Un aspect al credinței nebăgat în seamă cât trebuie

de Watchman Nee  

Izbăvirea crucii

După ce enumeră numeroasele fapte ale firii, în scrisoarea sa către Galateni, Apostolul Pavel arată apoi că „cei care aparţin lui Cristos Isus şi-au răstignit firea cu pasiunile şi dorinţele ei“ (Gal. 5:24). Iată izbăvirea! Nu e ciudat să constaţi prăpastia dintre preocuparea credinciosului şi preocuparea lui Dumnezeu? Cel dintâi e preocupat de „faptele firii“ (Gal. 5:19), adică de diversele păcate ale firii. Pe el îl munceşte mânia de azi, gelozia de ieri sau cearta de poimâine. Continue reading “Un aspect al credinței nebăgat în seamă cât trebuie”

Watchman Nee: Credinciosul firesc sau carnal

Păcatele firii. Lucrurile firii. Necesitatea morţii.

 

CREDINCIOSUL FIRESC SAU CARNAL

 –   “Omul Spiritual”,  volumul I   de Watchman Nee   

Traducere de Doru Motz

 

Toţi credincioşii ar putea fi, asemenea lui Pavel, umpluţi cu Duhul Sfânt din clipa când au crezut şi au fost botezaţi (cf. Fapte 9:17-18). Din nefericire însă mulţi rămân sub  stăpânirea firii vechi, ca şi când n-ar fi morţi şi înviaţi. Aceştia nu au crezut cu adevărat în faptul împlinit, în realitatea morţii şi învierii lui Cristos pentru ei, şi nici nu au răspuns sincer la chemarea Duhului Sfânt de a urma  principiul morţii şi al învierii. Potrivit lucrării isprăvite a lui Cristos, ei au murit şi au fost înviaţi deja; potrivit  responsabilităţii lor de  credincioşi, s-ar cuveni ca şi ei să moară faţă de eul lor şi să  trăiască  pentru  Dumnezeu; în realitate însă lucrurile se întâmplă altfel. Aceşti  credincioşi ar  putea fi consideraţi „anormali“. Această anormalitate nu trebuie  înţeleasă în sensul că s-ar mărgini doar la epoca noastră. Cu mult timp în urmă,  tocmai aceasta era starea credincioşilor cu care a luat apostolul Pavel legătura. Continue reading “Watchman Nee: Credinciosul firesc sau carnal”

WATCHMAN NEE: Omul Spiritual

 Nu introspecția îți aduce pacea și creșterea

Trebuie să ne păzim însă de un lucru: nu trebuie să folosim niciodată cunoştinţa dobândită pe paginile acestei cărţi pentru a ne autoanaliza. Dacă, aflându-ne în lumina lui Dumnezeu, ajungem să vedem lumina, ne vom cunoaşte pe noi înşine fără să ne pierdem libertatea noastră în Domnul. Dar dacă în fiecare zi, de dimineaţa şi până seara, nu facem altceva decât să ne analizăm pe noi înşine, sădisecăm gândurile şi sentimentele noastre, atunci lucrul acesta nu ne va îngădui să ne pierdem cu totul pe noi înşine în Cristos. Dacă un credincios nu e  învăţat profund de către Domnul, cu greu va putea cunoaşte adevărul deplin. Continue reading “WATCHMAN NEE: Omul Spiritual”