Lazar Andrei: ASCULTAȚI DE MAI MARII VOȘTRI ȘI FIȚI-LE SUPUȘI

Ascultaţi de mai-marii voștri și fiţi-le supuși, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu v-ar fi de niciun folos.” (Evrei 13:17)

Dumnezeu vrea să arate că atunci când El înzestrează pe cineva cu înțelepciune, cârmuire, duh de sfat și alte daruri, care arată maturitatea unui creștin, atunci El își dă “acordul” că acesta este vrednic de crezare. Nu ne încredem în oameni ci în Duhul care dă sfaturile sau judecă, mustră sau îmbărbătează. Dacă ne împotrivim lui, ne impotrivim Voii Lui Dumnezeu dacă acesta vorbește de la Duhul Sfânt. Nu neglijăm și nu desconsiderăm un om ci pe Dumnezeu.

De aceea, Petru spune că Anania și sotia lui Safira au mințit pe Duhul Sfânt, nu pe el. Prin urmare, neascultarea față de oamenii Lui Dumnezeu, lăsați să ghideze oile către maturitate va aduce doar dezavantaje celor ce doresc să se împotrivească și nu se supun celor ce vorbsc mânați de Duhul Lui pentru a aduce desăvârșire în Biserica. Dumnezeu va pedepsi neascultarea; și cei ce slujesc au o treabă mai grea de făcut datorită neascultării celorlalți.

Ca membru în Biserica Lui și ca mădular în Trupul Lui Hristos am responsabilitatea de a înțelege când Dumnezeu vorbește ceva prin cineva mai matur decât mine și să mă supun Lui, altfel vor fi consecințe pe care nu mi le doresc.

· mai mare nu este cine zice (sau se zice) că este, ci cine chiar este de la Dumnezeu.

· e important să înțelegi cine e mai mare, mai marele tău, în părtășie, în adunare;

· cine veghează și cum veghează, va da socoteală lui Dumnezeu;

· nu orcine care este mai mare, vegheaza asupra oricui mai mic din Trup;

· apostolii, prorocii, evanghelisti, păstorii și învățătorii ne sunt dați de Dumnezeu, prin Duhul Sfânt (cei de-a lungul secolelor, cei contemporani cu noi etc.)

Pavel și Barnaba au fost desemnati pentru o lucrare prin Duhul Sfant, deci de la Dumnezeu, nu de la oameni.

Fapte 13:1-4: „În Biserica din Antiohia erau nişte proroci şi învăţători: Barnaba, Simon, numit Niger, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod şi Saul. Pe când slujeau Domnului şi posteau, Duhul Sfânt a zis: „Puneţi-Mi deoparte pe Barnaba şi pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat.” Atunci, după ce au postit şi s-au rugat, şi-au pus mâinile peste ei şi i-au lăsat să plece. Barnaba şi Saul, trimeşi de Duhul Sfânt, s-au coborât la Seleucia şi de acolo au plecat cu corabia la Cipru.”

La fel și Timotei, a avut profeții asupra lui, tot de la Dumnezeu, după care prezbiterii s-au rugat pentru el și și-au pus mâinile peste el. (1 Tim.1:18; 4:14; 2Tim.1:6)

· totul vine de la Dumnezeu, nu de la om.

Adunarea universală este zidită pe învățătura lăsată de cei 12 apostoli, şi pe profeţii istorici ai VT, şi pe Hristosul Cel viu, care este temelia principal și piatra din capul unghiului, însă tot la fel adunarea locală este zidită pe Hristos, apostoli şi profeţi, însă nu doar pe apostoli şi profeţi istorici, care au existat (dar nu mai există). Ci, după cum ea se întemeiază nu doar pe Hristosul istoric, ci pe un Hristos viu (Capul bisericii), în mod asemănător orice adunare a Domnului trebuie zidită de apostolii şi profeţii vii (aflați încă pe acest pământ și/sau decedați relativ de curând).

Cultele religioase creștine nu mai cred că slujba de apostol mai este o slujbă actuală, şi atunci rânduirea de presbiteri este ca regulă una pur umană, neexistând și/sau nerecunoscând pe cineva cu autoritate de la Duhul Sfânt, biblic, care să ordineze presbiteri şi să-i îndrume (controleze).

Din diferite motivații (greșite), grupările creștine care merg pe votul membrilor, trec peste elementul profetic de alegere şi peste cei autorizaţi să ordineze, peste apostolii care sunt însoţiţi de semne şi minuni. Dar mai ales în acele adunări legaliste și religioase în care nu se acceptă sau nu se manifestă lucrările Duhului Sfânt (lucrări, slujbe, daruri, cf. 1 Corint.12: 4-6).

Semnele unui apostol le-ați avut printre voi în toată rabdarea, prin semne, puteri și minuni care au fost făcute între voi. (2Cor.12:12)

“Și El a dat pe unii apostoli, și pe unii profeți, și pe unii evangheliști, și pe unii păstori și învățători, Pentru desăvârșirea sfinților, pentru lucrarea servirii, pentru edificarea trupului lui Cristos, Până vom ajunge toți la unitatea credinței și a cunoașterii Fiului lui Dumnezeu, la omul desăvârșit, la măsura staturii plinătății lui Cristos” (Biblia FIDELA, Efeseni 4:11-13)

Lazar Andrei

_____________________

https://www.youtube.com/watch?v=Hwh1OAChfK0
https://www.youtube.com/watch?v=e69MmGBNg0I

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.