Nik Aron Luc – Revelație prin numărul 12

12 ani avea fiica lui Iair, care era bolnavă.

De 12 ani era bolnavă femeia cu scurgerea de sânge.

12 apostoli a avut Domnul Isus (Pavel ia locul lui Iuda), fii ai luminii; iar o zi are 12 ore de lumină.

12 sunt fiii lui Iacov, ca triburi pentru formarea poporului Israel.

12 coșuri au fost cu firimiturile de pâine, hrană împărțită în cele 4 puncte cardinale. Când Isus a zis: “Dați-le voi să mânânce”, El se referea la hrana duhovnicească. Dați-le hrană vie, de la Tatăl din cer.

Dincolo de cele văzute în plan fizic, acestea reflectă planul lui Dumnezeu de curățire, ispășire, de sfințire, prin credință

Învățătorul Legii, Iair, îi cere lui Isus să vină să o vindece pe fiica lui de 12 ani care trăgea să moară. În timp ce Domnul se îndrepta într-acolo, femeia cu o scurgere de sânge de 12 ani s-a atins de El și a fost vindecată.

Cei 12 ani de scurgere sunt cele 12 seminții ale lui Israel care jertfeau sânge de țapi și de miei și de tauri și niciodată nu putea să vindece și să dea eliberarea omului păcătos, deplină, fără un ritual periodic. Toți banii și i-a cheltuit cu doctorii legii, cu lucrurile sanitare date în lege.

Faptul că sângerarea s-a oprit, arată că faptele VT nu mai sunt de nici un folos, decât pentru a arăta natura omului vechi că e păcătos și călcător de lege, și că harul adus prin Jertfa lui Isus, legea și Tora sunt împlinite, sângerea s-a oprit (că am fost vindecați prin sângele lui Isus).

Isus are sângele vieții, El este un duh dătător de viață. Și, practic, jertfele Vechiului Legământ s-au sfârșit odată ce s-a rupt perdeaua de la Templu de sus până jos, de când avem intare liberă la Chivotul Mărturiei, la Marele Preot care este Isus Hristos Domnul. Odată ce a venit jertfa fără cusur, a venit cu Sângele Său care curăță omul de orice păcat, odată pentru totdeauna.

În Isus avem “răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, dupa bogățiile harului Său pe care l-a răspandit din belsug peste noi, prin orice fel de intelepciune si de pricepere; căci a binevoit să ne descopere taina voii Sale, după planul pe care-l alcătuise in Sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire la împlinirea vremurilor, spre a-Și uni iarăși într-unul, în Hristos, toate lucrurile: cele din ceruri si cele de pe pământ. În El am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea Aceluia care face toate după sfatul voii Sale.” (Efes.1:7-11)

În momentul în care sângerarea s-a oprit, a murit și fiica lui Iair de 12 ani. Adică omul cel vechi, e mort – și înviat de Isus sub har (om pentru care și legea e moartă și împlinită de Isus).

Fiica lui Iair indică spre învierea la o viață nouă cu Isus, la o renaștere ca și creație nouă, sub har.

 Isus Hristos este o nouă Geneză pentru om, împărțind erele timpului, era de la crearea Pământului și până la crucea lui Hristos, și era de după crucea lui Hristos, al doilea Adam, pentru cei credincioși, oamenii Împărăției lui Dumnezeu – omul nou, creație nouă (în duh).

Atunci am zis: ‘Iată-Mă (în sulul cărții este scris despre Mine), vin să fac voia Ta, Dumnezeule!’” (Evr.10:7)

Primele 5 cărți ale Bibliei și din Tora (Geneza, Exod, Levitic, Numeri, Deuteronom) arată planul de mântuire al lui Dumnezeu.

Isus este noul Exod. Oamenii care ies din păcat din lumea veche și intră prin apa botezului trecând prin noul Adam, prin Isus în Împărăția Cerului. Ier de sub puterea întunericului, ies de sub păcat, ies de sub diavol, de sub împărăția lumii acesteia și intră în împărăția luminii a Domnului Isus.

Isus este noul Levetic. El însuși este noua jertfă, perfectă, adusă o dată pentru totdeauna.

Isus este noul Numeri: El ne-a numărat în poporul Său.

Isus este noul Deuteronom – Noul Legământ, noua cale spre cerul împărăției lui Dumnezeu.

“Ci iată legământul pe care-l voi face cu casa lui Israel după zilele acelea”, zice Domnul: „Voi pune Legea Mea înăuntrul lor, o voi scrie în inima lor, și Eu voi fi Dumnezeul lor.” Ieremia 31:33)

“Căci, după cum, prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa, prin ascultarea unui singur om (Isus) cei mulți vor fi făcuți neprihăniți.”Rom.5:19)

“În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții.” (Romani 8:2-4)

In mijlocul pieței cetății si pe cele două maluri ale râului era pomul vieții, rodind   12 feluri de rod si dând rod în fiecare lună; si frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor.” (Apoc.22:2)

 Biblia arată planul perfect al lui Dumnezeu de salvarea al omului.

GLORIE DOMNULUI!

ALELUIA!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.