Mărturisirea evanghelistului

 

SĂMÂNȚA BUNĂ

„Ascultă-mi, Doamne, glasul când Te chem… Învață-mă, Doamne, calea Ta și povățuiește-mă pe cărarea cea dreaptă…“
Psalmul 27:11

Mărturisirea evanghelistului

„După luni de luptă și de descurajare, mă aflam odată, într-o noapte ploioasă, în drum spre casă. Povara de pe sufletul meu devenise așa de mare, încât am îngenuncheat pe stradă și am strigat: «O, Doamne, nu mai pot face nimic!»

Simțeam că eram pierdut. În timp ce stăteam acolo, Duhul lui Dumnezeu mi-a descoperit lucrarea Domnului Isus Hristos. Am văzut că ceea ce am încercat eu în zadar să fac, a fost săvârșit deja de Locțiitorul meu unic la cruce. Nu-mi amintesc să fi înțeles mai mult. Dar, ca odinioară poporul Israel în Egipt, am găsit siguranță și ocrotire pe baza sângelui prețios al Mântuitorului, sânge vărsat la cruce. Când m-am ridicat, am fost o făptură nouă în Hristos Isus și am știut sigur acest lucru. Am fost născut din nou prin Duhul lui Dumnezeu. Dar ceea ce este firea mea veche  a  trebuit  să  învăț  încet,  deseori  prin  experiențe amare.“

Cu siguranță, evanghelistul, ca și oricine este întors la Dumnezeu de curând, va putea spune ca și împăratul David: „Cât de nepătrunse mi se par gândurile Tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor!“ (Psalm 139.17). Orice început are greutățile sale. Dar când la începutul vieții de credință este Mântuitorul, să fim încredințați pe deplin că El va duce la bun sfârșit lucrarea bună, care a început-o în noi! Toți care au făcut acest pas mare în viață au experimentat purtarea de grijă a Domnului lor.

One thought on “Mărturisirea evanghelistului

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.