Importanta Botezului Biblic

Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez.

 Efeseni, 4.5

       by Nelu Urs


Astazi în lume întâlnim o situație bizară: necreștini botezați și creștini nebotezați!

În Scriptură sunt două simboluri în care trebuie să fim parte ca și creștini: Cina Domnului și Botezul.

Dacă Cina Domnului este un  act cultic si biblic  repetabil, botezul este în esența lui (în mod normal) irepetabil, unic, în viața viitorului creștin. E cumva poarta de intrare în turma Pastorului cel bun. Ca o primă observație, nu poți fi discipol (ucenic) decât atunci când ești de acord, când înțelegi și te identifici cu învățătura maestrului.

Cauze pentru care omul nu accepta botezul biblic:

1. – ignoranța, datorită unor învățături greșite sau a lipsei de învățătură (se crede că merge si altfel);

2.- mândria, nu vor să mărturisească public, umilindu-se că sunt păcătoși;

3. – indiferența, înțeleg despre botez, dar nu vor să intre în dezbateri și nu sunt preocupați de asta (vigilenți);

4. –sfidarea, refuză ascultarea de această poruncă pentru că vor să mai trăiască și în continuare în păcat și nu vor să ridice standardele pentru că nu vor să fie fățarnici

5. – lipsa nașterii din nou, nu sunt adevărați crestini, ci doar se ascund în Biserică din diferite motive

Să lămurim doar două  întrebări care se regăsesc vis a vis de acest subiect (CE ESTE BOTEZUL?, CINE SE POATE BOTEZA?)

CE ESTE BOTEZUL?

a) botezul înseamnă scufundare, imersiune în apă, de la cuvântul biblic baptizo.

b) botezul este un simbol. El reprezintă identificarea omului cu Cristos, în moartea și învierea Lui. „Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost botezaţi în moartea Lui? Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui.” (Romani, 6.3-5)

c) botezul este o poruncă Matei 28. 19-20 Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin.

Se cere:c1 credință si botez: Marcu 16.15-16 „Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit; dar cine nu va crede va fi osândit.”

              c2 pocăință și botez: Fapte, 2.38 „Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.

Famenul etiopian, ministru al finanțelor din vremea apostolilor, în Etiopia, a avut o atitudine biblică la auzirea cuvântului (Fapte 8.35-37):

Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta şi i-a propovăduit pe Isus. Pe când îşi urmau ei drumul, au dat peste o apă. Şi famenul a zis: „Uite apă; ce mă împiedică să fiu botezat?” Filip a zis: „Dacă crezi din toată inima, se poate.” Famenul a răspuns: „Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.” A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă, şi Filip a botezat pe famen.”

S-a întâmlat în această ordine: (1) a auzit Cuvântul despre Isus; (2) văzând apa a cerut să fie botezat („Uite apă; ce mă împiedică să fiu botezat?”); (3) crede („Dacă crezi din toată inima, se poate.”); (4) a fost botezat (au coborât în apă, amândoi și Filip a botezat pe famen).

Filip și famenul, au împlinit cele spuse de Pavel efesenilor: un singur Domn, o singură credință, un singur botez, în această ordine (copiii mici n-au cum împlini aceste cerințe!)

d) botezul este un act al ascultării. Matei, 3.13-15: „Atunci a venit Isus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-L oprească. „Eu”, zicea el, „am trebuinţă să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la mine?” Drept răspuns, Isus i-a zis: „Lasă-Mă acum, căci aşa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit.

Domnul Isus nu avea nevoie pentru El de botez, dar a trăit în ascultare de Dumnezeu, smerit, umil, a zis: „Lasă-Mă acum, căci aşa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit.

CINE SE POATE BOTEZA?

  1. Cine aude și crede Cuvântul – Romani 10.17 „Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.”. Revedeti și Marcu 16.16

  2. Cine se pocăiește – Fapte 2.37-38 „ După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă şi au zis lui Petru şi celorlalţi apostoli: „Fraţilor, ce să facem?”„Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.

  3. Cine este nascut din nou:

    Ioan, 3.3: “Drept răspuns, Isus i-a zis: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.””;

    Galateni, 3.27: “Toţi care aţi fost botezaţi pentru Hristos v-aţi îmbrăcat cu Hristos.”

     2 Corinteni 5.17: “Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.”

Botezul nu mântuiește, dar este primul pas prin care mărturisim public identificarea noastră cu Christos și dedicarea noastră în ascultare.

Botezul copiilor mici, nu doar că nu e biblic, dar nici nu aduce nici o schimbare spirituală în viața copilului, cel mult se poate îmbolnăvi sau chiar  sa aibă loc (accidental) decesul, deoarece procedura reprezintă, practic, o adevărată tortură pentru copil.  Dumnezeu nu a poruncit așa ceva. El dorește să ne binecuvinteze, să ne dea în dar mântuirea printr-o viață schimbată, de la omul păcătos, trecerea la omul duhovnicesc, iar copilului nu i se poate întâmpla nimic benefic.

Pe de altă parte, dacă cineva matur ar fi botezat, nu i-ar folosi la nimic, dacă nu împlinește mai întâi și celelalte cerințe biblice: auzirea, ascultarea, credința, pocăința și, în final, nașterea din nou.

A T E N Ț I E !

Ascultarea e un semn al credinței.

Neascultarea e un semn al necredinței.

2 thoughts on “Importanta Botezului Biblic

  1. Pingback: Revarsare de Har în Biserica Baptista din Asheville, NC | Revista ARMONIA

  2. Pingback: Sarbatoare în Biserica Baptista din Asheville, NC | Hickory Romanian Baptist Church

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.