Mircea Levi Brădeanu: Alin Loloș, în ceață și-n Erezie

Acest articol, probabil şi altele, a pornit de la acest material video:

Vreau să înțeleagă Evanghelia. Alin Loloș, dacă nu rămâne tare la cerbice, împietrit, dacă renunță la mândrie, la învățătura stricată, dacă se oprește și nu se mai luptă împotriva planului lui Dumnezeu, dacă renunță la aerul de vedetă și merge cu pocăință totală înaintea Domnului, poate Dumnezeu va avea milă de el, cred că o să aibă milă de el. Azi, Alin Loloş, face lucrarea Diavolului.

Alin Loloș este în nori, nu este pe TEMELIA care este Hristos, nu este în învățătura apostolilor, este purtat de învățături stricate pe unde vor ele, pentru că zice:

„Când se produce botezul cu Duhul Sfânt într-un om? Botezul cu foc știm când se produce. Când se produce botezul cu Duhul Sfânt și cum se produce? Pentru că aici este confuzia Cultului Penticostal și când vorbesc de Cultul Penticostal nu vorbesc despre toți, vorbesc despre unii, despre majoritatea din ei pentru că sunt unii în Cultul Penticostal care jos pălăria, sunt frați de-ai noștri, sunt mântuiți, au Duhul Sfânt, merg în Rai, urăsc păcatul, îl iubesc pe Hristos, iubesc Biblia aceasta, dar cei mai mulți dintre ei, mai ales cei care sunt mai vechi, mai în vârstă, îi învață pe acești tineri precum că botezul cu Duhul Sfânt este diferit față de ceea ce spune Scriptura, deși ei susțin că au dreptate, și automat este urmat de o vorbire în limbi, botezul. Dacă Alin Loloș căuta bani nu predica un astfel de subiect, pentru că dacă predic un astfel de subiect Cultul Penticostal nu mă mai primește, nu pentru că predic o erezie ci pentru că dau în crezul lor, în anumite lucruri și nu vor să se pocăiască.”

„Nașterea din nou este similară, egală, același act cu botezul cu Duhul Sfânt. Priviți textul, Ioan 3. Aici vorbește despre o naștere din Duhul Sfânt. Nașterea din nou înseamnă nașterea din Duhul Sfânt și vreau să demonstrez că nașterea din Duhul Sfânt este de fapt botezul cu Duhul Sfânt. … Botezul cu Duhul Sfânt nu este un act diferit față de nașterea din nou, pentru că atunci când vine Duhul Sfânt este nașterea din nou, este nașterea din Duhul Sfânt. Când se produce această naștere din nou? Când este botezat omul cu Duhul Sfânt? Domnul Isus spune în Ioan 7:37 …  Stimați frați, Duhul se primește prin credință, când crezi în Hristos, când crezi evanghelia lui Isus Hristos. … . Acel Duh Sfânt vine atunci când crezi în Hristos. Noi toți am fost botezați de acest Duh.”

„Alt argument că Duhul Sfânt se primește prin credință. Efeseni 1:13, ați crezut în El și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care este o arvună. Ați crezut în El și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt. Cum ești pecetluit, crezi în Hristos și ești.”

Continue reading  albfaragri.blogspot.com

One thought on “Mircea Levi Brădeanu: Alin Loloș, în ceață și-n Erezie

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.