Unde sau cum poate fi atacat omul?

UNDE poate fi atacat omul? Vezi planşa “OMUL-TRINITATE”. Atât creştinii, cât şi necreştinii, pot fi “virusaţi demonic”. Părerea noastră este că toate bolile au, cel putin la bază, o influenţă demonică. Demonicul fie menţine o boală, fie că doar a cauzat-o. Omul poate fi atacat demonic în toate cele trei domenii ale fiinţei sale: duh, suflet şi trup.

Este adevărat că unele boli ar putea fi doar o testare a credinţei omului şi nu neapărat în toate cazurile să fie vorba de un păcat care a dat drepturi demonicului.

Este greşită încredinţarea unora, că duhurile rele ar cauza doar formele mai “ciudate” de boli, ce dau o manifestare, imposibil sau greu de explicat altfel.

https://alfaomega.tv/embed/vod/?vid=6334

A) Atacurile ÎN CELE TREI DOMENII ALE FIINŢEI

Omul poate fi atacat de duhuri în toate cele trei domenii ale fiinţei sale: duh, suflet şi trup. El poate fi afectat în toate deodată sau numai în unul sau două dintre ele, deşi orice fel de atac va influenţa, mai puternic sau mai slab, întreaga fiinţă.

1) In DUH

Omul poate fi atacat în duh la nivelul la care parteneriatul său cu Dumnezeu să fie pervertit într-un parteneriat cu duhuri mincinoase, necurate

2 Cronici 18:19-21 Şi Domnul a zis: „Cine va amãgi pe Ahab, împãratul lui Israel, ca sã se suie la Ramot în Galaad şi se piarã acolo?” Şi un duh a venit şi s-a înfãţişat înaintea Domnului şi a zis: „Eu îl voi amãgi.” Domnul i-a zis: „Cum?” „Voi ieşi” a rãspuns el „şi voi fi un duh de minciunã în gura tuturor proorocilor lui (400 prooroci!).”

Fapte 16:16 Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieşit înainte o roabă, care avea un duh de ghicire (Greceşte: Un duh al lui Piton.). Prin ghicire, ea aducea mult câştig stăpânilor ei.

2) în SUFLET

Omul poate fi atacat în raţiune, voinţă şi emoţii.Duhurile îi pot induce gânduri rele, precum şi adevărate convingeri greşite (întărituri). De asemenea îi poate fi alterată sau influenţată voinţa şi emoţiile.

a) Raţiune:

 • Marcu 8:33 Dar Isus S-a întors şi S-a uitat la ucenicii Săi, a mustrat pe Petru, şi i-a zis: „Înapoia Mea, Satano! Fiindcă tu nu te gândeşti la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor.”
 • Luca 22:3-4 Dar Satana a intrat în Iuda, zis şi Iscarioteanul, care era din numărul celor doisprezece. Iuda s-a dus să se înţeleagă cu preoţii cei mai de seamă şi cu căpeteniile străjerilor Templului cum să-L dea în mâinile lor.

b) Voinţă:

 • Romani 11:8 “după cum este scris: „Dumnezeu le-a dat un duh de adormire, ochi ca să nu vadă, şi urechi ca să n-audă, până în ziua de astăzi.”
 • Isaia 19:14 “Domnul a răspândit în mijlocul lui un duh de ameţeală ca să facă pe Egipteni să se clatine în toate faptele lor, cum se clatină un om beat şi varsă”

c) Emoţii:

 • 2 Timotei 1:7 “Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă.”
 • Romani 2:8 “şi va da mânie şi urgie celor ce, din duh de gîlceavă, se împotrivesc adevărului şi ascultă de nelegiuire.”
 • Iacov 3:16 “Căci acolo unde este pizmă şi duh de ceartă, este tulburare şi tot felul de fapte rele.”

3) în TRUP

Omul poate fi atacat prin diverse boli sau simptome de boală la nivelul trupului. Foarte relevantă este experienţa lui Iov, precum şi a soacrei lui Petru care a suferit de friguri:

 • Iov 2:7 “Şi Satana a plecat dinaintea Domnului. Apoi a lovit pe Iov cu o bubă rea, din talpa piciorului până în creştetul capului.”
 • 1 Corinteni 5:5 “am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei, pentru nimicirea cărnii, ca duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Isus. “
 • Luca 4:39 “El S-a plecat spre ea, a certat frigurile , şi au lăsat-o frigurile. Ea s-a sculat îndată, şi a început să le slujească.”
 • Luca 13:11 “Şi acolo era o femeie stăpânită (“care avea” în trad. ortodoxă) de optsprezece ani de un duh de neputinţă ; era gîrbovă, şi nu putea nicidecum să-şi îndrepte spatele.”

B) Atacurile în cele 3 DOMENII DE TESTARE

Omul este vulnerabil în cele trei domenii descrise în 1Ioan 2:16: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, pe care diavolul încearcă să le exploateze.

Chiar Domnul Isus a fost dus pentru testarea în cele trei domenii, timp de 40 de zile în pustie, înaintea începerii misiunii Sale.

Continue reading  alfaomega.tv/viata-spirituala/eliberare/cursul-sos


“Pachetul S.O.S” – autori: Bogdan si Mircea Graur – www.inHimministry.com

Note
Foto 1 – coperta cărții VINDECARE prin ELIBERARE de Peter Horrobin, Editura Elpis Oradea – https://www.ellelromania.ro/edituraelpis/page/3/

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.