se intitula “Mantras of War”. Iar această formaţie concerta în Clubul Colectiv în seara când a avut loc tragicul incident. Priviţi coperta în imaginea de mai jos:

Mantras of War

Priviţi şarpele / balaurul care îşi înghite coada, iar reptila trece printr-un fel de robot, aflat în flăcări, aşadar explodând. Foarte ciudată coperta şi aş fi tare curios, cine a realizat-o? Compania Universal Music, cea care a scos albumul formaţiei “Goodbye to Gravity”? Dacă da, cum de a avut ideea “genială” de a prezenta pe copertă flăcările, care, din păcate, au omorât o mulţime de oameni în seara zilei de 30 octombrie 2015? Cum de apare pe copertă balaurul/dragonul, unul din simbolurile reptilienilor şi a organizaţiei Illuminati? Ce legătură au aceste simboluri cu “Masacrul Colectiv”?

Părerea mea, dragi cititori, e că aici a avut loc un sacrificiu sângeros în pregătirea sărbătorii satanice de Halloween, din noaptea de 31 octombrie 2015. Mai ales că în invitaţia de la “Club Colectiv” se spunea că, după lansarea albumului formaţiei rock, va avea loc şi un spectacol pentru Halloween.

Întrebarea care se pune e următoarea: cine a realizat acest sacrificiu satanic?  (SursaAICI)

Cert este însă faptul că Dumnezeu ne zice “Poporul Meu va pieri, pentru ca nu mai cunoaste pe Domnul.” (Biblia, Osea 4:6)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.