M. K. Baxter: Religia falsă

Dacă oamenii de pe pământ ar asculta de Mine,” a zis Domnul, “si s-ar pocăi de păcatele lor, Eu as opri pe loc lucrăturile Anticristului si a Fiarei până vor veni timpuri de înviorare. Nu s-au pocăit oamenii din Ninive la predica lui lona? Eu sunt acelaşi ieri, astăzi si în veci. Pocăiţi-vă, si Eu voi trimite un timp de binecuvântare.

Atunci L-am auzit pe Isus zicând, “Poporul Meu trebuie să se iubească unul pe altul si trebuie să se ajute unul pe celălalt. Ei trebuie să urască păcatul, dar să-l iubească pe păcătos. Prin această dragoste toţi oamenii vor şti că sunteţi ucenicii Mei.” In timp ce Isus vorbea, pământul s-a deschis, si noi am fost din nou în iad. Am văzut coasta unui deal plin cu trunchiuri de pomi morţi, si de jur împrejur era un pământ gri. Am văzut de asemenea gropi mici în coasta dealului, si forme gri de oameni umblând şi vorbind.

L-am urmat pe Isus pe o cărare foarte întortocheată şi murdară, care ducea sus pe coasta dealului cenuşiu. Când m-am apropiat mai mult, am văzut că oamenii erau întregi, dar morţi. Ei erau compuşi din carne gri moartă, şi erau legaţi împreună cu o funie de legături, un fel de coardă formată dintr-o materie gri care înconjura de jur împrejurul tuturor oamenilor de pe deal. Cu toate că la vedere nu era nici un foc, eu ştiam că aceasta era o parte a iadului, pentru că carnea moartă cădea de pe oasele oamenilor şi apoi creştea din nou înapoi foarte repede. Moartea era pretutindeni, dar oamenii păreau că nu observau ei erau foarte adânciţi în conversaţie,

Isus a zis, “Hai să ascultăm la ceea ce vorbesc ei.”

Un om zicea altuia, “Ai auzit despre omul acela Isus, care a venit să ia păcatele?” Celălalt i-a răspuns, “Eu îl cunosc pe Isus. El mi-a spălat şi păcatele mele. De fapt eu nu ştiu de ce sunt aici.” “Nici eu,” a răspuns primul om.

Celălalt a zis, “Eu am încercat să mărturisesc vecinului meu despre Isus, dar el nici măcar nu mă asculta. Când soţia lui a murit, el a venit să se împrumute de la mine nişte bani pentru înmormântarea ei, dar eu mi-am amintit că Isus a zis să fim înţelepţi ca şerpii şi fără răutate ca porumbeii. Şi l-am refuzat. Ştiam că-şi va cheltui banii în alte părţi oricum. Noi trebuie să fim administratori buni ai banilor noştri, ştii asta.”

Primul om care a vorbit înainte, acum a spus din nou. “Da, frate,” a zis el, “un băiat în biserica noastră a avut nevoie de haine şi pantofi, dar tatăl său bea, aşa că am refuzat să-i cumpăr ceva pentru băiatul lui, l-am învăţat pe omul acela o lecţie.”

Foarte bine,” a zis celălalt om, răsucindu-şi funia de legătură în mâinile lui şi a răsucit-o toată spre el nervos, “noi trebuie întotdeaunasă învăţăm pe alţii să trăiască aşa cum a trăit Isus. Omul acela nu avea nici un drept să bea. Lasă-l să sufere.”

Isus a zis, “O, oameni nebuni si îndărătnici cu inima, treziţi-vă la adevăr, şi iubiţi-vă unul pe celălalt cu o dragoste fierbinte. Ajutaţi pe cei neajutoraţi. Daţi celor în nevoi fără să vă gândiţi să mai primiţi ceva în schimb.

Dacă te vei pocăi, O pământule, Eu te voi binecuvânta şi nu te voi blestema.  Trezeşte-te din somnul tău, si vino la Mine. Smeriţi-vă si închinaţi-vă inimile voastre înaintea Mea, si Eu voi veni si locui cu voi. Voi veţi fi poporul Meu, şi Eu voi fi Dumnezeul vostru.

Sursa: O revelație divină despre iad

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.